torsdag, oktober 31, 2013

Jonnys minnesplats

För fyra år sedan tyckte jag att det var obehagligt att besöka en kyrkogård i mörkret. Nu vill jag inte gå därifrån. Klicka på bilden så blir den större
Allt om Jonny här
-

onsdag, oktober 30, 2013

Islam - Syrien och Pandoras ask

Klicka på bilderna så blir de större

När västmakterna blandar sig i Syriens religiösa konflikter, öppnar de Pandoras ask för då återstår bara Iran och Saudiarabien innan fullskaligt krig utbryter mellan Muhammeds allahu-akbar-ylande skaror och den civiliserade världen Dagen
Klassiska islamiska symboler visar koranen och svärd eller gevär. Budskapet är tydlig och ännu tydligare blir det när jihadister värvas i moskéerna samt när den svarta fanan med trosbekännelsen symboliserar Dar-al-Harb = Krigets hus (Område där islam ännu inte råder) SvD
Enligt tidningen Expo, är jag en av Sveriges värsta islamofober och det säger mera om Expo-mupparna än om mig eftersom fobi är ogrundad rädsla för något obekant. Det är sannolikt så att jag vet betydligt mycket mera om islam än vad pk-folket på Expo gör och någon ogrundad rädsla känner jag inte. Däremot är jag på goda grunder rädd för hur mina efterkommande ska få det om massinvandringen av muslimer fortsätter.

Allt om Syrien i bloggen◄Klicka
Allt i bloggen om islam ◄Klicka
-

tisdag, oktober 22, 2013

Hederskultur = skamkultur


Dagens artikel i GP om den grottmänniskokultur som kallas hederskultur, har jag kopierat eftersom risken är uppenbar att någon politiskt korrekt chefredaktör anser att den faller under rubriken hets mot folkgrupp och tar till censursläggan.

Klicka på bilderna så blir de större
Om den där artikeln är hets mot folkgrupp så är jag gärna (skamlöst) med och hetsar mot skamkulturfolket

Allt i bloggen om skamkulturen

Flera artiklar om problemet här - här - här - här och här -
-

torsdag, oktober 17, 2013

Röster i radio

På Sveriges Radio-redaktionen i Växjö finns den mest harmoniska röst som numera kan höras genom mina fina högtalare.

Rösten tillhör Jenny Berntson Djurvall och kanske förstärks intrycket av att allt hon säger har en ett seriöst djup.

Tidigare hade Jenny konkurrens av Elin Sjökvist från SMHI. Elin gjorde vacker poesi av väderprognoserna men hon försvann från etern och väderfolket i Norrköping reagerar underligt på förfrågan.

Elin har fått en värdig efterträdare i Kristin Hallberg som med spröd vacker röst får dåligt väder att bli hyfsat bra.

Den bortgångne ekosofen och Naturmorgonmedarbetaren Jan Danielsson hade också en förunderlig förmåga att med väldigt behaglig röst, göra en myras färd till och från stacken, till en spännande reseberättelse.

Motsatserna finns i radioprogrammet Epstein och Nordegren.

Louise Epsteins röst ligger förskjuten i tonskalan så att den ger mig samma känsla som när jag skär i kork eller frigolit.

Thomas Nordegren har en pressad röst som låter hysterisk.

Som tur är kan man ändra kanal när N&E börjar men Epsteins programpresentation varje dag i P1-Morgon är långt och svåruthärdligt.

Rösterna från Jenny, Kristin, Elin och Jan förmedlar seriös berättarglädje medan Nordegren och Epsteins röster enbart bär fram trams.

Klicka på bilderna så blir de större.
Välljud från behagliga änglar och missljud från skräniga opportunister blandas ständigt i högtalarna men det är är ytterligheter


-

onsdag, oktober 16, 2013

Moderaternas göteborgare

Moderaterna anklagas för att inte ha utlandsfödda i sin ledning men Waberi har de i alla fall eller är han kanske född i Hisings Backa? SvD
Klicka på bilderna så blir de större-

tisdag, oktober 15, 2013

Den arabiska våren är iskall

Den arabiska våren har visat sig vara radikala muslimers kamp mot andra radikala muslimer och det hela handlar bara om klaners och stammars makt i primitiva samhällsstrukturer där våld är den viktigaste konfliktlösningsstrategin.

Förlorare är demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnor / flickor i synnerhet
Klicka på bilderna så blir de större

Islam innebär teokrati!
Teokrati och demokrati är motkrafter!
Nazismen och kommunismen är i stort sett utrotade samhällshot i Europa och nu är frågan hur mycket av Mellanösterns/Nordafriks klankonkurrens och våldsterror som flyktingarna etablerar i Sverige om korantrogen islam slår rot här.Islamister är de politiskt korrektas påhitt för att slippa kalla korantrogna muslimer för just muslimer.


Dagen

-

måndag, oktober 14, 2013

Muslimer mot kristna

Kristna förföljs av muslimer i hela Mellanöstern och Nordafrika. När muslimerna invandrar till Sverige, tar de med sig sin intolerans och påverkar med sin offermentalitet dagsnyhetsjournalister och politiker så att muslimerna framstår som de drabbade.

I Malmö där muslimer har bildat enklaver, råder det ingen tvekan om vilka som är offren när judar och kristna verkar vara lovliga byten för de barbarer som allahu-akbar-skränande försöker mörda brandmän och ambulanspersonal med sitt traditionella stenkastande.

Klicka på bilderna så blir de större
En arabisk text som finns på nästan alla och banderoller fanor i muslimska manifestationer i Sverige.
Betydelsen är dar-al harb som i stort sett betyder krigets hus där islam ännu inte dominerar.

De tredubbelt vänsterskruvade expo-mupparna har listat Sveriges främsta islamkritiker


Eftersom jag en tid kände ett påtagligt hot från de allahu-ylande, skrev jag under pseudonym och har därför dubblerat på listan.

Numera struntar jag i vad de kränktas kör hittar på för att skrämma mig till tystnad och raderar hoten som framförs till bloggen. De får Säpo ta hand om

De vidskepliga försöker skrämma oppositionsyttrare med hot om våld och när det gäller politikerna och nyhetsjournalisterna så har de lyckats.
De svenska nyhetsförmedlarna och riksdagspolitikerna tävlar om vem som bäst kan dölja den brutala vidskepligheten islams våldsbejakande, kvinnoförtryck och tvångsmekanismer

Dagen-1 - DN - Amnesty - SvD -  Dagen-2 -

Islaminformation här och här

Kuriosa: En välbesökt frågespalt för muslimer

En av drygt 300 svärdsverser

-

fredag, oktober 11, 2013

Kristendomen – ett maktpolitiskt redskap och min trygghet

Ända sedan jag började reflektera över människors behov av att ha något utomjordiskt att tro på, har jag hävdat att kristendomen och islam är konstruktioner för att utöka och cementera politisk makt. Artikel

Kejsaren i Rom gjorde kristendomen till statsreligion år 380 vt för att kuva folket och Muhammed gjorde samma sak på 600-talet bara med utvecklad tvångsstrategi i form av ett komplicerat bönereglemente och apostasistraff.

Bönemanualen kortversion  -  Krumbukterna  -  Hela bönemanualen  -  Version två

Dagen -

Kristendomens utveckling på 300-talet
Klicka på bilderna så blir de större


Under alltför många år har jag grubblat eftersom också jag vill ha något att tro på.

Tron var okomplicerad i barndomen. Jag gick varje söndag till kyrkan med familjen och i kyrkan bodde Gud. Så dog min far alldeles för tidigt och då dog Gud bara en kort tid därefter.

Kvar fanns behovet av att sitta i kyrkan men nu ensam och så förblev det under nästan femtio år tills min bästa kompis, mitt barnbarn Jonny dog 21 år ung.

Från begravningen minns jag bara fragment eftersom jag var i ett chocktillstånd men jag minns att just när prästen inledde begravningsceremonin, bröt solen genom molnen och sken in genom det vackra kyrkfönstret direkt på Jonnys kista.
Jag minns att jag just då ville att tiden skulle stanna. Mitt nästa minne är att prästen Anna Bäcklund höll om mig och sedan dess har hon varit en oumbärlig vän som har fört mig in i en krets av fantastiska medmänniskor.

De har återgett mig min tro som dock är fylld med reservationer mot bibelns dogmatik.

Under tre år har jag brottats med trons villkor eftersom jag inte kan ta till mig alla under och mirakel som tillskrivs Jesus.

Nu har jag landat i en tro på alla goda budskap som tillskrivs Jesus och struntar i autenticiteten. Tron på den goda kraften räcker mer än väl.

Gud är pånyttfödd om än i en annorlunda skepnad och jag ser Gud som våra okända 95%. Mera om det här
-

Jesus – en myt? Muhammed – en realitet?

Klicka på bilderna så blir de större

Jag är övertygad om att varken kristendomens Gud eller islams Allah bryr sig om att övervaka varje enskild människas handel och vandel, men man skulle kunna tro att djävulen åtminstone lägger sig i Svenska Kyrkans affärer.Det är definitivt så att många av Kyrkans ledande företrädare verkar anse att det är viktigare att försvara islams traditioner än kristendomens och det tyder i alla fall på att de har ett djävulskt sinnelag.


Det ser ut som att ärkebiskopsaspiranterna inte ens tror att bibelns gudsbeskrivning är mera trovärdig än koranens eftersom GT innehåller nästan lika många tokigheter som koranen.

De vänsterskruvade prästerna kan inte välja mellan Fredsfursten Jesus och krigsfursten Muhammed när det gäller trovärdighet och värdegrund.

De goda budskapen i NT lägger de åt sidan i debatten.

De här galenskaperna har pågått i flera år och sprider sig bland de yngre prästerna som tror att de måste vara politiskt korrekta när det gäller islam för att gå hem hos ungdomarna.

Om Kyrkans anpassning till islam här

Muslimer och kristna del ettdel tvådel tre

Den mest kända kristna symbolen efter korset, är Jesus och barnen medan islams vanligaste symbol är koranen omgiven av svärd och gevär. Inte ens det drar pk-prästerna logiska slutsatser av.
KT-1 Citat: "Men den mest brännande frågan, som först ställdes i Kyrkans Tidning, var denna: Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?

Då kunde man kanske tro att kandidaterna skulle svara ”naturligtvis” med en mun. Följt av orden att för kristna är det självklart på det viset. Men i stället kom svar som uppfattades slira och glida eller relativisera. Ingen av kandidaterna lyfte fram vad som skiljer den kristna trons anspråk på och försanthållande av en inkarnerad/förkroppsligad gud från en profet. För skillnader finns. Och de är faktiskt stora."


KT-2 Citat: ”Tar man jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man faktiskt missat hela poängen”,
KT-3  KT-4 Citat: "De antika berättelserna om jungfrufödelse hade till syfte att säga: här föds det någon som upphöjs till en sådan gudomlighet att det är helt irrelevant att han är människa. I Bibeln är poängen dock tvärtom: Gud som är den högste tar plats i en jordisk kvinnas livmoder. Gud kommer människan närmare än hon kan komma sig själv nära. På det sättet uttrycks den unika enheten av gud och människa i personen Jesus Kristus, det som teologerna senare skulle beskriva med orden "sann Gud och sann människa". Detta är så mycket mer än en fråga om biologi!"


Dagen-1 Citat: "Hon säger till exempel: ”Det är självklart att kristna och muslimer ber till samma Gud” (Dagen 2/10). Men det är inte alls ”självklart”. Väldigt många miljoner kristna har en helt annan uppfattning."

Min kommentar:
Muslimerna dyrkar en våldsinspirerande gud med idiotiska regler för hur han ska dyrkas!

Dagen-2 Dagen-3 Citat: "När ingen av ärkebiskopskandidaterna ger klart och entydigt besked om vad som är skillnaden mellan honom och Muhammed (i en enkätfråga i Kyrkans Tidning) får det konsekvenser, liksom när huvudkandidaten i utfrågningen förnekar jungfrufödselns biologiska realitet. Det är då som den ansedda teologen Eva Hamberg inte bara lämnar prästämbetet och sitt säte i läronämnden utan också begär utträde ur Svenska kyrkan. Och det är då som Svenska kyrkans eget organ Kyrkans Tidning slår fast att om kyrkans högsta företrädare inte längre tror att kyrkan tillhör Kristus så är det ärligare att ”ta ner skylten och stänga butiken”."

Socialdemokraterna modifierade den kristna broderskapsrörelsen för att blidka muslimerna och vinna nya väljare.
Dagen -4- SvD -

torsdag, oktober 10, 2013

I begynnelsen

Klicka på bilderna så blir de större


Adams första hustru Lilith är en mytomspunnen gestalt som kanske var ormen i paradiset.
I en dikt i Gilgamesh-eposet beskrivs hur gudinnan Inanna hindras från att skörda Huluppu-trädet eftersom Lilith, Zu-fågeln och en odödlig orm intagit det.
I dikten nämns Lilith som ödslighetens jungfru.I den medeltida texten Ben Siras alfabet, uppfattas Lilith som Adams första hustru. Enligt denna tradition skapades hon av Jahve långt före Eva som en helt självständig varelse. Eftersom Gud skapat henne av jord,
Efter att Lilith flugit iväg berättade Adam detta för Gud i en bön.Gud skickade då tre änglar för att hämta tillbaka henne, och uttalade att ifall hon inte återvände till Adam skulle hundra av hennes barn, lilim, dö varje dag. En av Liliths döttrar (som också hette Lilith) blev demonen Asmodeus' maka.De tre änglarna förföljde henne och hann ikapp henne ovanför Röda havet. Hon vägrade dock att vända tillbaka med dem.
Gud skapade de första människorna - man och kvinna - till sin avbild och då de hade samma ursprung var de jämlika på alla vis. Men Adam ville underkuva Lilith, det kunde hon inte acceptera och därför flydde hon. Lilith var den enda som kände till Guds namn och det har sagts att om namnet avslöjas går jorden under. I sin ilska ropade hon så det förbjudna namnet och ett, tu, tre växte vingar ut från hennes kropp. Med dessa flög hon hela vägen till Röda havet. Adam klagade över sin ensamhet hos Gud varpå denne sände tre änglar att försöka övertala Lilith att återvända. Men Lilith lät sig inte övertalas, så Gud visste ingen annan råd än att skapa en ny kvinna åt Adam. Eva hade sitt ursprung i Adams revben och inte i Gud och därför var hon av en mer foglig sort än sin föregångerska.
Lilith är också släkt med den indiska gudinnan Kali och alla hennes systrar som i olika mytologier fått representera Gudinnans destruktiva aspekt.
Lilithh nämns i Bibeln, men bara i förbigående, och inte i närheten av skapelseberättelsen.
I judisk mytologi under gammaltestamentlig tid var Lilithh/Lilith en demon som flög omkring om nätterna på jakt efter små barn; namnet kan kanske tolkas som "hon av natten", jfr heb. för natt lájil eller lájla. Hon hade anor från Mesopotamien, i Gilgamesh-eposet förekommer en snarlik varelse Ki-sikil-lil-la-ke, och i antikens Grekland huserade en viss Lamia; även om jag inte hittat uppgifter om ev. släktskap så förefaller det högst troligt utifrån likheterna i namn och beskrivning. Det är också det ord som använts i den latinska översättningen av Jesaja.Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där håller också Lilith till och finner en plats att vila. Jesaja 34:14 (Bibel 2000)
Lilith intar hans hem, svavel sprids över platsen där han bott.
Job 18:15 (Bibel 2000)
-

söndag, oktober 06, 2013

Islamism

Klicka på bilderna så blir de större

Islamism är ett uttryck som de politiskt korrekta har uppfunnit för att slippa kalla korantrogna muslimer för just muslimer.

Det är inte länge sedan de politiskt korrekta i Sverige försvarade våldsbejakande kommunism, fascism och nazism. Nu försvarar de islam med samma argument och samma glöd.

I Sverige finns de politiskt korrekta i första hand bland dagsnyhetsjournalisterna i medieredaktionerna som anges i ovanstående bild.

Nästan alla riksdagsledamöter är helgjutet politiskt korrekta och vägrar att se islam som den brutala och primitiva vidskeplighet som beskrivs här och här

Politikerna och journalisterna är helt enkelt dhimmifierade.
Det är ett faktum att terrorismen på 2000-talet i huvudsak har sin rot i islam och genom tricket med vilseledande benämning, slipper rödvinsmurvlarna beskriva sanningen om islam.


När muslimerna härjade som värst under kalabaliken runt muhammedbilderna ville många av dem avrätta Kurt Westergaard och Lars Vilks för att de tog sig friheten att skoja med muslimernas heliga profet.


När militanta muslimer ägnar sig åt brutalt massmord på oskyldiga civila offer, tiger de muslimer som kallar sig moderata.Nedanstående symboler är hämtade från olika muslimska organisationers hemsidor och det är svårt att hitta en symbol där inte koranen och vapnen avbildas tillsammans.


Nedanstående symbol finner vi överallt där muslimer demonstrerar mot de otrogna. Tittar man noggrant, ser man den på skyltar och fanor som bärs i protesttågen när de kränktas kör protesterar mot demokrati och friheten att tycka, säga och skriva vad man vill om islam.


Definition av islamism

"the belief that Islam should guide social and political as well as personal life"

"the [Islamic] ideology that guides society as a whole and that [teaches] law must be in conformity with the Islamic sharia"

an unsustainably flexible movement of ... everything to everyone: an alternative social provider to the poor masses; an angry platform for the disillusioned young; a loud trumpet-call announcing `a return to the pure religion` to those seeking an identity; a "progressive, moderate religious platform` for the affluent and liberal; ... and at the extremes, a violent vehicle for rejectionists and radicals.

an Islamic "movement that seeks cultural differentiation from the West and reconnection with the pre-colonial symbolic universe"

"the organised political trend, owing its modern origin to the founding of the Muslim Brotherhood in Egypt in 1928, that seeks to solve modern political problems by reference to Muslim texts".

"the whole body of thought which seeks to invest society with Islam which may be integrationist, but may also be traditionalist, reform-minded or even revolutionary".

"the active assertion and promotion of beliefs, prescriptions, laws or policies that are held to be Islamic in character,"

a movement of "Muslims who draw upon the belief, symbols, and language of Islam to inspire, shape, and animate political activity;" which may contain moderate, tolerant, peaceful activists, and/or those who "preach intolerance and espouse violence."

Nästan allt om islam här och här
-