tisdag, december 29, 2009

Sverigedemokraterna och demokratin


Ibland undrar jag vilka kriterier som gäller för att välja skribenter till Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Dagens attack på Sverigedemokraterna gör mig bekymrad eftersom det är en direkt attack mot vår demokrati där väljarna var fjärde år bestämmer sammansättningen i Riksmötet.

Om många i väljarkåren vill låta delar av Sverigedemokraternas politik påverka riksdagsbesluten, är det direkt odemokratiskt att motarbeta folkviljan genom att skapa en organiserad sabotagefraktion över partigränserna.

Mååna och kommunisten kan antagligen tänka sig denna lösning, men övriga partier kan säkert finna former för ett riksdagsarbete i enlighet med våra demokratiska principer.

Några citat:
"Hur ska vi då förhålla oss till Sverigedemokraternas sannolika intåg i riksdagen? Jag vill lyfta fram ett enkelt men fullt genomförbart förslag, som effektivt skulle lösa problemet."
Om det är ett problem att stora grupper av det svenska folket har tröttnat på migrationspolitiken, kanske det finns skäl att lyssna på opinionen.
"Mitt förslag går i korthet ut på att för varje mandat som Sverigedemokraterna får i riksdagen avsätter de övriga partierna lika många av sina egna mandat, i proportion till sin storlek. Dessa mandat används för att bilda ett ”anti-parti”. Detta anti-parti är informell sammanslutning av riksdagsledamöter som har som uppgift att rösta precis tvärtemot Sverigedemokraterna, oavsett hur dessa röstar. På så sätt kan Sverigedemokraternas inflytande neutraliseras, utan att de parlamentariska styrkeförhållandena mellan övriga partier rubbas."
Jag hoppas att det där citatet går till historien som årets stolpskott.
"De enda förlorarna är Sverigedemokraterna, vars mandat i praktiken skulle bli värdelösa."
Det skulle innebära att en stor del av svenska folkets röster skulle vara bortkastade och aktionen kan jämföras med att Sverigedemokraternas valsedlar kasseras av rösträknarna.
"Låt mig avslutningsvis påpeka att det förslag jag förespråkar på intet sätt är odemokratiskt. Att flera partier samarbetar för att minska ett litet partis inflytande är helt i enlighet med de demokratiska spelreglerna."
Martin Petersons debattinlägg är det bästa reklaminslag för Sverigedemokraterna som jag har sett.

Om de etablerade Riksdagspartierna vill förhindra Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen, kan det bara ske genom lyhördhet för folkviljan.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tur att det finns kloka människor vid tangentborden ;). Dina ord kanske inte väger lika tungt som propagandaministeriets lakejers, men du får en tummen upp från mig.

Germund sa...

Det ser ut som att riksdagspartiernas partisekreterare tar avstånd från organiserat SD-sabotage, men jag litar inte på dem. Under mina många år i politikens finrum, har jag sett hur idealister förvandlas till cyniska kohandlare.