onsdag, september 22, 2010

Koldioxid ska inte lagras. Koldioxid ska reduceras!

Koldioxid som affärsidé är ett cyniskt spel

I dag hördes, i radion vetenskapsprogram, ett i en lång rad av ogenomtänkta förslag till att lösa koldioxidproblemet. I Vetenskapsradion framträdde en glad optimist som tror att koloxiden kan lagras säkert i evighet. Lyssna här.

Vetenskapsradions artikel.
Klotets artikel.

Hela spektaklet är ett företags affärsidé och Biorecro saknar framtidsperspektiv, men det är väldigt bra att Klotet lyfter fram alla sorters miljöproblem och alla sorters lösningar. Det utvecklar problemmedvetandet.
Klotet som radioprogram och blogg
Klotet i Facebook

Vi kan inte reversera, men vi kan reducera koldioxidutsläppen och den effektivaste metoden är att utveckla fordonsdrift med drivmedel baserade på energieffektivt framtagen biomassa.

All energiomvandling ska vara optimalt koldioxidneutral och några exempel är småskalig omvandling av energin i solinstrålningen, vindarna och strömmande vatten samt havets vågrörelser.

Att fånga in och dela koldioxidmolekylerna till syre och kol, är ett oöverstigligt problem.

Låt oss göra det som är möjligt! Vi har kunskapen!

Om koldioxid

Inga kommentarer: