onsdag, mars 21, 2018

Islam igen

Debattartikel i Svenska Kyrkans tidning
Debattören frågar om det finns en tillåtande form av islam och svaret är nej!

Islam är ett socialt och politiskt regelverk med inslag av religion hämtat från gamla arabiska öken-gudkulturer samt av kristendom och judendom.

Koranen är inspirerad av Toran, Tanakh och Nya Testamentet men i huvudsak baserad på de gamla berättelserna om ökenguden Allah och hans tre döttrara al-ʻUzzá Manāt och Allāt och andra arabiska traditioner.

Al-‘Uzzá var en förislamsk arabisk gudinna, och en av Mekkas tre huvudgudinnor. Al-‘Uzzá är omnämnd i Koranen (Sura 53:19), på ett sätt som indikerar att hon av preislamska araber sågs som en av Allahs döttrar tillsammans med Manāt och Allāt.

Manat (arabiska: مناة, även manāh) var en av de tre främsta gudinnorna i Mecka.

I för-islamisk arabisk tro ansågs Manat vara en ödesgudinna.

Allāt eller Al-Lāt (arabiska: اللات) var en förislamsk arabisk gudinna, och en av Mekkas tre huvudgudinnor.

Koranen är inte ordnad efter när Muhammed skapade den tidsmässigt men det finns en kronologisk tabell och ordnar man surorna efter den, ser man hur hans inställning till oliktänkande hårdnar efter flykten till Medina.

Många av de surorna påminner om sura 9:5, den som många terrorister tar stöd i.Det finns alltså knappast ett tillåtande islam men majoriteten av muslimerna är tillåtande och fredsälskande trots att de har en krigarhövding som absolut mänsklig förebild att efterlikna i allt.

Tar man upp det, svarar de att Muhammed endast stred i självförsvar.

Muhammed självförsvarade sig så effektivt så att han erövrade hela den arabiska halvön med svärdet som redskap.

Hans efterföljare lade under sig större delen av Afrika och delar av Europa i självförsvar, hävdar de fredsälskande.

Symbolerna bredvid artikeln har jag lagt dit som en tankeställare.

Islams symbol är svärdet och koranen.

Kristendomens symbol är korset.

Tänk efter!

Hur ser det ut i alla länder som domineras av islam?

Titta på villkoren för:

Demokrati
Tryckfrihet
Religionsfrihet
Jämlikhet
Jämställdhet
Mänskliga rättigheter

Islam är mera repressivt än tillåtande!

Inga kommentarer: