måndag, mars 09, 2009

Havsnivån stiger

Klicka på bilderna så blir de tydligare


Klicka på bilderna så blir de tydligare

Då och då, kommer det aggressiva kommentarer och e-brev för att jag förespråkar ett naturligt förhållande till naturen.

Jag vill att all energiomvandling ska ske direkt från solinstrålningen, vindarna, havsvågorna och vattendragen.

Då får kärnkraftsfanatikerna fnatt av någon oförklarlig anledning.

Kärnkraften är en omodern, samt farlig brytnings- och avfallskritisk energiomvandling från fossila bränslen.

De enorma krafterna i vindarna och havsvågorna är odiskutabla, men solenergin tycks vara ett rött skynke för kärnkraftskramarna.

Fakta:
Det mest gynnsamma läget för solfångare är i molnfria regioner kring ekvatorn. Där är infallsvinkel mot jordskorpan nära 90° och avståndet genom atmosfären är som kortast.

Medeltalet för solinstrålningen på jordens ökenområden är 2.200 kWh/m² och år.

Motsvarande värde för Sverige är ca 1.000 kWh/m² och år.

Inom Sverige är skillnaderna i medelinstrålning förhållandevis små. Mellan Kiruna och Malmö skiljer det minde än 20%.

Haven är kommunicerande kärl och nivåerna ökar

Oasett vad ökningen beror på, finns det ingen anledning att fortsätta den destruktiva energiomvandlingen från fossila bränslen.

Kort sammanfattning om havsnivåerna, från NASA
Problemsammanfattning
Klimatkongress den här veckan i Köpenhamn.
I Landskrona Kommun ser de riskerna och förbereder sig.

Faktum är att havs- och sjönära bebyggelse ökar i en dramatisk takt och många bostadsområden kommer att överges inom bara några tiotal år på grund av översvämningsriskerna.

Uppdatering SMHI

I Täby Kommun bor, sedan några år nästan tusen människor i nybyggda lyxlägenheter där sjöflygflottiljen F2 låg. Dessa bostäder vilar på en grund som ligger drygt en meter över havsytan och om en storm driver vattnet in i Stora Värtan, kommer det att bli allvarliga översvämningskonsekvenser redan nu och om tjugo år kommer kanske bostäderna att överges.

Vindkraft
Vågkraft
Solenergi här och här

Klicka på rubriken om du vill läsa alla inlägg om miljö och energi

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ok detta är vad jag kom fram till.

Min nya uppfinning (generatorn) ersätter bränslet i alla fordon och behöver inte tankas.

Den kan även ersätta kärnkraften.

Därtill uppfann jag en odlingsmetod som får slut på rovfisket i haven och stävjar hungern, accelerar växters tillväxt genom att stimulera rottillväxten på grönsakern och frukterna som ska näras i symbios av fiskgödslet.
Detta skapar arbetstillfället och stävjar hungern i världen.
Eliminerar transportkostnader för grönsaker från utlandet och dess lagringtider.
Eliminerar svavelutsläppen av fiskerinäringen.


Hittade en metod att utvinna färskvatten ur havsvatten gratis .

Jobbar på ideen att bevattna öknen nu.

Har 300 familjer och vända mig till som stöd.
Har investerare från andra sidan jordklotet på 1,5 miljard.

Hur mycket intresse tror du kommuner visar, politiker,bolag ,banker mm visar?

NOLL.

Ja jsut det jag är bara en vanlig arbetslös medborgare med en prickig bakgrund.

Är det inte svar nog?

Lustigt när man har svaren då vill ingen satsa.

Slår ihop mig med fmailijerna.

Germunds Blog sa...

Nu har du i alla fall fått en fan-club som hejar på dig;)

Anonym sa...

1000 tack germund..

Det är fanimig inte lätt och få folk och lyssna.

Men Ointresset skrämmer mig mest.

Ett rent helvete var det och hitta investerare.