lördag, juli 17, 2010

Vattenflödets meander


Ett till synes spikrakt vattenflöde har alltid några böjar även om det är svårt att observera.

Beroende av hur fast material stränderna består av så eroderas ytterkurvor olika snabbt samtidigt som innerkurvorna slammas igen av eroderat material.

Så byggs en meander upp.

För många år sedan byggdes en demonstrationsmodell på Tekniska museet. Det var en lång svagt sluttande ränna med sand. En rak kanal skapades i sanden och sedan anlades kurvor med mycket stor radie innan vattnet fick flöda i kanalen.

Efter en timme var meanderbildningen tydlig.

Wiki

Inga kommentarer: