fredag, september 15, 2006

Femöringsmysteriet och Knutby

Inte en jäkel har en aaaaning. Alla har sett femöringarna, men ingen mer än jag har funderat över orsaken till att de ligger där i den form de gör.

Den person hos tillverkaren som borde ha vetat, avled några dagar innan jag kontaktade dem. Ingen annan på Tierps Järnbruk har funderat över varför de fortfarande, med något års mellanrum, får beställningar från Sveriges kommuner, på dessa underliga brunnslock.

På Myntverket (klicka på rubriken) har alla sett fenomenet utan att reagera trots att det borde reta även deras nyfikenhet.Jag fick för mig att Stockholms stad naturligtvis borde ha varit först och kontaktade Stockholms Stadsmuseum

Tack Åsa Mähring i Faktarummet! Du har verkligen letat fakta och jag vet att du fortsätter.

Åsa har talat med berörd förvaltningspersonal i Stockholm, utan att någon sagt "Så här är det". Hon kom fram till att Norrköping var först med de förbaskade femöringslocken strax efter andra världskrigets slut, men inte varför.

Hos Norrköpings Kommun har inte en enda person, den minsta aaaaning!

Det här är nästan lika konstigt som att cirka ett hundra personer i Knutby, tror att deras sektledarinna står i daglig kontakt med Gud och får direktiv om hur olika personer ska behandlas om de inte lyder sin häxmästarinna som snart ska vigas till hustru åt den nyuppståndne Jesus från Nasaret. Den som vill veta mera om detta kan klicka på den här länken och följa dramat dag för dag till det bittra slutet som av allt att döma, är mycket nära.Upplösningen av denna stollesekt är något som många längtar efter. Inte minst alla oroliga släktingar som mer eller mindre förlorat kontakten med unga människor som lurats av Antikrists tjänare i Knutby.

Polisen har fått tillräckligt med information för att sy in hela sektledarskapet och nu hoppas jag att de gamla åklagarna byts ut så att en ny rättegång kan genomföras mera professionellt än den senaste.

Inga kommentarer: