söndag, januari 15, 2006

Vad betyder Kyrkan för mig?Vad betyder Kyrkan för mig ?

Drivkraft, mystik, storhet och ansvar.

Jag vill börja med barndomens högtidliga vördnad inför stillheten i Kyrkan, respekten för prästen som Guds språkrör, skönheten i orgelmusiken och psalmsångens förenande egenskaper.

På senare år har naturligt nog tillvarons mening sysselsatt mina tankar allt oftare, som det gör för de flesta av oss när livets slut börjar bli påtagligt nära.

När vårens första blommor tränger genom resterna av förra årets växtlighet jublar jag.

När sommarens skönhet väcker ångest för att jag inte ska få uppleva ytterligare oändligt många somrar, blir varje stund viktig. Inget får slösas bort och jag vill veta varför jag finns här…. Där finns drivkraften.

Måste jag tro på vad som sägs i Bibeln ? Kan Gud vara partisk ? Vad gjorde Jesus under de 18 oredovisade åren mellan 12 och 30 ? Har Gud en moral ? Är Gud vårt kollektiva medvetande ? Tror prästerna verkligen på Bibelns Jesus ? ….Där finns mystiken.

Min vetenskapliga grundsyn säger mig att skapelseteorin är orimlig och att människan inte är Guds avbild eller skapelsens krona. Och ändå….. Varför är allt i naturen så sinnrikt skönt, så tillrättalagt för människans förmåga att uppskatta färg och form. Vår förmåga att associera säger oss att det finns en djupare mening med allt detta bedövande vackra i vår natur. Det måste kanske finnas en maskinist som administrerar den komplicerade tekniken.

Varför skulle annars en oansenlig liten grå mal börja sitt liv som en stor färgrik larv med hundratusen hårstrån, vart och ett konstruerat med invecklade rörsystem och ventiler för att styra temperatur och fuktighet. Varför så stor konstruktionsmöda för larver som ändå bara blir fågelmat så när som på ett fåtal vilka utvecklas till malar och lever några få dagar bara för att lägga ägg som utvecklas till nya vackra larver. Där finns storheten.

Kyrkan ska vara en naturlig plats för aktivitet lika väl som för stillhet och eftertanke oavsett om man vill delta i en gudstjänst eller bara vistas i kyrkas trygga miljö en stund.

Kyrkan ska vara öppen för alla som vill tjäna kyrkans sak. Jämställdhet och jämlikhet ska vara naturligt i Kyrkan. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter.
Kyrkan ska ha en stark miljöprofil både när det gäller den yttre och den inre miljön.

Kyrkan ska värna om de svaga i samhället oavsett om de är barn eller gamla, utstötta eller förtryckta. Utsatta grupper och individer ska prioriteras högt i Kyrkans arbete.

Kyrkorummet ska vara öppet för alla. Icke troende, sökare och frälsta, syndare och rättfärdiga ska finna frid och stimulans i kyrkomiljön.

Kyrkan spelar en viktig roll för de flesta människor i vårt land eftersom vi oavsett om vi tror på Gud eller inte, gärna förlägger våra tre viktigaste livspassager till kyrkorummet. Dopet, Vigseln och Begravningen, har så stark rituell förankring i våra liv att de flesta av oss väljer Kyrkan som arena vid alla dessa tillfällen.

Den ekumeniska verksamheten har stor betydelse för Kyrkans trovärdighet nu när vårt land rymmer så många människor med trosinriktningar vid sidan om Kristendomen. Även inom den Kristna värdegemenskapen finns sådana variationer att Ekumenin har mycket stor betydelse för att samla resurserna när det gäller alla de kyrkliga aktiviteter som ligger utanför gudstjänster och andra ritualer.

Alla människor oavsett härkomst, kön eller sexuell läggning ska ha oinskränkt rätt till kyrkomiljön när det gäller att tjäna Kyrkan som anställd eller att besöka Kyrkan som gäst….Där finns ansvaret.

3 kommentarer:

Maria sa...

Har hört att det finns ett ledigt jobb i Uppsala fram emot sommaren... Om jag hade fått skulle jag rösta på dig!

Germunds Blog sa...

Tack Maria, det var den finaste komplimang jag någonsin fått!

Jag har hånats av de högkyrkliga för att jag pläderat för Annika Borg som Ärkebiskop trots att hon är en av få som skulle kunna axla KG Hammars mantel och bära den med samma elegans.

Hon är välutbildad, har god marktjänsterfarenhet och en enastående kommunikationskapacitet som behövs nu när Kyrkan angrips av svartrockar och mörkermän.

Jag hoppas att den nya Ärkebiskopen sitter lika länge som KG Hammar gjort och jag tror att nästa rekrytering mera blir en tävlan än en övertalningsprocess.

Det finns en grupp unga präster dit du hör Maria, som ger mig hopp om att Kyrkan nu inleder sitt take-off

Livsresande sa...

Tack för intressant läsning om vad Kyrkan betyder för dig. /Marie