lördag, augusti 28, 2010

Är LO-ledarna obehagliga?Sveriges största fackliga organisation är en socialdemokratisk pamporganisation och deras kommunikationschef Marie Linder måste naturligtvis stå upp för de socialdemokratiska idealen; Klia min rygg så kliar jag din!

Kommunikationschefen Linder känner ett uppenbart behov av att kommunicera ett budskap och den här gången är budskapet riktat till alla LO-medlemmar som inte är socialdemokrater och som vill att deras medlemsavgifter ska användas strikt fackligt och inte till socialdemokratiskt krypskytte.

Dock har kommunikationschefen här misslyckats eftersom hon enbart kommunicerar ett partipolitiskt budskap.

Jag tycker att kommunikationschefen ska se till att det i handlingarna för medlemsansökan, tydligt anges att medlemmarnas avgifter delvis används som stödpengar till socialdemokraterna.

Det är hederlig kommunikation!

SvD-1  Svd-2
Tidigare i bloggen om LO
Valmyndigheten
Min valbibel

Inga kommentarer: