onsdag, december 09, 2009

Sveriges militära försvar ska ledas från Enköping

Alla flygplan som har brukats i det svenska flygvapnet◄Klick!

J21 var det sista propellerdrivna jaktplanet som dundrade över mitt barndomshem på väg mot F15. Planet var elegant i luften, men såg ut som en spindel på marken med sina långa ben

J29 Tunnan är nog det vackraste flygplan som har funnits i Flygvapnet. Dessutom hade det en behaglig startprocess. Medan övriga jetmotorer brakade igång, smög tunnans igång med ett diskret vinande.

J32 Lansen har jag haft nöjet att krypa omkring i många gånger. Klunsen kallade vi den för att den fullastad behövde hela startbanan för att lämna marken.

J35 Draken kunde med efterbrännkammare lätta nästan vertikalt efter en imponerande acceleration

J37 Viggen var snabb, tung och stor samt kunde bära en ohygglig mängd med bomber och missiler. Den var luftens stridsvagn

JAS 39 Gripen var på något sätt det första tydliga tecknet på att det hade kommit virus i SAAB-koncernens ledningscentral. Det såg mera ut som Wall-Enberg än som Wallenberg.

Ledningen för det svenska flygvapnet ska naturligtvis organiseras i Enköping vilket vår nye ÖB tycks hålla med om. Fortsättning följer....

Tomhylsan Tolgfors är rätt oklar
- nu som tidigare

Det mesta om det nya försvaret av Sverige finns här
Det mesta om Försvarsmakten och Enköping finns här

Om jag fick bestämma skulle hela nationsförsvaret ledas från Enköping och nationshumorn från vår nästan-namne Grönköping

3 kommentarer:

Anonym sa...

Sveriges Militära försvar skall ledas av Gud - Läs och begrunda -

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005921046

Arne Strand.

Anonym sa...

Jag anknyter till min första utsaga -

n Kristens tankar om Svensk Säkerhetspolitik.

Sverige har en väl utvecklad Militär teknologi Världsledande på
vissa områden.
Så det är självklart att det är här vi skall lägga våra ansträngningar.

Den så kallade Ökenstormen visade med önskvärd tydlighet att är man Militärtekniskt Överlägsen så får man inga förluster.

Varför skall vi satsa på förluster eller förlora ?.

Ska vi inte satsa allt på att Vinna ?.

Om inte vi Vinner varje Slag och Varje gång,
så är det inte bara en katastrof för oss själva,
utan för hela världen.

Nej det måste vara en Svensk kvalitativ Krigsmakt med bästa möjliga kvalitet,
både Materiellt och Personligt.

En professionell elit alla kategorier,
och den behöver inte vara stor,
kanske 30-35.000 man i de stridande enheterna på marken,
utrustade med den bästa utrustning som går att få för Pengar,
en Professionell Krigsmakt som inte ens en Supermakt kan kvalitativt överglänsa.

Ty om min önskan ovan att Skandinaviens länder kommer överens om ett Samgående,
så måste Sveriges Krigsmakt vara utformad så att vi kan med den försvara hela Skandinavien mot ett så kallat,
Strategiskt Överfall.

Det betyder att Hela Framtida Svenska Krigsmakten Måste vara Väldigt Operativt Rörlig/Mekaniserad,
och med ett dygns varsel skall i sin helhet kunna stoppa ett sådant Överfall var som helst i Skandinavien.

Vi har både Resurser och Teknologiskt Kapacitet till något dylikt
frågan är om vi Också har Viljan hos Politikerna.

DET STRATEGISKA ÖVERFALLET !.

Om vi som jag skisserat ovan kan få Skandinavien och Norden enat,
så har vi en Mycket stark Militär och Strategisk position,
med ett större Strategiskt djup om vi skulle misslyckas att,
Möta – Hejda och – Slå tillbaka,
ett så kallat Strategiskt överfall.

Vi kan då begära hjälp av den Andra Sidan,
och den enda hjälp vi behöver är då av Flyg,
som går mycket fort att föra fram.

Dock är det ju tvivelaktigt om någondera sidan ovan har större resurser att sätta in mot oss i denna Globala konflikt.

Det enda Realistiska Militära hot som jag då kan tänka mig är att,
man i ett initialskede och början av konflikten,
försöker att föra fram sina positioner i ett så kallat Strategiskt Överfall.

Ett sådant strategiskt Överfall sker då¨med Fiendens Bästa Stående Kvalitativa Militära Enheter,
och det är dessa Enheter vi måste rusta oss för att möta.

Klara vi att Möta – Hejda – Och slå dem,
så lär inte några andra av fiendens Trupper komma hit Heller.

Det kan aldrig bli fråga om Massarmeer vällande in över Finska Gränsen ifrån Öster,
ty sådana resurser har inte Ryssland då deras huvudfront blir i Centraleuropa.
Inte heller tror jag Ryssland tillåter Kina att sända Kinesisk trupp genom Ryssland,
det vore slutet för Rysk självständighet,
och Ryssland ställer sig nog bara på Östsidan av tvång för att inte bli första offret,
fastän de är på förlorande sidan så överlever Ryssland som Nation,
i Krig mot Kina inte.

Inte heller från Väst kan Ockupations och Invasionstrupper promenera över Atlanten och Nordsjön,
och från Tyskland inte heller då de har Östgränsen med Ryssland att tänka på.

Ett Enat och Neutralt Skandinavien,
har således en Mycket stor chans att klara sig igenom konflikten,
ja och i Krigets slutskede kunna bli Tungan på Vågen som avgör utgången.

http://www.youtube.com/watch?v=VQhFwSD0o1U&feature=related

”JAG VET ATT DU ÄR,
”OCH BLIVER VAD DU VAR”,
NÄR ÄRAT DITT NÄMN FLÖG ÖVER JORDEN ” !!!.

Arne Strand.

Anonym sa...

Jag upprepar delvis fast från annan synvinkel -

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005943917

Arne Strand.