fredag, januari 21, 2011

FN - Diktaturernas ostörda tummelplats

Förenta Nationerna har under Ban Ki-moons ledning,
blivit en tummelplats för totalitära regimer
Ban Ki-moon blir sannolikt omvald för ytterligare en femårsperiod eftersom han är en lydig marionett som stormakterna och diktaturerna kan styra med löften om support i den kommande debatten om vem som ska vara generalsekreterare.

Ett exempel på Ban Ki-moons inkompetens, är att han utan officiell reservation har låtit rådet för mänskliga rättigheter UNHRC styras av ledare för nationer som saknar mänskliga rättigheter.

Under Ban Ki-moons ledning kommer sannolikt kritik mot islam att betraktas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna eftersom han behöver de muslimska staternas stöd för omval.

Den här artikeln i SvD, beskriver problemet med Ban Ki-moon.

Citat:
"Ban Ki-moon styr auktoritärt med hjälp av ett fåtal förtrogna, genom politiska utnämningar och underminering av sina avdelningschefer. Han är upptagen med att försvara sin egen ställning, ständigt resande, närvarande överallt och ingenstans."
När Inga-Britt Ahlenius offentligt kritiserade Ban Ki-moon för hans egocentriska ledarskap, blev han rasande vilket är normalt för egotrippade maktmänniskor.

Citat SvT Rapport:
"Etikfrågan har varit min högsta prioritet, svarade generalsekreteraren och talade snabbt och irriterat i ytterligare två och en halv minut om hur viktig frågan varit för honom.

Är du förvånad över hennes anklagelser?
-Det ska jag tala om för er att anklagelserna är ogrundade!"
I stället för att ta debatten om sin kompetens, blir han förolämpad och biter ifrån sig. Så gör den inkompetente ledaren. Den kompetente ledaren visar vilja att diskutera vad som brister och orsaken därtill. Därför har korruptionen i FN-organisationen brett ut sig utan att Ban Ki-moon har visat vilja att rensa upp den byråkratiska djungel som döljer finansrovdjuren effektivt.

Citat SvD:
"Tack vare skickliga talskrivare säger Ban Ki-moon ofta rätt saker. Men vad han säger är mest retorik, och han har inte kraften att fullfölja."
"Sanningen är att han valdes därför att dominerande aktörer ville ha ett tandlöst FN. Den förre amerikanske presidenten George W Bushs FN-ambassadör John Bolton har ingående vittnat om detta i boken Surrender Is Not An Option."
Det är sorgligt att världssamfundet leds av en människa som älskar makten mera än ansvaret.

Nu kandiderar Sverige till rådet för mänskliga rättigheter och eftersom de flesta svenska politiker är politiskt korrekta gelèryggar blir vi sannolikt enbart nyttiga idioter för diktaturerna.

Citat Ekot:
"Ett problem är ju att det finns många länder som inte delar vår uppfattning om vad som är mänskliga rättigheter - som inte sätter dem högt och som kränker dem dagligen. De blockerar ju beslut i MR-rådet, motverkar det vi vill se hända, med mer frihet och öppenhet i världen."
Lyssna på en av de ryggradslösa Hon kommer antagligen inte ens begripa vad de muslimska förtryckarstaterna vill åstadkomma. Troligtvis lägger sig Sverige som vanligt platt för de mänskliga rättigheternas fiender.

Regeringen om UNHRC:
"Hur kan länder som är kända för inte att respektera mänskliga rättigheter väljas in i rådet?

FN:s medlemsstater har enats om att prioritera kandidater som bidrar till främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter. Det är även EU:s hållning.

I sitt beslut om att inrätta MR-rådet satte generalförsamlingen upp kriterier för medlemskap. Enligt generalförsamlingens beslut ska medlemsstaterna ska efterleva de mänskliga rättigheterna och samarbeta med internationella mekanismer på området. Det är upp till FN:s medlemsstater att följa denna regel när man röstar in nya medlemmar."
Maktkorruptionen inom FN, garanterar diktaturernas position i UNHCR där de är i majoritet med nära 60% av rösterna.
Allt i bloggen om FN
-

Inga kommentarer: