torsdag, januari 18, 2018

Pladdrande polischefer

Högsta polisledningen och samtliga regionchefer är handlingsförlamade pladdrande pajaser som är rädda om sin position.

Därför gör de inget innan de är säkra på att det kan stärka deras ställning.

De högsta polisledarna är maktkorrumperade politruker!
Men gör något då för helvete!

Du vet vilka som ska punktbevakas och neutraliseras men du vågar inte eftersom du måste vara politiskt korrekt och i första hand värna din egen situation.


Inga kommentarer: