torsdag, november 11, 2010

Storebrorsskräck

Debatten om kommunikationslagring tyder på att många fruktar en utveckling mot Orwells 1984.
Jag är fullständigt övertygad om att mina harmlösa kommunikationer är  ointressanta för de trygghetsvårdande myndigheterna och känner mig helt lugn.

Vilka är det då som bör oroas över kommunikationslagringen?

Förutom de som har principiella invändningar mot övervakningssamhället, finns det sannolikt en del som befarar att vi kan få en regim som verkligen vill veta allt om oss.

Jag tror inte att Sverige kan tas över av en sådan politisk kraft.

De flesta som bör bli oroliga är naturligtvis illbattingar som sysslar med kriminell verksamhet som människohandel, narkotikahandel, statsspioneri, terrorism och ekonomiska bedrägerier. De kan enligt min ringa mening få leva i ständig oro.

SvD:

"någon kartläggning av datatrafik kommer inte att få ske vid bötesbrott. Det krävs grova brott, med som lägst sex månaders fängelse i straffskalan. Men för att polisen ska kunna komma åt personer som begår sexuella ofredanden, grooming och liknande finns ett förslag som går ut på att det ska gå att få ut abonnentuppgifter, vem som har vilket telefonnummer, IP-adress och så vidare, men alltså inte trafikdata."

SvD:

"Regeringen medger att förslaget innebär ett intrång i enskildas personliga integritet. Man varnar till och med för att lagringen kan medföra att enskilda avstår från att använda elektroniska kommunikationsmedel i syfte att undvika att uppgifter registreras.

Samtidigt framhålls i lagrådsremissen att lagringen inte omfattar innehållet i kommunikationen och att förslaget därför inte står i strid mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten."


Om allas integritet ska skyddas innebär det att de som planerar subversiva aktiviteter och grooming också ska skyddas mot buggning.
  • Då kan internetpedofilerna gå vidare i sin vidriga verksamhet med barn som offer.
  • Då kan Al-Shabaab gå vidare med sin terrorverksamhet bland somalier i Sverige.
  • Då kan den korruptionsbaserade ekonomiska brottsligheten blomstra.
Det känns otryggt i min verklighet.
-

Inga kommentarer: