söndag, juli 15, 2012

Higgs partikel och ljushastigheten

Klicka på bilderna så blir de större
Mannen nedtill ger en uppfattning om storleken hos LHC-tunneln där partiklar jagas för att det osynliga ska bli synligt.

För ett tag sedan trodde genierna i Cern att de hade kommit på ett sätt att verifiera hur ljusets hastighet kan överskridas och för ett par veckor sedan trodde andra genier att de hade hittat Higgs partikel.

Allt i bloggen om partikelacceleratorn LHC här. Rulla ned om detta inlägg ligger överst.
Nu är det sannolikt så att mänskliga resurser inte räcker till för att observera eventuella ljushastighetssprängningar eller materia som inte reflekterar mänskligt genererad strålning och magnetism.
Mörk materia och mörk energi är en utmaning för fysikerna och än så länge vet det bara att de inget vet. Allt är hypoteser och gissningar.

Mina reservationer innebär inte att genierna enligt min ringa mening egentligen är naiva sandlådetänkare, men nog bör Nobelpriskommittén vara lite försiktigare i framtiden när de utser fysikgenier.

Nyss var det en bedrift i SvD och ungefär samtidigt i samma SvD, en överdrift. I Ekot nämndes Nobelpriset en extra gång för säkerhets skull.

Vad det handlar om, är en gigantisk tunnel under jord där partiklar accelereras till hastigheter där enorma energier utvecklas under kollisioner och då tror genierna att de ska kunna återskapa Big Bang i miniatyr, men allt är hypoteser och teorier som inte kan verifieras.

Allt i bloggen om partikelacceleratorn LHC här. Rulla ned om detta inlägg ligger överst.
-

Inga kommentarer: