söndag, maj 23, 2010

Oljekatastrofen i USA

Klicka på bilden och betrakta rent vatten som Sofia fotograferade i går kväll. Klicka på rubriken om du vill veta mera om havet.
Vetenskapsradions söndagssändning klockan åtta på morgonen, är alltid en källa till tidiga tankar om vad som sig i världen tilldragit haver.

Ända sedan oljeborrplattformen utanför Lousiana havererade, har tanken då och då dykt upp om att detta är ett utsläpp av en naturprodukt.

Den olja som nu strömmar ut i vattnet, är en produkt av årmiljoners växtnedbrytning. Den har inte på något sätt manipulerats av människan och naturen borde därför vara kapabel att ta hand om utsläppet.

Det blir naturligtvis ett stort lidande för alla djur som lever i och nära vattnet och människor som har sin näringsverksamhet beroende av rent vatten, men naturen kan återställa balansen även om det tar tid.

Människan har åsamkat havet mycket allvarligare skador och som Olof Lindén, professor i marin miljövård vid World Maritime University i Malmö, säger så är övergödning och rovfiske ett större problem. Ett annat exempel härrör också från olja, men där mänsklig manipulering har gjort produkten svårnedbrytbar.

Havet är fullt av små små plastpartiklar som driver omkring och hamnar i den vattenlevande faunan och floran på ett sätt som är förödande

Lyssna

Bisfenol är larmordet för dagen eftersom ämnet finns i nappflaskor och kan fällas ut i barnvällingen.

Bisfenol kan också drabba oss när vi äter fisk som har fått i sig av havets plastsopor. Artikel är nästan ett år gammal och borde ha skapat domedagsstämning, men eftersom problemet inte kan åtgärdas så sopar vi det under mattan. Där syns det inte.

Farliga ämnen som kommer från fordonstrafikens vägslitage, utgör ett hot mot vår hälsa när de orenade hamnar i Östersjön och Västerhavet.

Länkar till information om havens sopberg.

Översatt artikel från BBC
National Geographic
Greenpeace

Varsågod och skölj!

Inga kommentarer: