torsdag, december 01, 2011

Artificiell fotosyntes för att utnyttja solenergin

Klicka på bilderna så blir de större
Varje dag strålar solenergin in mot jorden i en omfattning som skulle räcka till hela mänsklighetens behov av elektricitet, värme och bränslen.

Våra gröna växter omvandlar denna energi till nyttigt arbete på ett finurligt sätt som vi människor kanske inom kort kan kopiera vilket innebär att oljekällor, kolgruvor och uranfyndigheter blir värdelösa.

Det innebär naturligtvis att de kommersiella krafterna inledningsvis mobiliserar enorma lobbyresurser för att misstänkliggöra satsningarna på artificiell fotosyntes, men det här är för bra för att kunna stoppas!

Ny Teknik

Dan Nocera, a chemist at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), has shown that the adequate electricity for a household could be produced from single bottle of water and sunlight. This could be done with the process of artificial photosynthesis. For this, Nocera has developed a special catalyst to split water into its constituents. Unlike the natural photosynthesis, this process produces free hydrogen atoms through the reaction of carbon dioxide and water molecules in the presence of sunlight. The free hydrogen could then be used in a fuel cell or converted directly in to liquid fuel. It has been claimed that this process can about 30 kilowatt of electricity from a single water bottle in four hours.
-

Inga kommentarer: