lördag, februari 03, 2018

Ljuset i tunneln

Ljuset i tunneln kan vara ett tåg som rusar mot
mig men det kan också vara en strimma av hopp.

Under de år som jag har skrivit här har den största delen handlat om miljö, genteknik, energi och partikelfysik men mycket har också handlat om brutal fundamentalistisk religionsutövning.

Väldigt mycket har handlat om politiker och nyhetsredaktörer som medvetet undanhåller sanningar för att trygga sina egna positioner.
Det här blivit nästan en miljon bloggbesökDet mesta av det rör morden i Knutby och den bedrövliga samling pastorer som har plågat unga sökande lättledda pingstvänner.

Av cirka 1600 inlägg handlar 28 om religion i allmänhet, 15 om Svenska Kyrkan, 102 om Knutby och cirka 25 om islam.

De 25 om islam har jag raderat eftersom de oroade många i mitt nätverk.

Ljuset i tunneln verkar nu äntligen vara att tunga nyhetsredaktörer börjar bli botade från sin patologiska beröringsskräck inför sanningen om islam.

Islams grundare var en blodbesudlad krigsherre som med svärdet erövrade hela den arabiska halvön.

Han är den absoluta perfekta mänskliga förebilden för alla muslimer oavsett om de är moderata, radikala eller fundamentalistiska.

Alla har de som mål att leva som Muhammed gjorde!

Likheterna mellan Knutbysekten och islam är många men de viktigaste är medvetandeprogrammeringsprocesserna.

I Knutby tvingades medlemmarna till styrd aktivitet dygnet runt med korta avbrott för sömn och arbete.

I islam måste alla be fem gånger om dagen med exakt de ord som muhammed föreskrev.

De måste be på arabiska oavsett om de förstår språket eller inte.

De måste inrama bönerna med komplicerade tvagningsritualer och ett strikt kroppsrörelseprogram.

De enfaldiga journalisterna har nu tvingats inse att Knutbysekten var organiserad brottslighet och kanske ser de snart sambanden mellan utvecklingen i vissa storstadsförorter och den brutala kultur som många av de boende har uppfostrats i.

Jag utmanar alla som läser detta;

Studera alla länder som domineras av islam!

Sök efter länder med samhällen präglade av mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, tryckfrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet.

Hur gick det?
Förstår du?

Vad tror du om orsak och verkan?

Har islam skapat det brutala samhället?

Har ett brutalt samhälle öppnat för islam?

Ser du elefanten i rummet?


Inga kommentarer: