tisdag, september 19, 2006

Knutby - en magnet för stollar?

Egentligen är de vanliga hederliga invånarna i Knutby orättvist behandlade av mig och alla andra som skriver om dårpippin Kristi Brud och hennes tomtar på dödskullen i Gränsta. Jag har haft kontakt med knutbybor som inte har en aning om vad som pågår inom sektmurarna. Misstankar finns om systematisk barnmisshandel och verksamheter som är obegripliga för varje sann kristen.

De flesta i Knutby tar avstånd från galenskaperna i Gränsta där de "karismatiska" har samlats för att utöva sin dödskult.

Klicka på rubriken!

Tidningen Världen i dag är enligt min ringa mening, en fullständigt vidrig tummelplats för Livets Ords hattefnattar, men tidningen har näsa för nyheter som kan locka nya läsare utan trosrörelseanknytning.

Tidigare har deras artiklar bidragit till att stockholmspolisens klantiga och eventuellt rent kriminella hanterande av beslagtagna vapen, kommit till allmänhetens kännedom.

Artikeln som jag länkar till här, är en bra beskrivning av den nya karismatiska rörelsen som fångar upp unga exalterade pingstvänner. Det finns minst tio mycket farliga sammanslutningar av så kallade apostoliska grupper i Sverige. De leds av karismatiska charlataner som påstår att de har fått ett direkt uppdrag från Gud och att de kontinuerligt får ta emot verbala och tydliga besked om hur vardagliga händelser ska betraktas och åtgärdas.

Det är nog inte så stor skillnad mellan dessa grupper och sekten på gränstakullen i Knutby. Några mord hittills, men vem vet vad som hänt utan att det avslöjats för allmänheten?

Hade inte ett av mordförsöken i Knutby misslyckats, kanske sekten hade lyckats med sin mörkläggningsplanering och hela historien blivit ett enkelt fall med en "ensam galning".

Många dödsfall i de slutna församlingarna kanske har en helt annan förklaring än den som offentliggörs.

Dödskulter formas av apostoliska krismatiska ledare som profeterar om världens snara undergång i enlighet med uppenbarelseboken i bibeln.

Inga kommentarer: