fredag, juli 30, 2021

End of story?


Jag är trött!

Så innerligt trött!

Trött på politiskt korrekta ynkryggar som låtsas att de inte ser verkligheten och som inte vågar hantera den.

Trött på partipolitiskt korrumperade rikspolischefer och regionpolischefer.

Trött på nyhetsredaktörer som låter elefanter trampa på dem!

Trött på fega ministrar som under de senaste 30 åren har kapitulerat inför trycket från utopiska visionärer!

Trött på alla partiledares oförmåga att hantera gängvåldet, klanväldet, hederskulturen, skjutningarna, sprängandet och bilbrännandet.Alla känner till den gemensamma faktorn men ingen vågar erkänna det.

Trött på DO. Trött på JO. Trött på JK. Trött på korrumperade advokater. Trött på fega okunniga domare.

Trött på ärkebiskopar med partipolitisk agenda!

Trött på att läsa snyftartiklar om migranter med flyktingstatus som reser på semester till landet de flydde från.

Trött på idékorrumperade public-service-journalister.

Den här bloggen pausas nu men jag fortsätter med tyckandet i mera strukturerad form.

Centerextremistens blogg

VAL 2022

Det var kyrkoval 2021 och om det skriver jag här.

Om vetenskapsgeniernas bluffkaruseller skriver jag här.

Om mina andliga reflektioner skriver jag här.

Om min omvärldsanalys skriver jag här.

Om Jonny skriver jag här.När visselblåsarna från polismyndigheten. fängelserna,
sjukhusens akutmottagningar och
socialförvaltningarna tar mod till sig, tar det hus i helvete!

Trots pausen blir det många besök i bloggen.

onsdag, juli 28, 2021

Nya Europa

 


SvT direkt

söndag, juli 25, 2021

Nya Sverige
Det artikelförfattaren undviker att nämna är den förföljelse som kristna på svenska asylboenden har drabbats av de senaste tio åren!


SVERIGE 2022
Kränktheten är det öppna samhällets fiende!

Enskilda människors kränkthet kan inte gå före det fria samhällets värden. Det är på tiden att vi börjar prata om de sociala och kulturella dimensionerna av integrationen, skriver Alice Teodorescu Måwe.

”Att bränna en koran ska vara ett hatbrott” ansåg 26 856 personer som på måndagsmorgonen hade skrivit under en namninsamling initierad av journalisten och författaren Atilla Yoldas. Att just en journalist, som så sent som i december i fjol skrev i Expressen, uppvisar så svaga demokratiska impulser är illavarslande. Det är dock symptomatiskt för många av de reaktioner som följt på de senaste dagarnas brutala upplopp runt om i landet.

I en demokrati får man bränna religiösa skrifter, skända flaggor, teckna karikatyrer av profeter och gudar och medvetet göra folk förbannade – trots att man vet att det kommer att såra och kränka. Det är just acceptansen av detta, själva axelryckningen, som avgör om man har med en demokrati eller inte att göra. Det betyder inte att människor inte kan uppröras, men det betyder att man inte tar till våld eller önskar förbjuda de uttryck som man av någon anledning ogillar.

Det innebär med andra ord att enkom förekomsten av en koranbränning, hur osmaklig den än månde vara och oavsett de bakomliggande motiven, bekräftar att den svenska demokratin är vid god vigör; ty såväl yttrandefriheten som religionsfriheten existerar enbart så länge som någon använder sig utav dem. En oundviklig konsekvens av att de demokratiska rättigheterna brukas blir, i praktiken, att någon kan komma att bli provocerad, kränkt eller förbannad. Den egna upprördheten blir således priset som det fria samhällets individer behöver betala för att själva kunna ta del av rättigheterna.

I dag är det koranbränningar som ska stoppas, vad blir det i morgon?


Här uppstår en konflikt som behöver adresseras, ty inget samhälle kan vara både öppet och fritt och samtidigt så reglerat att inga kränkande yttranden kan yppas. Att så många, så lättvindigt, kan dagtinga med denna för demokratin så grundläggande ingrediensen bör stämma till eftertanke. I dag är det koranbränningar som ska stoppas, vad blir det i morgon?

Att bränna böcker, oavsett om de rör sig om religiösa skrifter eller böcker av annat slag, är ett uttryck för barbarism. Samtidigt illustrerar de senaste dagarnas våldsamheter behovet av fler koranbränningar – om än rent bildligt.

Vittnesmålen från de utsatta poliserna, liksom de videosekvenser som visats i media, indikerar att det inte enbart rör sig om maskerade ungdomar; också äldre kvinnor och yngre barn deltog skrattandes i upploppen. Det bör tjäna som en påminnelse om ett Sverige i förändring, inte bara demografiskt utan också högst värderingsmässigt, som en följd av den förändrade demografin. Koranbränningarna blottar därmed diskrepansen i synen på yttrandefrihet och religionsfrihet mellan majoriteten och minoriteten i Sverige, såväl som att grovt våld och skadegörelse anses som legitima uttryck för en självupplevd kränkthet i delar av minoriteten.

Detta är särskilt illavarslande ur ett integrationsperspektiv då de svenska ansträngningarna särskilt tagit fasta på ekonomisk integration (som också till stor del misslyckats) och duckat för de kulturella och sociala dimensionerna. Utgångspunkten har varit att ett arbete leder till integration. Den som arbetar och är självförsörjande har integrerats, samtidigt som förekomsten av ett arbete betraktas som ett bevis på att integrationen de facto har uppnåtts. Självklart är arbete viktig men bör snarare ses som ett mått på etablering än på anpassning eller integration.

De våldsamma upploppen belyser ånyo att framgångsrik integration inte kan åstadkommas om synen på sådant som yttrandefrihet och religionsfrihet avviker alltför radikalt från majoritetsuppfattningen – oavsett hur mycket den invandrade arbetar och tjänar varje månad.

Att fortsätta förneka detta faktum och istället, av rädsla för konsekvenserna, beskära allas våra liberala fri- och rättigheter i syfte att undvika konflikter med en våldsbenägen minoritet är en farlig återvändsgränd som inte bör beträdas. Det är således inte majoriteten som ska anpassa sig till minoritetens ofrihetliga värderingar utan minoriteten som ska förstå att ett liv i en demokrati innebär acceptans också för andra människors rätt att häda.

På Twitter talar ambassadören Jens Odlander, som jobbat under flera socialdemokratiska statsministrar senast under Stefan Löfven, klarspråk kring vad som i praktiken behöver göras:

De som attackerar polisen, mordbränner bussar, förstör egendom ska filmas, identifieras, lagföras. Därutöver bör vräkningar ske, bostads- och andra bidrag dras in, uppehållstillstånd annulleras, familjeinvandring stoppas pga vandelsbrist. Snabblag om indragning av medborgarskap nu.

Också stora böter, ryck tv, parabol, bilar. Vid alla dessa åtgärder bör föräldrar göras medansvariga. En diskussion måste också inledas om straff, böter, utvisningar också kan gälla ”horisontellt” över storfamiljer/klaner eftersom detta är förövarnas modus operandi. Notera att sabotage mot blåljuspersonal har livstid i straffskalan. Det bör utdömas flera individer under Påskupproret.

Staten bör tillsätta en task force bestående av Polis, Skatteverk, kommuner, hyresvärdar, socialtjänst och Migrationsverket och genomföra de åtgärder som jag nämnde ovan. Kanske behövs även Säpo.

Statsminister Magdalena Andersson och hennes regering har återkommande sagt sig vilja vända på varenda sten för att komma åt segregationen. Frågan är om de vågar agera på den information de finner? Om de har mod att sätta hårt mot hårt på det vis som Odlander efterfrågar, att visa våldsverkarna vem det är som bestämmer. Att återta våldsmonopolet, och därigenom den demokratiska kontrollen, för att prata socialdemokratiska.

Det som skedde i helgen har kunnat ske för att staten låtit det ske.

Det som skedde i helgen har kunnat ske för att staten låtit det ske. Att vända skutan är ingen enkel sak, efter decennier av passivitet och relativisering, men det får numera anses oundgängligt om Sverige inte ska bli ett än mer splittrat och farligt land. Konflikträdslan och oviljan att markera vad som gäller i Sverige måste få ett slut.

De krigsliknande scenerna – med skadade poliser, kapade polisfordon, vandaliserad egendom, en buss med passagerare i brand – vittnar om en reell maktkamp, om territorium och om värderingar. Om staten, och mer exakt Polisen, inte kan upprätthålla våldsmonopolet och därigenom trygga medborgarna, vem ska då göra det? Vi är på väg att etablera ett samhälle där makt går före rätt, där människor tystnar av rädsla. Från ett sådant samhälle finns ingen återvändo.


ALICE TEODORESCU MÅWE
Alice Teodorescu Måwe är chef för samhällskontakter på Academedia. I Smedjan medverkar hon regelbundet i egenskap av fristående borgerlig skribent.

Om provokatörer som Paludan hindras av polisen från att manifestera muslimers kränkningsproblematik för att det leder till våld från muslimer blir det ett erkännande av att muslimer inte kan bemöta provokationer utan att ta till våld.

Just nu riktas det besinningslösa våldet mot poliser, brandmän, ambulanspersonal, lokaltrafikresenärer och butiksinnehavare.

Paludans koraneldning ger de här dårarna rätt att anfalla och döda poliser enligt en sjuk kränkningsmentalitet.Expressen 20220416

Hade inte det allahuakbar-ylande slöddret attackerat poliser, brandmän och sjukvårdare, hade ingen vetat att det hade varit en koraneldning.

Kontraproduktiva våldsaktioner från koraninspirerade skitstövlar.

Aggressiva koranförsvarare är Paludans nyttiga idioter!

De bevisar Paludans teser om hur koranen inspirerar till våld mot sjukvårdare, brandmän och poliser.

Slöddret som försöker döda poliser hör inte hemma i ett civiliserat samhälle!

En präst ringde i kyrkklockorna för att störa Paludan.

Ingen präst protesterar mot att män i sin guds namn försöker döda poliser, brandmän och sjukvårdare!

En idiotisk laglig manifestation möts med våld mot sjukvårdare, brandmän och poliser men det tiger prästerna om.

Ynkligt!

Alla nyhetsmedier rapporterar konsekvent om vilka som vill bränna en koran men ingen, INGEN! rapporterar om vilka det är som anfaller poliser och bränner bilar.

Ingen rapporterar om vilddjuren som attackerar och skadar svenska poliser för sin religions skull!

Ingen vågar ifrågasätta det ociviliserade beteende som politikerna och nyhetsredaktörerna mörkar.

INGEN!

De muslimska påskupploppen 2022 dag för dag.


Minst 26 poliser har skadats och ett 40-tal personer har gripits eller anhållits.


Skäggetorp, Linköping, torsdag 14/4
Den högerextreme danske politikern Rasmus Paludan, ledare för partiet Stram Kurs, har fått tillstånd av polisen att hålla ett möte i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Planen är att han ska bränna en koran.


Koranbränningen äger aldrig rum och istället uppstår våldsamma upplopp som resulterar i attacker mot polis och räddningstjänst. Flera poliser skadas.


Polisen tvingas lämna området när upploppen blev för våldsamma.


Navestad, Norrköping, torsdag 14/4
Timmar senare är planen att Rasmus Paludan ska bränna en koran i Norrköping. Detta arrangemang äger heller aldrig rum. Istället sprider sig oroligheterna och även i Norrköping bryter ett våldsamt upplopp ut.


Flera poliser skadas, polisfordon skadas och utsätts för stenkastning. En civilpolisbil sätts i brand.


Rikspolischef Anders Thornberg kallar händelserna för ”ett grovt våld som riktar sig mot liv och egendom, framför allt mot poliser.”


Rinkeby, Stockholm fredag 15/4
Dagen är planen att Paludan ska fortsätta sin påskturné vidare mot Rinkeby i nordvästra Stockholm. Även där ska han bränna koranen under en manifestation.


Även där uppstår våldsamheter och poliser utsätts för bland annat stenkastning.


Sveaparken, Örebro, fredag 15/4
Rasmus Paludan har beviljats tillstånd för att bränna en koran i stadsdelen Vivalla i Örebro.


Strax innan det är dags meddelar polisen att platsen för den tänkta sammankomsten ändras – nu till Sveaparken. Över 200 personer samlas i parken och det kastas stenar och bangers mot polisen.


Våldsamma upplopp bryter ut och filmer från platsen visar kaotiska scener från platsen.


Flera poliser skadas.


Landskrona lördag 16/4
Våldsamheter uppstår i Landskrona även här till följd av att Rasmus Paludan ska bränna en koran.


Men polisen gör en blixtändring och ändrar platsen till Malmö. Trots detta bryter kaoset ut och maskerade personer bränner bland annat däck. flera bilar sattes även i brand på Koppargården.


Malmö, lördag 16/4
Sammankomsten som är tänkt att hållas i Landskrona flyttas nu till Malmö. Även här bryter våldsamheter ut under kvällen. Det kastas även sten mot polisen.


Polisen meddelar dagen efter att en 16-årig pojke som varit drivande i upploppen grips.


Linköping, söndag 17/4
Den högerextreme politikern meddelar att han planerar en ny koranbränning på söndagen – i Linköping och Norrköping. För detta har han inte fått tillstånd.


Han dyker inte upp i Linköping och på eftermiddagen bryter kaos och våldsamheter återigen ut.


Norrköping, söndag 17/4
Flera poliser utsätts för stenkastning efter att våldsamheter bryter ut i Norrköping.


Brandbomber, så kallade molotovcocktail, kastas mot poliserna och polisfordon demoleras med sten. Enligt poliser på plats handlar det om ”rena överfall”.


Polisen blir tvungen att till slut tvungen att avfyra sina tjänstevapen och skjuta. Tre personer träffas av skotten.


På måndagsförmiddagen meddelade polisen att minst 26 poliser skadats i samband med upploppen varav tre av dem skottskadade. Ett 40-tal personer har gripits eller anhållits och flera av dem minderåriga.


GAPF-länkAntalet flickor och unga kvinnor som slår larm och ber om hjälp efter att ha förts ut ur Sverige har ökat under 2021. De gifts bort under tvång, misshandlas psykiskt, fysiskt och sexuellt och möjligheterna för UD att få hem dem är små.

En 15-årig flicka åker på semester till sina föräldrars hemland Irak. Hon vill inte resa för hon är rädd att hon aldrig får komma hem igen. På sociala medier skriver hon till sina lärare och ber om hjälp när hennes mamma säger att hon aldrig kommer att få se Sverige igen.

Flickan är en av de 16 flickor som hört av sig till organisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) under det första halvåret av 2021. Sabina Landstedt som är stödsamordnare på GAPF konstaterar att nu när gränserna börjar öppnas igen efter pandemin, har fallen som hör av sig till dem för att de blivit bortförda blivit fler och de som hör av sig är yngre. Under första halvåret 2019 var Gapf involverad i 12 ärenden som berörde bortförda barn och ungdomar, främst flickor. Samma siffra för första halvåret 2020 var 7 ärenden.

– De här flickorna som hört av sig är mellan 15 och 22 år. De har förs bort för att de inte följer familjens normer för hur man ska bete sig och i deras hemländer utsätts de för barn- eller tvångsäktenskap, säger Sabina Landstedt.

Bevakas av släkt

Flickorna som hör av sig ber om hjälp att komma hem igen. I samtliga fall har föräldrarna tagit ifrån dem deras pass och de bevakas ofta dygnet runt av släktingar. Den 15-åriga flickan i Irak hade berättat för socialtjänsten att hon var rädd att hon skulle bli bortförd och socialtjänsten kontaktade då föräldrarna.

– Detta är ett av huvudproblemen. De myndigheter som ska skydda de här flickorna vänder sig till föräldrarna när det är föräldrarna som är det största hoten för flickorna, säger Sabina Landstedt.

Barn som förs ut i landet har ofta haft kontakt med myndigheter innan. Enligt statistik från UD för 2020, hade de 72 ärenden gällande familjerelaterat tvång (134 individer där 88 var barn). I 50 av de 72 ärendena hade socialtjänsten haft kontakt med familjerna innan de lämnade landet.

Sedan 1 juli 2020 kan socialtjänsten ansöka om utreseförbud om det föreligger påtaglig risk för att barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Beslut om utreseförbud fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av Socialnämnd. I brådskande fall kan socialnämnden besluta om ett tillfälligt utreseförbud.

Svårt för UD

Negin Amirekhtiar är utvecklingsledare och sakkunnig jurist på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, som startades på Länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av regeringen 2014. Hon menar att vi måste bli bättre på att förstå barns utsatthet och alltid sätta barnens bästa i fokus.

– I dessa ärenden är det av avgörande betydelse, att se över andra insatser för barnen som möjligheten att gå in med ett LVU parallellt med ett utreseförbud. Vi kan se att man i en del ärenden, där det har beslutats om utreseförbud inte har vidtagits tillräckligt med andra skyddsåtgärder, det är då vanligt att barn tar tillbaka det dom tidigare har berättat, säger Negin Amirekhtiar.

Nationella kompetensteamet bedriver en stödtelefon för yrkesverksamma. Under första halvåret 2021 mottog man samtal kring 465 ärenden, 16% rörde bortföranden.

– Svenska myndigheter, socialtjänst, skola och polis, måste bli bättre på att samverka för att vi tillsammans ska kunna arbeta förebyggande och förhindra att barn och unga förs ut ur landet. När barn och unga väl är bortförda har vi begränsade möjligheter till att kunna hjälpa de hem till Sverige, säger Negin Amirekhtiar.

Nationellt center

Paulina Erwing, departementssekreterare på sektionen för ärenden gällande familjekonfliktfrågor på UD berättar att det i vissa fall tar många år att få hem en person och ofta är det nationella lagar i landet där flickorna befinner sig som ställer till det.

– I många av de länder där det här utspelar sig är kvinnor och barns ställning underordnad och det finns nationell lagstiftning och utresebestämmelser som säger att minderåriga måste ha vårdnadshavarens samtycke för att få lämna landet. Det gör situationen väldigt svår eftersom det är just vårdnadshavaren som kvarhåller flickan.

Det första UD gör när de får ett samtal om att en person är bortförd är att, om möjligt, att upprätta en säker direktkontakt med den bortförda och sedan samordna så att flickan och socialtjänsten i Sverige etablerar en kontakt. Men även om socialtjänsten faktiskt lyckas få ett samtal med flickan är hon pressad av familjen att säga att hon vill stanna.

Släpper ärendet

– Om du vaktas av din släkt dygnet runt och socialtjänsten ringer, då är det svårt att säga att man vill därifrån. Ofta säger flickorna bara det mammorna har sagt åt dem att säga och sen släpper socialtjänsten ärendet, säger Sabina Landstedt.

Hon efterfrågar ett nationellt center som jobbar med att ta hem bortförda barn och förhindrar att de blir bortförda. Ett sätt att göra detta på är att arbeta som man gör i Norge, med koordinatorer på ett antal ambassader som med hjälp av lokala nätverk möjliggör att de unga förs tillbaka.

– I dag är det frivilligorganisationerna som har detta på sina axlar. Men vi har ju inget mandat att göra något.lördag, juli 24, 2021

Islam

Frihetsmärken för civiliserade samhällen


Hur tycker du att det ser ut i islamdominerade länder?

Islamiska värderingar komplicerar en lyckad integration i Sverige.

Västvärlden behöver motverka den segregation och det förtryck av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som uppstår som följd av bokstavlig tolkning av islam, skriver Omid Pasbakhsh, Reinhold Fahlbeck och Per Ewert.

En bokstavstrogen tolkning av islam innehåller en rad läror som omöjliggör en lyckad integration i Sverige och Europa, skriver Omid Pasbakhsh, Reinhold Fahlbeck och Per Ewert.

Återkommande möter vi nyhetsrapportering om våld, förtryck av kvinnor och mänskliga rättigheter. Det handlar till exempel om moralpoliser och parallella rättssystem i förorten, islamiska skolor som bryter mot den svenska skolans värdegrund, återkommande våldsdåd mot personer som ansetts häda islam eller islams profet Muhammed.

Listan kan göras längre. Detta är företeelser som en del muslimska grupper försvarar med hänvisning till islams heliga texter. Frågan är hur vi i samhället gemensamt bör hantera denna situation. Det är tid att problematisera islams relation till mänskliga rättigheter.

I en ny rapport från Claphaminstitutet, Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar, studerar och analyserar vi sjutton olika områden där det kan finnas konflikt mellan dessa. Det handlar bland annat om demokratiska fri- och rättigheter som yttrandefrihet och religionsfrihet; om kvinnors rättigheter och om uppmuntran till våldsbrott och terrorism.

På tre områden skulle en samsyn kunna vara möjlig, men på fjorton av områdena finns en uppenbar konflikt mellan en västerländsk syn på mänskliga rättigheter och bokstavstrogen islam, så som den uttrycks i Koranen och haditherna – berättelserna om Muhammeds liv.

Sverige och Europa står under 2020-talet i ett spänningsfält mellan tre delvis överensstämmande, delvis motstridiga värdesystem: För det första den kristet grundade kultur som historiskt format vår kontinents medmänskliga fri- och rättigheter byggda på en biblisk grundsyn, för det andra den sekulära filosofi som under det senaste halvseklet har frikopplat individ och samhälle från sina traditionellt kristna rötter och för det tredje en auktoritär islamisk kultur som främst via invandring blivit ett starkt växande inslag i vår del av världen.

Trots skillnader mellan kristen och sekulär filosofi har dessa två värdesystem likväl gemensamma inslag som står i skarp motsättning till bokstavstrogen islam. Samtidigt finns likheter mellan kristendomen och islam i kritiken av den individcentrerade sekularismen. Men även om dessa värdesystem har beröringspunkter är vår slutsats att en bokstavstrogen tolkning av islam innehåller en rad läror som omöjliggör en lyckad integration i Sverige och Europa.

Det är inte realistiskt eller moraliskt lämpligt att kräva att muslimer frånsäger sig sin religiösa övertygelse och de värderingar som denna övertygelse medför. Hur kan då västvärlden bäst bemöta en bokstavstrogen version av islam? Hur kan samhällen i väst motverka sådan segregation och förtryck av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som uppstår som följd av hängivenhet till en religiös åskådning? Här följer några förslag.

Samhällen i västvärlden behöver förstå att bokstavstrogen islam innehåller läror som är moraliskt förkastliga och som utgör hinder för en lyckad samexistens.
Politiker, medier och samhället i stort ska kunna tala öppet om problemen med en bokstavlig tolkning av islam utan att bli beskyllda för islamofobi eller hotas. Uttalanden ska vara informativa och tydliga.

Samhällsinstitutioner som tar emot nyanlända muslimer ska kunna ge dem information om att viss praxis som förkunnas i Koranen och haditherna inte godtas i västvärlden därför att de strider mot västerländska värderingar och lagar.
Skolor och andra samhällsinstitutioner bör upplysa om vilka konsekvenser en bokstavlig tolkning av islam kan få för vårt demokratiska samhälle.

Islams anhängare behöver vara öppna för en saklig diskussion kring de inslag i religionen som kolliderar med ett öppet demokratiskt samhälles värderingar.
Religionsfriheten behöver försvaras som grundläggande värde i samhället.
Kristen procession i Frankrike attackerades av islamister.

Vi vill understryka att denna nödvändiga och välmotiverade kritik under inga omständigheter får riktas mot muslimer som personer. Strävan att bekämpa bokstavlig tolkning av islam får inte bli grund för klander av muslimer som individer, och/eller de personliga brister de kan ha i att anpassa sig till det europeiska samhället.

Befolkningen i västvärlden måste alltid ha i åtanke de svårigheter det innebär att lämna ett hemland, komma till en främmande kultur, lära sig ett nytt språk, hamna i socialt och ekonomiskt utsatta områden, anpassa sig till nya levnadsförhållanden, försöka finna en meningsfull sysselsättning och så vidare.

Kritiken av bokstavstrogen islam behöver därför gå hand i hand med ambitionen att hjälpa muslimer i alla dessa hänseenden. En bokstavlig tolkning av islam är ett hot mot det svenska och europeiska samhället och alla människors grundläggande fri- och rättigheter. Detta innebär att samhällen i väst aktivt behöver motverka en sådan ideologi, bland annat genom att öppet kritisera den och betona att dess praktik inte är godtagbar i ett öppet demokratiskt samhälle.
Islam har destruktiva drag som förtjänar kritik!


Islams urkunder innehåller moraliskt förkastliga värderingar, och en hängivenhet till dessa försvårar därför integrationen och innebär allvarliga utmaningar i ett demokratiskt samhälle. Därmed blir det en sekundär fråga exakt hur många de bokstavstrogna muslimerna är, skriver Omid Pasbakhsh, Reinhold Fahlbeck och Per Ewert.

Den dominerande formen av islam står i stark motsättning till västerländsk demokrati.

Av Omid Pasbakhsh , lärare och författare till boken Islam och kristen tro | Reinhold Fahlbeck , professor emeritus i juridik, författare till boken Religion, Law and Society in Sweden 1950’s-2020’s Båda är medförfattare till rapporten Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar och Per Ewert , direktor Claphaminstitutet och redaktör för rapporten.

Vi som arbetat fram Claphaminstitutets rapport “Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar” är tacksamma för den respons vår rapport har fått på många håll, även här i Dagen. Replikerna från Jan Hjärpe och Magnus Norell förbiser dock till stor del vår rapports huvudtes och hamnar i en sidodiskussion om hur många muslimer som kan anses vara bokstavstroende.
Vår rapport visar att islams urkunder innehåller moraliskt förkastliga värderingar, och en hängivenhet till dessa försvårar därför integrationen och innebär allvarliga utmaningar i ett demokratiskt samhälle. Därmed blir det också en sekundär fråga exakt hur många de bokstavstrogna muslimerna är.

Låt oss använda en liknelse för att ge perspektiv: Nazismen är en destruktiv ideologi. Därför har vårt samhälle länge ansett det angeläget att informera om nazismen och faran med att ta dess läror på allvar. Invändningen av typen “anhängare av nazismen är olika, de har olika syn på hur ideologin bör utövas och de är en liten minoritet” missar poängen: Nazismens värderingar är farliga oberoende av exakt hur många som utövar den.

På motsvarande sätt menar vi att allmänheten bör informeras om islams läror och faran med att ta dessa bokstavligt. Det är uppenbart att många av världens muslimer vill följa en bokstavlig tolkning av religionen. Vår rapport förtydligar också att muslimer ser olika på sin religion, men vi instämmer inte i Hjärpes påstående att “religionstillhörigheten har relativt liten inverkan på människors val av handlande”. Den som intervjuar hängivet religiösa muslimer inser snart att för dessa är ett bokstavstroget utövande av islam den viktigaste aspekten i livet, något som har eviga konsekvenser.

Bokstavstrogen islam är en allvarlig utmaning för mänskliga rättigheter och integration och den behöver därför granskas och utmanas i öppen samhällsdebatt.

Tidigt i vår rapport definierar vi bokstavstrogen islam som “viljan att följa Koranen och sunnan så långt det går”. Norell menar att vårt användande av begreppet är inkonsekvent, men ger dessvärre inga exempel på hur.

Hjärpe tycks å sin sida se begreppet som meningslöst, eftersom islams urkunder kan tolkas olika. Bevisbördan vilar i sådant fall på Hjärpe att förklara hur en muslim som betraktar Muhammed som mänsklighetens förebild (sura 33:21), ska tolka det faktum att Muhammed var en polygamisk krigsherre som hade sexuellt umgänge med en nioårig flicka och som upprepande gånger förklarade att avfällingar bör avrättas? Kan en muslim som innerligt tror att islam är sanningen säga att Muhammed eller Koranen tagit fel?

Magnus Norell: Problematiskt att islamistiska representanter får företräda alla muslimer.

Kashif Virk menar att vi feltolkar och tar koranverser ur sitt sammanhang. Hans huvudexempel är att vi felaktigt skulle påstå att sura 33:57–61 visar att det är fel inom islam att kritisera Muhammed. Virk förklarar dock aldrig hur vi misstolkat dessa verser, och bortser från att vi ger flera ytterligare belägg i vår rapport, exempelvis sura 5:33 samt sex hadither där Muhammed beordrade mord på sina kritiker.

Virk ger några exempel på koranverser som han menar visar motsatsen, men visar i bästa fall bara att Koranen är motsägelsefull.

Det hade verkligen varit välkommet om den stora gruppen av världens muslimer ville följa en version av sin religion som tryggade demokratiska friheter, skyddade kvinnans rättigheter och tog avstånd från våld och terrorism. Men så är dessvärre inte fallet inom den islam vi faktiskt möter i Koranen, haditherna och traditionen från Muhammed, och denna helt dominerande form av islam står i stark motsättning till såväl Ahmadiyyarörelsen som till västerländsk demokrati.

Detta understryker huvudtesen i vår rapport: Bokstavstrogen islam är en allvarlig utmaning för mänskliga rättigheter och integration och den behöver därför granskas och utmanas i öppen samhällsdebatt.

Om provokatörer som Paludan hindras av polisen från att manifestera muslimers kränkningsproblematik för att det leder till våld från muslimer blir det ett erkännande av att muslimer inte kan bemöta provokationer utan att ta till våld.

Just nu riktas det besinningslösa våldet mot poliser, brandmän, ambulanspersonal, lokaltrafikresenärer och butiksinnehavare.

Paludans koraneldning ger de här dårarna rätt att anfalla och döda poliser enligt en sjuk kränkningsmentalitet.FREDENS RELIGION

Expressen 20220416


Hade inte det allahuakbar-ylande slöddret attackerat poliser, brandmän och sjukvårdare, hade ingen vetat att det hade varit en koraneldning.

Kontraproduktiva våldsaktioner från koraninspirerade skitstövlar.

Aggressiva koranförsvarare är Paludans nyttiga idioter!

De bevisar Paludans teser om hur koranen kan inspirera till våld mot sjukvårdare, brandmän och poliser.

Slöddret som försöker döda poliser hör inte hemma i ett civiliserat samhälle!

En präst ringde i kyrkklockorna för att störa Paludan.

Ingen präst protesterar mot att män i sin guds namn försöker döda poliser, brandmän och sjukvårdare!

En idiotisk laglig manifestation möts med våld mot sjukvårdare, brandmän och poliser men det tiger prästerna om.

Ynkligt!

Alla nyhetsmedier rapporterar konsekvent om vilka som vill bränna en koran men ingen, INGEN! rapporterar om vilka det är som anfaller poliser och bränner bilar.

Ingen rapporterar om vilddjuren som attackerar och skadar svenska poliser för sin religions skull!

Ingen vågar ifrågasätta det ociviliserade beteende som politikerna och nyhetsredaktörerna mörkar.

INGEN!

Sveriges Television 2022-04-15

Nya manifestationer planeras efter upplopp

UPPDATERAD IDAG 11:45PUBLICERAD IDAG 10:12

Den danske högerextremisten Rasmus Paludan planerar nya koranbränningar på fredagen. Efter gårdagens våldsamheter i Östergötland är polisen rustade för nya upplopp. 

– Vi kan inte garantera att det inte blir oroligheter, säger polisens presstalesperson Christina Hallin.

Torsdagens manifestationer i Linköping och Norrköping blev aldrig av. Men under långfredagen planerar Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs, nya koranbränningar i Stockholmsförorten Rinkeby och i närheten av moskén i stadsdelen Vivalla i Örebro.

– Med anledning av det som hände i Östergötland har vi givetvis diskussioner om hur vi ska hantera ärendet. Som det ser ut nu kommer sammankomsten att bli av, men man jobbar fortfarande med ärendet för att se om det eventuellt ska flyttas, säger Christina Hallin, presstalesperson på polisen i region Bergslagen.

Att ha en allmän sammankomst är en grundlagsskyddad rättighet så det ska mycket till för att den ska ställas in, påpekar hon.

Resurser i Örebro och Stockholm

Örebropolisen tar höjd för nya oroligheter, men hoppas att sammankomsterna sker utan våldsamheter.

– Vi hoppas självklart att det ska vara lugnt. Vi har under veckan som haft dialog med flera aktörer. Vi kan inte garantera att det inte bli oroligheter. Det ansvaret ligger på personer som yttrar sig negativ eller begår våldsamheter, säger Hallin.

Även Stockholmspolisen förbereder sig inför manifestationen i Rinkeby. 

– Vi kommer att vara där. Vi har en uttagen resurs som ska hantera sammankomsten. Men hur den ser ut i detalj går jag inte in på, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen i region Stockholm.

Stenkastning mot polis

Under torsdagen skakades Linköping och Norrköping av våldsamheter i samband med planerade manifestationer av Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs.

Paludan hade fått tillstånd för sammankomster där han planerat att bränna exemplar av koranen.

Räddningspersonal och poliser attackerades, bilar sattes i brand och ett tiotal polisbilar förstördes efter att hundratals maskerade personer gett sig ut på gatorna i båda städerna i protest mot Paludan.

Rikspolischef Anders Thornberg säger i ett uttalande att det som hände är fullständigt förkastligt.

– Att ge sig på poliser och polisens utrustning är ett angrepp på både rättsstaten och demokratin. Vi ska göra vårt yttersta för att lagföra de som varit inblandade i både upploppen och skadegörelsen.
Fredens religion


Först; En islamist är en muslim som tar koranen på fullt allvar!

Ni som yrar om islamofobi varje gång islam granskas bör studera samtliga länder som domineras av islam!

Hur ser det ut där med avseende på:

Demokrati?
Tryckfrihet?
Yttrandefrihet?
Religionsfrihet?
Jämställdhet?
Mänskliga rättigheter?

Slumpen?

Knappast.
Hotkampanj mot svenska myndigheter – islamister uppmanar till terrordåd

UPPDATERAD 9 FEBRUARI 2022PUBLICERAD 6 FEBRUARI 2022

Våldsbejakande islamistiska organisationer sprider falsk information om att svenska myndigheter och kommuner kidnappar barn. Kampanjen på nätet är omfattande och i kommentarsfälten finns hot om våld och terrordåd.

– Det rör sig om kanaler med upp till 17 miljoner följare, spridningen är potentiellt större än den svenska befolkningen, säger Mikael Tofvesson, operativchef på myndigheten för psykologiskt försvar.

Kampanjen som inleddes på Twitter i slutet av december sprids i arabisktalande kanaler med miljontals följare. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar är kampanjen taktikanpassad och man använder information som ett maktmedel för att vilseleda.

– Man förminskar och förvägrar Sverige att ge en korrekt bild av händelsen med avsikten att uppnå en negativ effekt på Sverige.

Drabbar hela Sverige

Både kommuner och socialtjänst har blivit angripna av konton kopplade till våldsbejakande islamistiska organisationer som påstår att svenska myndigheter har kidnappat muslimska barn från deras föräldrar. Något som Doku och P4 Örebro tidigare rapporterat om.

Kommuner och myndigheter i hela Sverige har blivit informerade om att kampanjen pågår. Myndigheten för psykologiskt försvar har också börjat arbeta tillsammans med vissa myndigheter för att bemöta kampanjen, men exakt hur det arbetet går till vill inte myndigheten gå in på.

Myndigheten för psykologiskt försvar kan se att de som ligger bakom kampanjen anpassar sig efter hur myndigheterna agerar. Svenska institutet valde att gå ut och bemöta spridningen av den falska informationen i arabisktalande medier. Då kom det en kraftig och koordinerad reaktion. menar Mikael Tofvesson.

Vid samma tid blev hoten också grövre.

– Då dök det upp hot om våld och hot om terrorattentat.

Falska filmer

Kärnan i kampanjen är falska filmer på gråtande barn som berättar att de blivit kidnappade från sina föräldrar av svenska myndigheter. Man har enligt Mikael Tofvesson tagit ett antal olika fall där socialtjänsten gjort omhändertaganden av barn enligt lagen om vård av unga (LVU) eller där polisen har tvingats göra ett ingripanden i familjer. Sedan har man lagt på en egen falsk analys av situationen.

Kampanjen har tilltagit i styrka den senaste veckan.

Finns det en potentiell koppling till omhändertagandet av IS-kvinnornas barn?

– Det kan vi inte spekulera i. Men vi kan konstatera att det är ytterligare en faktor. Det finns olika aktörer som hakade på kampanjen när den växte, varav några uttryckt stöd för IS och antidemokratiska islamistiska rörelser. Det är inte orimligt att anta att några av de har vägt in den frågan i det här, säger Mikael Tofvesson.


Expressen

Islamisternas LVU-kampanj visar att språkkrav behövs!

Under slagord som ”Sverige är en fasciststat” pumpas desinformation om Sverige ut – både från stora arabiskspråkiga konton i sociala medier och från etablerade mediehus i Mellanöstern, något som Doku var först med att uppmärksamma. Filmklipp på förtvivlade föräldrar, vars barn har omhändertagits av socialtjänsten, påstås visa att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn för att kristna dem – eller till och med sälja dem till pedofiler. 

I kölvattnet av kampanjen förekommer både hot mot enskilda handläggare på socialtjänsten, och uppmaningar till terrorbrott. Det är en utländsk påverkansoperation, varnar Myndigheten för psykologiskt försvar.

Syftet är att slå in en kil mellan främst den muslimska minoriteten och majoritetssamhället. Det gynnar nämligen somliga. Extremister, som kretsen runt de utvisningshotade imamerna, underblåser polarisering för att det gör det lättare att värva nya anhängare. Och det nystartade partiet Nyans, som inte kallar sig islamistiskt men som i hög grad har en islamistisk agenda, ser en chans att mobilisera väljare bland livrädda invandrarföräldrar. 

Nyans-företrädare talar på de stora demonstrationer som ordnas runtom i landet, och partiet har gjort ”LVU-missbruket” till en valfråga. Partiets ledare, den uteslutne centerpartisten Mikail Yüksel, påstår att barn placeras hos dömda pedofiler – men att detta mörkas av svenska medier. Det är hårresande anklagelser, ämnade att skrämma upp.

Risken är påtaglig att desinformationskampanjer riktade till en arabisktalande publik kan påverka höstens val. Det är vårt eget fel. Att Sverige är särskilt sårbart är följden av den politik som en lång rad svenska regeringar har fört. Länge ansågs det vara rasistiskt att säga att den som vill bli medborgare och därmed få rösträtt i Sverige, också måste kunna tillräcklig svenska för att kunna förstå en nyhetsartikel. 

Men det är omöjligt att uppfylla sin medborgerliga plikt att göra ett så informerat val som möjligt om man inte kan följa valdebatten. Den som inte kan läsa svenska tillräckligt bra för att följa med i nyhetsrapporteringen, eller läsa domarna i de nu uppmärksammade fallen, kan lätt bli manipulerad. 

Det är inte en försumbart liten grupp det handlar om. Svenska för invandrare är ett ständigt sorgebarn – andelen godkända följde en sjunkande trend redan innan pandemin och distansundervisningen slog ut ännu fler. År 2019 klarade bara 38 procent godkänt i den senast påbörjade kursen (SCB). 

Trots att språkkrav för medborgarskap var en del i Januariöverenskommelsen – och utredningen presenterades för mer än ett år sedan – har regeringen fortfarande inte lagt fram något lagförslag. Utredningen föreslog att ett svenskprov skulle tas fram till 2025, men det kommer alltså att dröja ännu längre. Om språkkravet alls blir av, vill säga.

Under tiden står den svenska demokratin onödigt sårbar för påverkanskampanjer – med regeringens goda minne.


Muhammed är enligt muslimer Guds (Allahs) sista profet, profeternas sigill, som under en period på 23 år fick ta emot islams heliga budskap, Koranen, genom uppenbarelser från Gud, via ärkeängeln Gabriel (Jibril). Muhammed nämns också i den muslimska trosbekännelsen, som står i sura 37:35 och 48:29: "Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud".

Muslimer betraktar Muhammed som rasulullah: "Guds budbärare". Hans ursprungliga tillnamn var al-Amin, "den trovärdige". Han är även känd inom den islamiska kulturen som Mustafa ("den utvalde") och rahmatan-lil-'alamin ("Guds utsände barmhärtighet åt mänskligheten"). Vördnaden bland vissa muslimer är stor. Muhammed och omnämnandet av hans namn kan i traditionell skrift eller tal följas av frasen SAW, (sallā allahu ʿalayhi wa sallam, صل الله عليه وسلم), arabiska för "Guds frid och välsignelse vare över honom". Liknande fraser används i religiösa sammanhang ibland även vid omnämnandet av andra profeter som Abraham (Ibrahim), Mose (Musa) och Jesus (Isa).


Historia
Uppväxt
Kronologi över viktiga händelser under Muhammeds tid i Mecka
ca 569 Fadern Abdullah bin Abdul Muttalib dör
ca 570 Muhammed föds i Mecka
576 Modern, Āminah, dör
578 Farfadern, 'Abd al-Muttalib, dör
ca 583 Åker på handelsresor till Syrien
ca 595 Träffar och gifter sig med Khadidja
610 De första uppenbarelserna i grottan Hira (sura Al-Alaq i Koranen)
ca 610 Blir islamisk profet
ca 613 Börjar öppet att sprida islams budskap
ca 614 Börjar få anhängare i Mecka
ca 615 Muslimsk emigration till Aksumriket i Abessinien (Etiopien)
616 Meckabornas bojkott mot hashimiterna börjar
ca 618 Inbördeskrig i Yathrib (Medina)
619 Meckabornas bojkott mot hashimiterna upphör
619 Sorgens år: hustrun Khadidja och farbrodern Abū Ṭālib dör
ca 620 Den nattliga resan
622 Uppbrott, flykt och emigration (hijra) till Medina
v • r
Muhammed föddes som Muhammed ibn Abdullah ("Abdullahs son"). Hans far, Abdullah bin Abd al-Muttalib, var av Hashims släkt och tillhörde stammen Qureish; modern hette Amina. Fadern dog redan före Muhammeds födelse och modern när han var sex år gammal. Det var först farfadern Abd al-Muttalib som tog hand om honom, sedan, efter dennes bortgång, farbrodern Abu Talib.

Muhammed hade inga egna tillgångar. Han ärvde inget efter sin farfar, mamman var fattig och pappan som dog ung lämnade bara efter sig fem kameler, en mindre flock får och getter samt en slavflicka. Muhammed fick arbeta för sitt uppehälle "och arbeta särskilt hårt om han någonsin skulle lyckas få ihop tillräckligt för att kunna skaffa sig en egen kamelflock, betala vad det kostade att få en hustru och bilda sin egen familj".

Qureish var köpmän och när Muhammed var nio eller tolv år följde han med på sin första karavan. Han förblev handelsresande under den första halvan av sitt liv. Klanen hade monopol på sträckan nord-syd och var därför de enda som tjänade pengar på de utländska karavaner som färdades där. De kontrollerade affärsvärlden inom Arabien och etablerade sig som oberoende handlare med egna karavaner till Syrien och Jemen.

Mecka var ett kommersiellt centrum som sände ut och tog emot karavaner från kusten, Syrien och Persien. Mecka och omgivande städer rymde mängder av kristna och judar och det fanns kloster i Arabien. Så till exempel besökte Muhammed senare i livet enligt legenden Katarinaklostret på Sinaihalvön. Det påstås att han träffade en överenskommelse med de kristna munkarna, varigenom deras liv och egendom tryggades under muslimskt herravälde. En annan legend berättar om hur en kristen munk förutspådde Muhammeds kommande storhet under en av hans första handelsresor med en karavan.

En av Muhammeds morbröder var kristen och Kaba, det centrala templet för den förislamiska religionen i Mecka, rymde också en ikon av jungfru Maria och Jesus. Mecka var alltså en relativt kosmopolitisk stad.

Muhammed gifte sig för första gången i 25-årsåldern (omkring år 595). Hans första hustru, den femton år äldre änkan Khadidja, var förmögen och ägnade sig åt affärer. Hennes förmögenhet blev grunden för Muhammeds bana som affärsman. Trots åldersskillnaden blev äktenskapet lyckligt. Khadidja var ett stort stöd för Muhammed, och han gifte sig inte med någon annan kvinna medan hans första hustru levde. Hans senare hustrur, särskilt Aisha, var avundsjuka på Muhammeds känslor, för den kärlek och vördnad som han fortfarande kände för Khadidja, hans första hustru. Åtskilliga av Muhammeds många äktenskap tillkom av ekonomiska eller politiska skäl. Flera av de senare giftermålen gick ut på att skapa allianser med olika delar av de stammar som bodde i Arabien på Muhammeds tid. Det gällde även Aisha som var sex år när Muhammed slöt äktenskapskontrakt med hennes far Abu Bakr. Äktenskapet fullbordades genom samlag några år senare när Aisha fyllt nio år och Muhammed var 54 år. Abu Bakr var en inflytelserik man och blev med tiden den förste kalifen. En annan av Muhammeds hustrur, Hafsah, var dotter till den andre kalifen, Omar. Eftersom Muhammed tycks ha varit mycket fäst vid Khadidja tog han sig inga andra hustrur så länge hon levde. Efter hennes död tog han sig tio hustrur till och även två konkubiner. Khadidja och Muhammed fick två söner och fyra döttrar. Båda sönerna dog vid späd ålder. I enlighet med den ännu gällande arabiska traditionen fick Muhammed efter sin förste sons födelse tillnamnet Abu al-Qasim ("al-Qasims far"). Det är från dottern Fatima som alla Muhammeds ättlingar härstammar. Fatima ansågs stå sin far väldigt nära, och är omnämnd i flera hadither, det vill säga den nedteckande islamiska tradition som av religiösa betraktas utgå från Muhammed.

Muhammeds grotta på berget Hira.
Muhammed började ägna sig åt religiösa betraktelser och dra sig undan för flera dagar till berget Hira i närheten av Mecka för att bedja och meditera. Det var där han började få visioner vilket anses ha inträffat när han var fyrtio år. Enligt traditionen var det i en grotta som ärkeängeln Gabriel visade sig för honom och uttalade de ord som kom att bli Koranens första kapitel. Muhammed trodde sig genom Gabriel erhålla den uppmaning från Gud, som återfinns i Koranens sura 96:l-5 (enligt den vanliga åsikten det äldsta stycket i Koranen).

De första visionerna, genom vilka Muhammed fick veta att han var kallad till att bli profet, följdes av en lång och svår period utan några som helst övernaturliga upplevelser. En kristen kusin till Khadidja - Waraqah - uppmuntrade honom, men Muhammed led av depression under denna tid. Sedan tog visionerna vid igen och fortsatte att komma på oregelbundet vis under resten av hans liv. De var enligt uppgift ibland smärtsamma. De kunde förebådas av ljud som av bjällror (hörda bara av Muhammed) och följdes av stor trötthet. Enligt shiaislam var profeten långt ifrån överraskad eller rädd då Gabriel kom, och välkomnade ängeln som om han hade väntat på honom. Profeten hade inte heller några svårigheter med att repetera verserna från den första uppenbarelsen.

Det har förekommit många spekulationer om Muhammeds visioner. Troende muslimer är övertygade om att de var vad han sade: Guds ord förmedlade av ängeln Gabriel (som han efter de första gångerna nästan aldrig mera såg, utan bara hörde). Kritiker har hävdat att han hittade på dem (en mycket vanligt förekommande uppfattning efter korstågen och fram till modern tid), medan andra har föreslagit att han led av epilepsi. Den kroppsliga reaktionen, såsom den rapporteras i muslimska källor, äger vissa likheter med den som kunde observeras hos Sri Ramakrishna i Indien och kan även jämföras med upplevelser av kristna helgon som Teresa av Ávila (ingen av dessa lär dock ha lidit av epilepsi). Maxime Rodinson menar i sin bok Mahomet att vissa av de senare meddelandena från ängeln Gabriel kan ha varit omedvetna uttryck för Muhammeds egna önskningar (han var då en politisk ledare med stort ansvar och hög prestige), medan de tidigare uppenbarelserna förefaller vara helt autentiska.

Islamologer är ense om att det finns en ganska tydlig skillnad mellan de första uppenbarelserna, som skedde medan Muhammed levde i Mecka och ansträngde sig för att omvända stadens hedningar till ett rättfärdigt leverne, och de som kom efter att han hade flyttat till Medina och bedrev krig mot Mecka. Till att börja med vände han sig inte till judarna eller de kristna. I själva verket lånade han vokabulär och riter från judarna och tenderade till att betrakta sin egen reformrörelse som ett slags utskott från judendomen. Han och hans anhängare följde judiska seder, bad vända mot Jerusalem och fastade tillsammans med judarna.[källa behövs]

Budskapet han kom med var främst varningar om den förestående domen och nödvändigheten av att leva rättfärdigt, tänka på de fattiga och underkasta sig den ende Guden. Uppenbarligen hoppades han att han genom sitt budskaps renhet och sin egen moraliska resning skulle kunna ena alla medlemmarna i det meckanska samhället. Under denna period var den enda trosbekännelsen: "Det finns ingen annan Gud än Gud". Att Muhammed inte nämns som Guds profet torde tyda på att han ville att judar och kristna skulle återupptäcka den moraliska radikalitet han predikade i sina egna religioner och stödja honom. Den omgivande miljön var starkt präglad av polyteism, även om dess inflytande ofta överdrivits av sentida muslimer.

Muhammeds himmelsfärd
Enligt Koranen 17:1 gjorde Muhammed en nattlig resa och färdades enligt traditionen från Mecka till Tempelberget i Jerusalem där han blev förd till himlen och fick möta Gud. Den nattliga resan företogs omkring 620.

Budskapets politiska innebörd

"Muhammed predikar" (1840- eller 50-talet) av Gregori Gagarin.
Först vände sig Muhammed enbart till en mindre krets, bland dem fostersonen Ali, sin hustru Khadidja och vännen Abu Bakr, men senare också till hela sin stam Qureish. Han mötte dock motstånd bland sina stamfränder och vann anhängare främst bland de som tillhörde svagare stammar eller hade ringa ställning i samhället. Motståndet från den styrande klassen var hårt, och till följd av uteslutande från den livsviktiga klansolidariteten fick flera tidiga muslimer sätta livet till, medan de rika araber som följde Muhammed fick uppleva bojkott och förnedring. Ganska snart emigrerade en grupp av dem till Abessinien, där somliga blev kristna. Detta var den första emigrationen (hijra).

Muhammeds roll som profet var från första början politiskt färgad. Han ville förvandla samhället, och för att göra detta måste han antingen vinna över de mäktiga i samhället eller själv ta deras plats. Eftersom alla stadsbor inte var intresserade av vad en ung man från en ganska obetydlig klan hade att säga om deras leverne som snart började hota om att göra sig av med honom.

Antalet anhängare som utvandrade till Abessinien uppges ha varit 83 män och några kvinnor (bland dem profetens dotter Ruqayyah, som åtföljde sin make, den senare kalifen Usman). Under tiden fick de av Muhammeds anhängare som stannat kvar i Mekka en mycket värdefull tillökning genom Umar ibn al-Khattabs övergång till islam. Umar, som genom sin mor var besläktad med den rika och mäktiga klanen Makhzum, åtnjöt också stort anseende i staden för sina personliga egenskaper. Motståndarna slog tillbaka genom att utesluta Muhammed och hans släkt ur stadens gemenskap och stänga in dem i deras stadsdel, den dalklyfta där Abu Talibs familj bodde. Även om denne farbror och fosterfar till Muhammed inte själv trodde på Muhammeds profetkallelse tillbakavisade han med harm meckanernas uppmaning att ta avstånd från profeten. Under denna tid av nöd gjorde Muhammed ett medgivande åt de hedniska föreställningarna genom att i en föregiven uppenbarelse erkänna gudinnorna Allāt, Manāt och al-‘Uzzá såsom Allahs döttrar och medlare. Profetens samvete drev honom dock snart till att återta detta medgivande.

I alla fall måste det för en tid ha åstadkommits en försoning mellan de olika partierna i staden. Åtskilliga av utvandrarna från Abessinien till Mecka, däribland Muhammeds dotter och hennes make, återvände. Kort därpå träffades profeten av två svåra slag i det att både hans hustru och hans farbror Abu Talib avled inom loppet av samma år, 619. I Abu Talibs ställe fick nu hans bror Abu Lahab, som egentligen var en stark motståndare till den nya religionen, ta profeten under sitt beskydd, för sin heders skull i sin egenskap av släktens huvudman.[28] Den förtvivlade situationen gav Muhammed idén på att utvandra från Mecka och på annat håll söka en fristad för sig och sina anhängare. Han vände sig först till grannstaden i söder, Taif, vars invånare stod i livlig handelsförbindelse med meckanerna. Där fann han dock inte mer stöd för sin förkunnelse än hos sina egna landsmän. Han blev inte bara hånad, utan rent av fördriven med stenkastning och tvingades söka skydd i en hednisk stamförvants trädgård. Till Mecka vågade han först återvända då en ansedd släkting högtidligt hade tillförsäkrat honom sitt skydd.

Muhammed antog 622 en inbjudan från grannorten Yathrib där några av hans anhängare gjort honom känd. Enligt traditionen accepterade araberna i Yathrib honom som profet eftersom de i diskussioner med judarna i staden hade fått det berättat att en sådan skulle komma dit. Från och med Muhammeds tid kom staden att kallas profetens stad, Medina (Medinat an-nabi, "profetens stad"). Denna händelse utgör startpunkten för islams tideräkning och kallas för den andra eller stora utvandringen.

I Medina blev Muhammeds verksamhet uttalat politisk och de medinska uppenbarelserna återspeglar detta. För att hantera det militära hotet från Mecka sände han ut razzior för att blockera och sabotera deras kommers, och lät i ett fall lönnmörda en diktare som hade skrivit nidverser om honom och vad de ansåg var hans politiska ambitioner. Muhammed var tvungen, för att överleva, att gå i allians med judar och icke-muslimska stammar och ställde inte krav på att de skulle omvända sig förrän hans egen grupp hade blivit stark nog att klara sig utan dem. De fientligt inställda ledarna i Mecka försökte vid flera tillfällen anfalla och krossa den muslimska gruppen i Medina, men misslyckades. De mest kända striderna utkämpades år 624 vid Badr, 625 vid Uhud och 627 vid Medina. Staden Khaybar som beboddes av judar intogs av Muhammed år 628.

Förhållande till judarna
Muhammeds förhållande till judarna i Medina var aldrig bra. Genom att hålla fast vid sin egen religion ifrågasatte de sanningen i Muhammeds uppenbarelser och han förnekades som profet. Han bröt med de judiska traditionerna och ändrade den tidigare fastan till en egen fastemånad för muslimerna samt ändrade böneriktningen från Jerusalem till Kaba i Mecka.

Muhammed såg de judiska stammarna i Hijaz som ett hot och tog militär kontroll över dem. Han lät judarna behålla sina egna områden på villkor att de avstod hälften av det de producerade till Medina.

Profeten Muhammed.
Från boken Muhammeds Himmelfärd som skrevs 1436 i Herat, Afghanistan och som nu finns i Bibliothèque Nationale i Paris.

Muhammeds strategi och sammanhållningen bland muslimerna bröt till slut ned motståndet i Mecka. År 630 var han stark nog att inta staden, vilket han gjorde utan våldsamheter. Hans första handling var då att förrätta sin andakt i Kaba och där rensa helgedomen från avgudabilder.

Mot hösten samma år företog han ett stort fälttåg med ända till 30000 man mot det bysantinska riket. Men hären kom aldrig längre än till Tabuk, ungefär halvvägs mellan Medina och Jerusalem. Sedan Muhammed där mottagit de kringboende kristna stammarnas hyllning, återvände han till Medina. På den Arabiska halvön underkastade sig den persiske ståthållaren i Jemen och detta lands småfurstar Muhammeds islamiska välde, sydkustens riken skickade sändebud med gåvor, och många kristna stammar erkände sig skattskyldiga. I mars 632 företog Muhammed sin sista vallfart, "avskedets vallfart", till Mecka och påbjöd då en mängd borgerliga och religiösa stadgar, bland vilka den om det rena månåret utan skottdagar. Efter sin återkomst till Medina insjuknade han och dog den 8 juni 632 i Aishas hus.

Även om han bara var 63 år gammal hade Muhammed krafter hastigt sjunkit, möjligtvis till följd av de senare årens strapatser. Han tvingades ge upp sin vana att tillbringa natten i tur och ordning hos var och en av sina hustrur. I stället bodde han permanent hos sin hustru Aisha. Han fick till slut avstå från att dagligen leda bönen och gav istället detta uppdrag åt sin vän och svärfar Abu Bakr. Krafterna avtog alltmer och hans medvetande omtöcknades av feberfantasier. Då han söndagen den 7 juni ville diktera sin sista vilja ansåg Umar det rådligast att avslå denna begäran så att inte oöverlagda bestämmelser skulle äventyra trons sak i framtiden. Under nästa natt avtog febern något och på morgonen tycktes en förbättring ha inträtt. Då de rättrogna församlade sig till bönen trädde profeten ut ur den dörr som förband Aishas bostad med moskén för att se dem. Men knappt hade han återvänt till sängen förrän febern åter grep honom och dödskampen började. Mot middagstiden kände Aisha hans hand slappna i sin. Muhammeds sista ord ska ha varit: "Den ädlaste följeslagaren från paradiset."

Han begravdes där han dog, i Masjid an-Nabawi i Medina, som är islams näst heligaste plats.

Muhammeds efterträdare
Som Muhammeds efterträdare och ledare för det muslimska samfund som han hade grundat valdes Muhammeds svärfar Abu Bakr, som fick titeln kalif. De muslimer som tog fasta på de världsliga budskapen i profetens förkunnelse och som stödde sig på sunna vann valet av efterträdare och styrde valet även av de två följande kaliferna. De som emellertid såg Muhammed främst som religiös ledare var samlade i ett parti (shia) och ville att Muhammeds släkt skulle överta ledarskapet. Valet av Abu Bakr var upphovet till att muslimerna blev uppdelade i två grenar – den sunnitiska och den shiitiska, en uppdelning som ännu består. Under tidernas lopp uppstod mellan de båda stridande parterna en väsentlig skillnad även med avseende på vissa bland de viktigaste troslärorna inom islam.