lördag, juli 14, 2018

Rasism

Jag instämmer helt i att rasistiska organisationer bör hårdgranskas och aktivitetsbegränsas men absolut inte förbjudas eftersom vi då hamnar i ett prejudikatsdilemma!

Var går gränsen mellan kulturkritik och rasism?
Vem avgör gränssättningen?
Gäller omvänd rasism?

Inga kommentarer: