lördag, oktober 01, 2011

Naturmorgon om terapeutiska örter och hasselsnok

Radioprogrammet Naturmorgon är en bra början på helgen och i allmänhet vaknar jag just när programmet startar och får nästan två timmars fantastiskt radiolyssnande. Lyssna själv!

Dagens program handlade om bland annat läkande örter och hasselsnok (Coronella austriaca)

När jag växte upp var påläggning av groblad (Plantago major) standardinsats för småsår och vi använde dem utan att ta reda på mera om de läkande krafterna. Det fungerade ju bra utan djupare kunskaper.

Vad vi inte kände till på den tiden, var att också tussilago och daggkåpa är bra naturläkemedel.

Programmet handlade också om hasselsnok och mitt enda möte med denna vackra och fascinerande orm, slutade tyvärr med att jag mördade den helt oprovocerat. Jag var omkring femton år och huggormar skulle alltid slås ihjäl eftersom de störde friden när de gömde sig i nyslaget hö som låg för torkning på marken. Det var inte kul när man lyfte upp en hötapp för att fästa den på hässjan och en huggorm ramlade ned.

En gång rörde jag upp löv och skräp under ett busksnår och fick se vad jag trodde var en huggorm. Resten är inte kul att minnas.

Naturmorgons Hemsida

-

1 kommentar:

MG sa...

Jag delar Din glädje över "Naturmorgon", det är ett omistligt radioprogram, minns folkstormen när de försökte flytta det till en annan tid och en annan kanal för några år sedan!! Allra bäst är de när de befinner sig rakt ut i naturen, en fågellokal eller ett björngömsle eller halvvägs upp i en ek och letar efter skinnbaggar och fjärilslarver! Eller ner i en göl bland grodyngel och salamandrar.
Även jag har ett delvis mörkt förflutet vad gäller huggormar, eller äspingar som vi kallar dem i Halland, jag vet inte om det är dialektalt? Nåväl, jag har blivit klokare med åren.