torsdag, juni 26, 2008

Felande länken - Ventastega

Klicka på bilderna så blir de tydligare.
De visar hur Ventastega kan ha sett ut.


Inom området Evolutionsbiologi, har forskarna länge försökt finna de felande länkarna, det vill säga de djur som utvecklades från ett stadium till ett annat med påtagligt avancerade egenskaper. Det man oftast tänker på är övergången från apliknande stadium till människoliknande, men det finns flera felande länkar. I dag kom nyheten om att övergången från vattenliv till markliv, kanske har fått en förklaring.
"Ett litet krokodilliknande djur med fötter och gälar, så ser länken mellan fisk och landlevande djur ut. Nya fossila fynd från Lettland gör att bilden klarnar av hur det gick till när de första havslevande djuren tog steget upp på land."
Ventastega kallas det fossil som man tror är en felande länk och som inte direkt var dagens nyhet, men den aktualiserades i dag med hänvisning till tidningen Nature.

Google om Ventastega.

Hela denna historia påminner mig om några vårveckor i mitten av 70-talet, då jag och mina döttrar varje dag skådade detta under.

Vi hade fyllt ett akvarium med vatten och cirka 1000 grodyngel. Avsikten var att starta en grodfarm. Vi ändrade projektet till jaktreservat för flickornas vattensköldpaddor.


Några grodyngel släpptes ned i sköldpaddornas akvarium och det blev jakt. Det frossades i grodyngel, men det blev ändå cirka 100 av dem kvar som successivt utvecklades till grodor via ett stadium med gälar och ben. Tidigare i bloggen om spektaklet.

Klicka på rubriken och läs om grodor.

Klicka här och lyssna till en helt annan sorts grodor. Turenrinfen heter en av dem.

Inga kommentarer: