tisdag, maj 25, 2010

Sara Svensson - Barnflickan i Knutby snart fri

Klicka på dagboksanteckningen som visar hur drottning Tirsa har smetat ut Sara Svensson till en blöt fläck så att framtiden är tom.


I Kloakbladet står det att Sara Svensson bereds för sin frihet, men att det kan bli en lång process på grund av den förödande hjärntvätt som drottning Tirsa och hennes kumpaner utsatte Sara för. Expressen fyller på. - och fyller på - Mera AB. Även SvD uppmärksammar händelsen.

Artikelcitat AB:
"– Det handlar fortfarande om tvångsvård förknippad med ett antal villkor, exempelvis att personen sköter sitt arbete, studerar enligt uppgjord plan, att man tar eventuella mediciner och att man inte umgås i tidigare olämpliga nätverk."
Saras enda chans till återanpassning är att ulvarna från Knutbysekten hålls på avstånd, men till det kommer att krävas bevakning.

Tidningen Dagen har en sektvänlig vinkling på sin rapportering:
"Sara Svensson, barnflickan som mördade en person och allvarligt skadade en annan i Knutby för sex år sedan, får i dag tillgång till en egen lägenhet."
Skribenten bortser från att Saras vilja att döda för att få Guds nåd, var ett resultat av en brutal hjärntvätt från sektledningen när Sara manipulerades in i en mardröm där det var Guds vilja att Alexandra Fossmo och Daniel Linde skulle dö.

Tukten som förvred verkligheten, stod ledarna för tillsammans och Åsa Waldau var, enligt egna uttalanden, den som var tongivande i församlingen.

Detta bortser skribenten från för att skona dem som bär det huvudsakliga ansvaret för skotten i Knutby.

▼Allt i bloggen om knutbysekten▼

Inga kommentarer: