onsdag, augusti 31, 2011

Humlans flykt

Klicka på humlan så blir den större

Humlan på bilden var gigantisk och och helt oberörd av min närvaro. Jag fick klappa den på ryggen utan att den reagerade mer än att den lyfte ett ben och försökte putta bort mitt finger.

Min relation med humlor betraktas av andra som obegriplig och bisarr.

I mitt fotoalbum finns otaliga humlebilder och här är några av dem tillsammans med andra mer eller mindre trevliga djur och odjur.

Jag njuter av att känna humlorna krypa på mina armar och kanske blir jag humla i en högst eventuell inkarnation.


Vetenskapsradion  Citat:

"När en humla flyger från blomma till blomma så kan det se ganska planlöst ut. Forskare vid ett universitet i London har frågat sig hur den gör för att veta var den ska härnäst för att inte flyga längre sträcka än vad den behöver.

I ett experiment där de lät humlor leta efter mat i en bestämd miljö vid upprepade tillfällen gjorde humlorna ungefär som oss människor när vi går till en ny mataffär och handlar. Första gången vi går dit far vi kors och tvärs och det tar en evig tid innan vi blir klara, men efter ytterligare besök lär vi oss var varorna finns och vi tar oss snabbt genom affären.

En viktig och överraskande skillnad är att människor i regel går till den närmast obesökta platsen medan humlor lyckas hitta en väg som är ännu kortare. Det är alltså inte alltid det lönar sig att gå till närmast obesökta plats utan det är den sammanlagda sträckan som räknas.Att mäta upp och räkna ut ett sånt optimerat vägval kräver avancerad matematik, och exakt hur humlorna gör vet man inte än, men de lyckades efter ungefär 80 flygturer bland samma blommor att halvera sträckan de behövde flyga för att besöka alla blommor." Lyssna

Klicka här och besök humlans hemsida.

Humlesorter i Mellansverige

Allt i bloggen om humlor
-

Maud Olofsson glömde solenergin


Maud Olofson ville arbeta som en ivrig bäver för Sveriges bästa, men under hennes tid som näringsminister har Sverige backat ordentligt i jämförelse med andra europeiska länder när det gäller att stimulera direkt omvandling av energin i solinstrålningen, vindarna och strömmande vatten.

Jag förstår att energiministern vägrar att kommentera Vetenskapsradions redovisning av hur solenergin utnyttjas i resten av världen eftersom Sverige under Maud Olofssons tid som näringsminister har blivit ett u-land när det gäller att stimulera utveckling och produktion av utrustning för miljövänlig och naturlig energiomvandling.

Ett citat:
"Enligt solcellsforskaren Marika Edoff är Sverige ett u-land när det gäller solkraft. I Tyskland garanteras villaägare som installerar solpaneler idag 2.50 kronor per kilowattimme i 20 år för det överskott av solel man levererar till nätet. I Sverige skänker de flesta solcellsägare fortfarande bort sitt överskott, eftersom de inte får kvitta den el de säljer till elbolaget mot den de måste köpa under solfattiga perioder."
Uppdatering: Beskedet från departementet blev att det inte blir något besked mer än att: Citat: "Jag vill passa på att säga att solenergi har en enorm potential men elenergi från solceller är idag mycket dyrare än från tex vindkraftverk, säger Andreas Vass."

Detta Håller man tydligen inte med om i resten av världen, men besserwissermentaliteten har spritt sig i Mauds departement.

-

torsdag, augusti 25, 2011

Svenska Kyrkan och islam

Islam är en brutal politisk ideologi med starka inslag av primitiv vidskeplighet!

En rättrogen muslim måste följa koranen från den första till den sista sidan vilket bland annat innebär att följa Muhammeds uppmaningar om förtryckande av otrogna och apostater.

Naiva vänner av ordning inom Kyrkan, hävdar att Bibelns GT innehåller lika mycket våldsinspiration som koranen vilket är möjligt men totalt ointressant eftersom ytterst få har GT som sitt absoluta rättesnöre medan koranen är lagbok för muslimer. Bibeln berättar om våld medan koranen uppmanar till våld.

Varje fönuftig kristen vet att våldsinslagen i GT hör hemma i historiens kuriosakammare och ska betraktas  i sitt tidsperspektiv.

Prästen Helena Edlund skrev en mycket bra artikel i Kyrkans Tidning och här finns en länk till den.

Den artikeln retade upp alla vänsterns politiskt korrekta dårfinkar inom och utanför Kyrkan. De offrar sin heder för att lyfta fram islam och hoppas kanske på framträdande positioner i moskéerna om den demografiska utvecklingen och invandringen leder till att islam blir en stark politisk kraft i Sverige.

Därför var det med tillfredsställelse jag läste en annan skarpsynt artikel av Annika Borg och Christer Hugo.

Eftersom ärkebiskopskansliet sannolikt får kollektiv frossa när debatten breddas om islam och Kyrkan, är det klokast att spara de viktigaste delarna av artikel:
-
"Är evangeliet en kränkning för ”andra”?

"Varför krattar ett flertal av Svenska kyrkans tongivande företrädare manegen för en annan religion? Och varför just islam? frågar Annika Borg och Christer Hugo."


"När Svenska kyrkan uppfattas som om den sätter en annan religion framför sin egen, undrar många vad kyrkan egentligen står för. Det är en relevant fråga. Dialogprojekten med islam saknar trovärdighet när man inte kan diskutera dogmatiska skillnader, värderingskollisioner och ekonomi. Som att exempelvis
ifrågasätta och inte tycka att det är hederligt att donationer till Svenska kyrkan eller kristna missionsstiftelser ska finansiera muslimska fredagsböner eller imamanställningar."


"Vi har en gemensam tro, inte med islam utan med Katolska kyrkan, att Gud är treenig. Det är grundläggande i kristen trosreflektion. Värdegrunden nämner inte med ett ord Kristi person. Men man ”vill ta Gud på allvar”. Kan en kristen församling ”ta Gud på allvar” utan att Jesus förs på tal? Biskop Wadensjö har även uttryckt att Muhammed kan vara en profet också för kristna. Betyder alltså en inkluderande människosyn att kristna ska acceptera Muhammed som profet?"

Islam innebär en bisarr förnedring av kvinnor som alltid får vara andra rangens människor!

Islam är ett brutalt tankekontrollsystem som inte tillåter fritt tänkande och som reglerar allt en muslim gör i vaket tillstånd. Till och med toalettbesöket finns det regler för.

Annika Borg skrev detta i Svenska Dagbladet den trettonde mars 2011
"Som anställd i Svenska kyrkan har det fram till nu gällt, för såväl vaktmästare som alla andra, att man ska dela kyrkans värdegrund. Exempelvis har man genom en allt mer utbyggd kontrollapparat sållat bort prästkandidater som inte bejakar kvinnliga präster. Men nu ska kyrkan alltså kunna härbärgera en annan religions synsätt, gudsuppfattningar och människosyner. Samma människor som har stridit för exempelvis homosexuellas rätt till att fullständigt bejakas i kyrkans sammanhang, kan nu plötsligt kompromissa med detta."
Enligt min ringa mening är islam ett problem och problem ska lösas - inte stimuleras. Muslimer i Sverige kräver att samhället ska anpassas till deras vidskeplighet. Det är ett problem, men ett ännu större problem är att våra ynkryggar till politiker och journalister delar muslimernas synsätt.

Vi har skakat av oss kristendomens tunga ok över samhället och nu vill de politiskt korrekta dårarna återinföra religiös samhällsstyrning.

Muslimerna vill begränsa vår grundlagsskyddade rätt att fritt tänka, tycka och trycka. Politikerna och journalisterna håller med i allt större utsträckning.
Annika Borg och Christer Hugo skriver också den läsvärda bloggen Kristen Opinion

Följande fakta betraktas oftast som förtal trots att varje praktiserande muslim har dem som absoluta levnadsregler.
Islams gud accepterar bara böner på arabiska uttalade med exakt samma ord som Muhammed föreskrev på 600-talet.

Islams gud accepterar bara böner som föregås av en komplicerat tvagningsritual.

Islams gud accepterar bara böner som ackompanjeras av en rituell koreografi.
Tvättningstvånget i video

Kroppsrörelsedirektivet från islams gud - del ett  -  del två  -  del tre
Endast en person med virus i omvärldsanalysen kan inbilla sig att islam och kristendomen har samma värdegrund vilket vänsterprästerna hävdar.

Se på alla länder som domineras av islam!

Tror du att våldet, förtrycket och kvinnoförnedringen i de muslimska länderna bara är en slump?

Islam är den gemensamma nämnaren!
-
Mera i bloggen om Svenska Kyrkan och islam här och här
-

onsdag, augusti 24, 2011

Higgs partikel och den dynamiska konstanten Å

Klicka på bilderna så blir de större
Jakten på Higgs partikel fortsätter i  den gigantiska partikelacceleratorn LHC Large Hadron Collider. Mannen på tunnelgolvet ger en uppfattning om dimensionerna.
I dagens Vetenskapsnyheter verkar det som att uppgiftens svårigheter börjar bli uppenbara även för entusiasterna och kanske är det dags att erkänna hur de har kommit fram till gissningarna om Higgs Partikel. Lyssna

De använder Den Dynamiska Konstanten Å

Eftersom mänskliga vetenskapsmän kan observera och mäta enbart cirka fem procent av massan och energin i och omkring oss, kommer forskarna i CERN aldrig att komma fram till sanningarna om universums minsta beståndsdelar.

Cirka 95 procent av universums massa och energi är helt enkel ett oåtkomligt mysterium på grund av att den energi vi människor kan generera, inte reflekteras av det stora okända.

tisdag, augusti 23, 2011

Schlaug - en vissen maskros


Redan första gången jag fick ta del av Schlaugs omvärldsanalys, betraktade jag honom som en populistisk pajas och inget han har presterat sedan dess har förändrat min uppfattning.

Före och efter Schlaugs piruetterande på politikens estrader, har samtliga halvrör i stort sett haft samma strategi:

Inga egna förslag, men floder av rätt enfaldigt ihopkrafsat gnäll över andras politiska budskap.

Därför blev jag inte överraskad av att se Schlaugs replik på Annie Lööfs miljöpolitiska deklaration som jag skrev det här om..

Det behövs inte mer än ett Sclaug-citat för att kalla artikeln för ett god-dag-yxkaft-inlägg i klassisk MP-stil: "Med Lööfs argumentation skulle Sveriges siffror bli ännu bättre om vi lade ner hela det svenska jordbruket."

Grattis Schlaug till ännu ett av många enfaldiga debattinlägg!

Tidigare i bloggen om mupp-partiet
De fyra senaste MP-halvrören är en korsning mellan Piff & Puff och Mupparna.

Uppdatering 27/8 - Annie Lööf ger replik på Schlaugs svammel.  SvD
-

måndag, augusti 22, 2011

Kyrkans Tidning och islam

Den här artikeln kommer sannolikt snart att censureras av Svenska Kyrkans ledning eftersom den inte är politiskt korrekt, men jag räddar några viktiga stycken ur den:
-
Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare

"I kölvattnet efter tragedin i Norge, stämmer även kyrkan in i den politiskt korrekta kören. Objektivitet och källkritik läggs åt sidan och i vanlig ordning träder svenska kyrkan in som en av islams allra starkaste försvarare. Men vad händer med kyrkan när all kraft läggs på att tycka rätt?
En tragedi inträffar, och i vanlig ordning tycks den stora utmaningen för svenska kyrkans företrädare vara att överglänsa varandra i politisk korrekthet. Det primära tycks vara att betona hur oerhört liberal och accepterande man är mot islam."


Svenska Kyrkans underkastelse inför islam är en plågsam upplevelse för människor som ser Jesus som frälsningens och kärlekens budbärare


"Det är i många fall, enligt kyrkans officiella uttalanden, värre att kritisera islam än kristendom. En kristen får vackert acceptera diverse framställningar av Jesus med motiveringen att gudsbilder ju måste få ifrågasättas. Samtidigt emotsätter sig kyrkan publicering av muhammedkarikatyrer med hänvisning till att muslimer kan känna sig kränkta. Är det inte rimligt att samtliga gudsbilder bör kunna ifrågasättas? Tydligen inte."

Kvinnan i islam
Om homosexualitet

"Hur kan vi, exempelvis, under samma vecka dels stödja Pride-festivalen, dels stödja en religion som förespråkar dödsstraff för homosexuella? Men sådana frågor får inte ställas. Islam ska skyddas från all form av provokation och konfrontation intill absurditetens gräns. Även om det innebär att undanhålla fakta."
-
När kommer ärkebiskopen att rycka ut till islams försvar?

"Det är inte utan att jag frågar mig hur det verkligen står till med kunskaperna om islam hos kyrkans företrädare?"
-
Frågan är berättigad!

  • Vet de att enligt islam måste bönerna utföras på det arabiska språket med exakt de ord som Muhammed föreskrev på 600-talet?
  • Vet det att bönerna måste föregås av ett noggrant regisserat tvagningsschema för att islams gud ska acceptera bönen?
  • Vet de att bönerna måste utföras samtidigt som ett komplicerat gymnastiknummer genomförs för att islams gud ska acceptera bönen?
Om de inte känner till dessa bisarra bönevillkor, finns fakta här

"Den stora faran för kristen tro är när kyrkans företrädare kan göra bättre karriär genom att, i våra svenska kyrkor, hålla muhammedmässor i ”Guds och allahs namn” än genom att verka för att den kristna kyrkan förblir kristen."

Artikelförfattare:
Helena Edlund
präst i Svenska kyrkan

Fredens religion

Kommentarer till artikeln
Annika Borg och Christer Hugo om islam och Kyrkan i Bloggen

Mera om Svenska Kyrkan och islam här och här -
-

DuraPulp en nyhet?Södra, tidigare Södra Skogsägarna, slår på stora trumman för sitt nya kompositmaterial DuraPulp SvD:
Citat: "Vi blandar ned en polymer som vi får från stärkelsen i majs i pappersmassan. Så gör vi lite hokus pukus som vi inte vill att andra ska få veta något om. Då får vi ett material som ser ut och som kan användas som plast. Det går att värma upp och pressas i olika former, säger Henrik Wettergren, affärsområdeschef på Södra."

För mer än tjugo år sedan fanns det många produkter tillverkade kompositmaterial med majsstärkelse. Bland annat en kulspetspenna som Centerpartiet introducerade 1988. Den var definitivt komposterbar och hade den vanliga plastens alla goda egenskaper.

Om södra

Nyheter från Södra  -  här  -  här  -  här  och   här  -

För drygt femtio år sedan startade tillverkningen av den Östtyska bilen Trabant vars kaross bestod av nedbrytbar Duroplast så någon sensationell nyhet var det inte när Södra skickade ut sina pressmeddelanden.
-

Phonera - Ett skurkföretag!

En ung man med trevlig telefonröst ringde i dag och presenterade sig som representant för Sonera. Han ville veta hur jag mådde vilket föranledde mig att fråga om det var en hälsoundersökning.

Han ville veta vad jag har för fast telefoni och eftersom han ringde från Sonera som är min leverantör av fyra abonnemang, tyckte jag att han borde ha vetat vad jag har.

Jag bad honom fara och flyga och när jag kollade telefonnumret visade det sig tillhöra ett skojarföretag som heter Phonera vilket låter exakt som ett lite läspande Sonera.

En sökning på forum som debatterar skurkföretag, visade att många känner sig lurade efter falska erbjudanden och svindyra avtal.

Eftersom Phonerafolket struntar i Nix-registret är det sannolikt ett skurkföretag!

Om du är trött på telefonsäljare kan du anmäla dig här

Skojare som Phonera kommer du dock inte ifrån med Nix-registret, men då kan du kontakta Henric Wiklund
VD Phonera AB
Mobil: 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

Äntligen lyfter Annie Lööf miljöfrågorna


Det är ett par år sedan det stod klart för mig och många andra centerpartister att vi behövde en ny partiledare och att Annie Johansson (numera Lööf) var rätt person för hedersuppdraget.

Jag blev mycket glad när det visade sig att Annie är solklar favorit och jag saknade bara en hållbar miljöprofil i hennes uttalanden, men i dag kom det!

"Jag ska föra en kraftfull miljöpolitik" skriver hon på Brännpunkt och jag tror på hennes vision:

"Att få till stånd en grön omställning i Sverige och världen, är en av huvudanledningarna till att jag vill leda Centerpartiet. För mig som centerpartist finns ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och en kraftfull miljöpolitik. Och för mig som politiker finns ingen större utmaning än att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle"

Tack Annie!

söndag, augusti 21, 2011

Lockheed P-791 - En modern luftfarkost

Klicka på bilderna så blir de störreLockheed Martin har presenterat den mest intressanta flygfarkost som jag har sett sedan mitt flygintresse väcktes för 60 år sedan.

Mera här och här samt här  -
Upp till 1000 tons last kan fraktas drygt 2000 mil och luftskeppet kan stanna i luften på 6000 meters höjd i tre veckor.

Projektet liknar Sky Kitten = Sky Cat som dock är avsevärt mycket mindre enligt tekniska data.

De snabba jetplanens era är snart över och snart handlar det bara om lättare-än-luft-principen när folk och gods ska fraktas bland molnen.

Testflygning
-

Balkongflickor och balkongpojkarHögriskmiljö för unga människor som inte delar sina föräldrars syn på kärleksrelationer.

Hittills har vi mest hört talas om balkongflickor. Är det dags för den första balkongpojken NU? SvD

Balkongknuffarkulturen är mest utbredd i Malmö, Göteborg samt Stockholms västra förorter och det blir spännande att följa utvecklingen av denna brottsutredning.

Lindström 1  -  Lindström 2
-

När bocken blir trädgårdsmästare


Maud Olofsson, regeringens kaxigaste och skränigaste minister ska bli rådgivare till utrikesminister Hillary Clinton enligt nyheterna i dag.

Mauds bakgrund som vd för Hushållningssällskapet i Västerbotten 1997, är inte meriterande för uppdraget hos Clinton.

Under fyra år som vd för en skattefinansierad verksamhet, lyckades Maud bäst med att misslyckas.

Hon satsade bland annat på ett dotterbolag som skulle odla skiitake-svamp. Det blev konkurs och miljonskulder

Normalt risktagande hävdade Maud.

Hon skapade ett personalsystem enligt Parkinsons lag och lyckades bränna upp massor med EU-bidrag eftersom hon visste hur bidragen skulle erhållas efter att ha varit EU-samordnare på Länsstyrelsen.

Hushållningssällskapet tog emot 4,2 miljoner i bidrag och hade nästan dubbelt så höga egna intäkter när Maud blev vd. Under hennes sista år var förhållandena omvända. Två tredjedelar av intäkterna, 11,7 miljoner kronor, var bidrag.

Teflon-Maud lyckades med sitt skränande aggressiva sätt tysta kritiken och blev näringsminister 2006.

Nu får hon kicken som partiledare och ska i stället lära hela världens kvinnor allt hon kan om kvinnligt företagande. Det är att sätta bocken som trädgårdsmästare!
Ekot  -  Rapport  - 
SvD

lördag, augusti 20, 2011

Mälaren runt 2011

Klicka på bilderna så blir de större
Ett stilla regn välkomnade mälaren-runt-riddarna i dag, men alla såg ändå glada ut
Från den skränande fylleflocken i parken vinglade en stolle ut i vägbanan och försökte stoppa hojåkarna men poliserna var snabbt på plats och visiterade galningen. Sedan vattnade de parkblommorna med de övriga skränfockarnas ölburkar.
Därefter var det lugnt
Det märktes att de med slicks nog hade föredragit torr asfalt.
Tre hjul var bra att ha

Den här HD,n lät bäst av alla
Slut för i år!
2009
2010
Facebook
-

Odla med P1 om solrosor och jordärtskockor

Klicka på bilderna så blir de större
De fleråriga jordärtskockorna och de ettåriga solroserna är nära släktingar
Detta fick jag lära mig i dagens Odla med P1

Lyssna här för mera om detta.

Om jordärtskockor
Om solrosor
Lyssna på Odla med P1 varje lördag det är perfekt underhållning medan du steker Filet Mignon och fixar till tryffelsåsen.
-

Miljöpartiets nya strategi

Klicka på MuPparna så blir de större - strikt bildligt alltså.
De nya halvrören i Mupp-Partiet vill ha samarbete med regeringen, men i stället för att söka förhandling, väljer de att presentera sin opportunistiska strategi i dagspressen. SvD

Deras förhoppning är att utspelet ska skapa misstro i alliansen, men Reinfeldt avvisade kort initiativet som spel för galleriet.

Vad vill halvröret?

Jag ger svaret själv: Alla ledande miljöpartister har ett enda mål och det är att få en ministerpost i valfri regering med valfri politik.

MuPparna är inte mera pålitliga i dag än vad de var när de 1988 dansade in i riksdagen i lusekoftor och ylleluvor.

Uppdatering 21/8 Halvröret försöker förklara gårdagens populistiska fadäs.

-

torsdag, augusti 18, 2011

SAAB - Epilogen?

Klicka på bilderna så blir de större
Som jag tidigt förutsåg, skulle SAAB först gödslas med diverse stödfinansiering och sedan plundras av industriella charlataner. SvD  -  SvD  - Allt i bloggen om den tragiska hanteringen av ett överflödigt industriprojekt finns här.
Medan Victor Muller likt Bagdad Bob gör sitt illusionstrick som bara lurar hoppfulla SAAB-anställda och kinesiska investerare, flödar pengarna i svårspårade transaktioner till konton som kanske ägs av några i kedjan av berörda beslutsfattare såväl i Kina som i Europa.
Citat SvD:
"Sedan slutet av mars har nära 1,5 miljarder kronor pumpats in i Saab. Nu tycks allt vara borta. Naturligtvis har mycket har gått till leverantörer och löneutbetalningar men frågan måste nu ställas - var har alla pengar som hittills pumpats in i Saab gått?"

Kronofogden har startat sin process för att säkra leverantörernas och de anställdas rättmätiga fordringar. SvD.

Juholt och hans s-kumpaner är påtagligt tysta nu när till och med de börjar inse vidden av vad som sker på skojarnas marknad.

-

söndag, augusti 14, 2011

Födelsedagsfirande

Klicka på bilderna så blir de större
Besök vid Jonnys minnesplats på födelsedagen 2011-11-14
Mosters vackra virkade lejon
Sedan blev det fotboll för att hedra Jonny
I sista matchminuten sjöng hejaklacken för Jonny
-

Jonnys födelsedag


-

onsdag, augusti 10, 2011

SMHI förklarar sig

Klicka på diagrammet så blir det läsbart

I morgonens Dagens Eko försökte Fredrik Linde, prognoschef på SMHI, förklara varför SMHI har missat så grovt denna sommar, men det blev inte trovärdigt eftersom Norska YR har lyckats riktigt bra under samma tid.

Jag jämför varje dag och YR har haft rätt i nio av tio prognoser medan SMHI har missat i de flesta.

Den värsta missen gjorde SMHI den tjugonde juli. Klicka på diagrammet och jämför SMHI med YR. Enköpings bönder kommer sannolikt att lita på YR kommande somrar när de gör sin arbetsplanering.

Enligt SMHI skulle Grillby få 47 mm regn dagen efter medan YR samtidigt gissade på cirka 1,5 mm.

Resultatet blev cirka 1,5 mm!

Ekot om SMHI i dag 10/7

För att uppnå bättre fräffsäkerhet ska SMHI nu öka datorkapaciteten vilket sannolikt kommer att bli väldigt dyrt.

Enligt min ringa mening kan SMHI i stället använda prognoserna från YR!

Det handlar nämligen inte om manicker utan om förmågan att göra observationsanalyser.

Här finns allt om väder i bloggen.
-

måndag, augusti 08, 2011

Annie Lööf - vår nya partiledare om förnuftet får råda


Annies artikel i DN innehåller enbart sådant som jag skulle kunna deklarera som min politiska framtidsvision, men där saknas det viktigaste!

Jag hoppas innerligt att Annie Lööf snart visar sina miljöpolitiska ambitioner på ett sätt som förpassar Miljöpartiet dit där de passar bäst, på politikens bakgård i sällskap med andra ansvarslösa opportunistiska organisationer.
-
Jag citerar miljöavsnittet i Annies artikel:
"• Hållbarhet och framtidstro.

Jag tror att människan vill gott. Alla vill vi överlämna en grönare, renare och lite bättre värld till våra efterkommande. Men många saknar fortfarande redskapen och ledarskapet på vägen mot det uthålliga samhället.

Den kanske största utmaningen för Centerpartiet är att förnya och utveckla en miljöpolitik med den enskilda människans möjligheter och framtidstro i fokus.

Tillsammans kan vi möta de utmaningar vi står inför när det gäller klimatförändringarna, havsmiljön, avfallsfrågan, och energiomställningen. Jag vet också att det är utmaningar som vår värdegrund som politisk rörelse gör oss skyldiga att anta.

För inte så länge sedan såg många upp till det svenska ledarskapet på miljöområdet. I dag är vi på väg att tappa initiativet och reducera oss till ett av många länder inom EU. Det får återverkningar på det globala miljöarbetet, på vårt internationella anseende och det innebär dessutom missade möjligheter till exportintäkter och nya jobb i vårt land. Vi måste återta vår ledarposition.

Vi behöver en miljöpolitik med ett än starkare politiskt ledarskap, som tillsammans med den svenska industrin formulerar ett antal framtidsutmaningar där man i samförstånd enas om vad industrin ska klara och vilka förutsättningar som staten ska erbjuda. Kalla det gärna ett miljöpolitiskt samhällskontrakt.

Jag vill se över företagsbeskattning, statliga anslag till forskning och användning av regionala utvecklingsmedel för att skapa världens bästa villkor för de företag som vill vara med och ta ansvar för att svensk industri ska befinna sig i den yttersta framkanten i omställningen från ett fossilbränslesamhälle till en kretsloppsekonomi."

Trevligt men till intet förpliktande!

Centerpartiet måste börja tala tydligt och detaljerat om kretsloppssamhället.

Centerpartiet måste börja beskriva de påtagliga fördelarna med energiomvandling från strömmande vatten, vågkraft, tidvattenkraft, omvänd osmos, och andra naturliga sätt att utvinna ren energi med vatten som bas.

Centerpartiet måste berätta om hur direkt omvandling av energin från solinstrålningen, tillsammans med vattenkraft- och vindkraft, kan göra kärnkraften och kol/olje-kraften till smutsiga historiska parenteser!

Lycka till Annie!
Jag tror på dig!
Facebook-kampanj
Centerhemsidan
Annies blogg
-

Waidelich & Juholt - Finanspolitikens clowner


I dagens SvD ser jag att socialdemokraternas ekonomistrateg Tommy Waidelich vill kalla in Finansutskottet för att hindra en spridning av världens skuldkriseffekter till Sverige.

Det bästa för Sverige är om Weidelich, Juholt, Jämtin, Löfven och alla andra virrpannor hålls så långt som möjligt från påverkan av Sveriges finanspolitik.

Om nämnda dam och herrar hade haft hand om Sveriges finanser de senaste fem åren, hade Sveriges finansstatus varit i klass med Islands, Irlands, Greklands, Spaniens och Italiens.

Att låta den socialdemokratiska ledningen påverka Sveriges ekonomi, är som att ta in mördarsniglar som trädgårdsförbättrare.
Borg är för närvarande den bästa befälhavaren i fästning Sverige.
_

Kannranka (Nepenthes) - Den köttätande blomman

I morse hörde jag på Vetenskapsradion om en köttätande blomma som har slukat en blåmes. Enligt min ringa mening var det trist att grönsaken valde en trevlig blåmes när det finns så många skadedjur som behöver decimeras i naturen. SvT om kannrankans vetenskapliga betydelse
Vi behöver massor med köttätande blommor som är präglade på fästingar och getingar och jag efterlyser härmed fröer till dylika trädgårdsprydnader.

När jag ändå är i farten ser jag gärna att det korsas fram en variant som endast äter rådjur nu när de stackars jägarna snart har lyckats utrota Varg och Lo vilket gör att naturen översvämmas av fästingtransporterande trädgårdsmarodörer som skuttar över vägarna i skymningen och utgör allvarliga riskobjekt för mopedister och motorcyklister.
Källa BBC

Mera om kannranka (Nepenthes på latin) här och här
-