måndag, februari 05, 2018

Politisk korrekthet

Nu börjar äntligen de mest intelligenta nyhetsredaktörerna ta av sig skygglapparna och sakta men mycket försiktigt studera andra samhällsbyggen än vårt demokratiska, jämlika och jämställda.

I Mellanöstern och Afrika råder i de flesta länder klansystem som är överordnade staten.

Det är helt naturligt eftersom statsbildningarna oftast är rester av de europeiska kolonialmakternas korrupta inbördes gränsförhandlingar.

Staten går helt enkelt inte att lita på när den för tillfället starkaste klanen kontrollerar ekonomin, polisen, mlitären och statsadministrationen.

Det är också naturligt att den som flyr hit från ett korrumperat krigshärjat land, tar med sig klanmentaliteten.

Beskrivningen av den starka och pålitliga staten upplevs som science fiction och onaturlig.Inga kommentarer: