tisdag, november 07, 2006

Ko och människa


Klicka på rubriken och läs om Sveriges Lantbruksuniversitet. Läs också om avdelningen för biosystem och teknologi.

På deras hemsida har ännu inte
nyheten publicerats om det senaste inom stamcellsforskningen.

Jag citerar "Forskare vill skapa embryo av ko och människa"

Under många år har jag varit motståndare till experiment över artgränserna och nu har alltså mina värsta farhågor besannats.

Nu när artgränsen mellan människor och andra däggdjur är överskriden , kommer med till visshet gränsande sannolikhet, minst en ung och äregirig forskare att tänka till.

"Tänk om vi inte rensar kocellen, vad händer då?"

Jag har alltid hävdat att det inte går att "rensa" en cell. Jag tror inte att vi med dagens metoder kan studera cellerna tillräckligt effektivt för att kunna undanröja riskerna för kvarvarande indikatorer.

Jag tror att det finns programvara i cellerna som vi ännu inte har upptäckt.


Jag litar inte på genterapeuternas riskmedvetande. Det slarvades, mörkades och myglades när växtförädlingsforskarna laborerade med bekämpningsmedelsresistenta majsplantor. De tog inte tillräcklig hänsyn till fenomenet "hoppande gener".

Då fanns det en uppenbar risk för att ogräs skulle hämta motståndskraft från majsplantorna, mot kraftiga bekämpningsmedel.

Nu finns risken att forskarna börjar leka Gud och försöka skapa nya arter.

Ingen av dagstidningarna har noterat att forskningen nu tar det första steget mot att experimentera med korsningar mellan människa och andra däggdjur.

Mera genteknik i bloggen här

Inga kommentarer: