söndag, juli 08, 2018

Ensamkommande del 3

Artikel Expressen


Jag tar inte ställning eftersom jag är otillräckligt insatt i hela ärendet men det här tar jag absolut ställning till:

Svensk grundlag gäller samtliga som vistas i Sverige!

Om de asylsökandes vandel ska kunna fastställas, måste de styrka sin identitet.
Inga kommentarer: