onsdag, augusti 04, 2010

RFSL och muslimerna


Jag stöttar det mesta som RFSL står för, men hävdar att deras naiva inställning till islam är häpnadsväckande.

Anna Söderström, ordförande för RFSL säger följande till P4 Blekinge:
"Jag tycker att det är väldigt allvarligt att man använder sig av rasistiska argument och att man ställer islam och hbt-personer gentemot varandra. Det leder inte till ett samhälle som jag vill leva i. "
Så skriver hon och hänvisar till Sverigedemokraternas syn på islam.

Frågan som bör ställas till henne och alla andra naiva människor, är följande: Vill du leva i ett samhälle med islams syn på homosexuella?

Den här texten om homosexualitet fanns på islamguiden till dess att jag och andra spred den på nätet. Då raderades den omedelbart.

Islamiska bestämmelser om homosexualitet
Översättning till svenska: Syster Mahbobeh Massoumi

Homosexualitet betraktas av Islam som sexuellt avvikande, perverst agerande mot det naturliga tillståndet Allah avsåg för människorna. En förvanskning mot människans sexualitet och brott mot det motsatta könet Följaktligen förbjuder Islamisk shariah strikt praktiserandet av det perversa agerandet. Det nämns på många platser i den heliga Koranen Bästa exemplet är berättelsen om Profeten Luts folks beroende av agerandet. Profeten Lut alayhessalam sa till sitt folk: ”Ni nalkas ju män, och går tvärs emot naturens vägar! Och ni gör det, när ni samlas till era skamliga sammankomster!” (Koranen 29:29). Och han sa till dem: ”Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!” (Koranen 26:165-166). Men folkets svar till Profeten Lut alayhessalam var: ”Be då Gud straffa oss, om du talar sanning!” (Koranen 29:29). Och Allah gav det straffet de förtjänade: I ett regn som Vi sände över dem. Ett olycksbringande regn, det faller över de, som har varnats”(Koranen 26:173). En person med sexuella drifter bör inte tillfredsställa sig genom att begå zina (otukt) precis som en person med perversa tankar inte bör göra. För att bibehålla Muslimska samhällets renhet har många Muslimska skolor bestämt straffet för sådan handling detsamma som för zina (dvs. hundra piskrapp för den aldrig gifta mannen och stening till döds för den gifta mannen). Många menar att straffet för båda parter bör vara döden eftersom Profeten, sallallahu alayhe wa sallam, sade ”Döda den som agerat och den till vilken agerandet blev utfört på” (återgett av Bayhaqi) Referat om Lesbiskhet- taget från Islam Q & A (http://www.islam-qa.com): Olagliga sexuella relationer kan förekomma mellan kvinnor precis som mellan män. Muslimernas fuqahaa (lärda) kallar detta för sihaaq (lesbiskhet) som definieras, (al-Mufassal fi Ahkaam al-Mar’ah av Zaydaan, 5/450) och konstaterar det som en sexuella relationer mellan två kivinnorstraffbar försyndelse (straffet är en form av bestraffning för olydnad; inget specifikt straff är uttalat i Koranen därför är straffet fastställd av Qaadi (domare) i enlighet med omständigheterna och den som begått brottet). En lesbisk vittnesmål är oacceptabel eftersom hon är en skadliggörare (al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 24/253). Ibn Qudaamah, må Allah ha barmhärtighet över honom, sa: ”om två kvinnor onanerar varandra är de därmed fördömda som otuktiga personer” (al-Mughni 10/162). Några skolor som al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salaam säger att det är förbjudet för en lesbisk kvinna att se åt en Muslimsk kvinna likasom för den Muslimska kvinnan att avtäcka sig (ta bort sin hijab) framför en lesbisk person eftersom den lesbiska personen är en skadliggörare som kan beskriva henne för andra och går inte att lita på.

Svenska Kyrkan har gott om mörkermän som delar islams syn på homosexuella, men inte på någon officiell hemsida för Kyrkan finns liknande medeltida syn på samkönad kärlek

På islamiska.org, kan man läsa detta:
Om en kvinna inte har någon försörjare kan hon också gå ut och arbeta. Men man måste komma ihåg att Islam tillåter kvinnor att gå ut ur sina hem bara när det finns ett verkligt behov av att de gör det. Islam godtar annars i princip inte kvinnors aktiviteter utanför hemmet, som västvärlden och de kommunistiska nationerna gör. Det är en ren idioti som Islam inte godkänner, ty en kvinna kan inte delta i sociala aktiviteter utom på bekostnad av sina verkliga funktioner i sitt hem. Om hon lämnar dessa alstras många psykologiska, sociala och moraliska problem. Att kvinnan är fysiskt, intellektuellt och intuitivt bäst lämpad för sina moderskapsfunktioner kan knappast förnekas av någon. Om därför hennes uppmärksamhet splittras i andra oviktiga sysselsättningar är mänskligheten dömd att lida.

Skytte om RFSL och homofober

Med tanke på islams inställning till de homosexuella, kanske det är dags för RFSL-ordförande Anna Söderström att bli islamofob.

Inga kommentarer: