tisdag, februari 05, 2008

Utbildning av imamer i Sverige - skattebetalarna finansierar

Statliga pengar till imamutbildning

"Sverige ska starta en utbildning av imamer. Det beskedet ger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp), som på så sätt vill motverka en radikalisering av islam."

Så här
yttrar sig en muslimsk representant om förslaget.


"– Jag ser inte en imamutbildning som en religiös
utbildning. Det handlar om demokratifrågor, om hur man predikar i ett
sekulärt samhälle, om Sveriges historia och så vidare, säger Othman Al
Tawalbeh.

Däremot vänder han sig mot talet att imamutbildningen behövs
för att motverka en radikalisering av muslimer i Sverige.

– Det är en olycklig formulering som kan leda fel. Vi har inte de
problemen i Sverige i dag. I stället är det här en fråga om integration."


Jag håller med honom beträffande den första meningen. Islam är en ideologisk kombination av religion och politik.

Jag hoppas att utbildningen i huvudsak går ut på att förklara innebörden av följande nyckelord för ett civiliserat samhälle:

Mänskliga rättigheter
Demokrati
Jämlikhet
Jämställdhet
Religionsfrihet
Yttrandefrihet
Åsiktsfrihet
Könsneutral samlevnad
Religionsneutral grundutbildning

Om muslimerna accepterar dessa begrepp som norm för mellanmänskliga relationer, är de mogna för det öppna och fria samhället.

Kan en imamskola bidra till positiv utveckling av islam så är det bra.

Uppdatering 6/2


"Problemen är två. Först den dödliga radikaliseringen som får unga män att bli självmordsbombare. Den sker knappt i moskéer över huvud taget, längre. Med få undantag har alla islamiska församlingar portat dem som vi har anledning att betrakta som direkt farliga. Dessa är en angelägenhet för Säkerhetspolisens traditionella spaningsarbete, vilket förutsätter stora resurser och befogenheter. Om det alls är en fråga för högskoleministern gäller den snarast hur man utbildar poliser i islamologi och semitiska språk."
Grundförutsättningen är att politikerna slutar blunda för fakta. Så länge som de vägrar att acceptera kopplingen mellan islam och terrorism, ligger restriktionerna som en tung våt filt över samhället. PK-ismen är livsfarlig!


"SUM hade till ­exempel den brittiske hatpredikanten och antisemiten
Riyadh Ul Haq på besök i Stockholmsmoskén på Södermalm år 2005 – bara en i raden av pinsamheter där. Möjligen kunde Leijonborg göra en satsning på att utbilda journalister, så att dumheterna exponerades bättre."
Journalisternas feghet är en katastrof. När de stora tidningarna börjar skriva om hotet från radikala muslimer, kanske allmänheten börjar bli vaksam och tipsa Säpo när de ser misstänkta grupperingar.

De vaknade för sent för att se hoten från nazismen och kommunismen. Nu blundar de för islamismen på grund av pk-ismen.

5 kommentarer:

Thomas sa...

Religionsneutral Imamutbildning. Tror du själv på det?

Germund sa...

Hoppsan! Jag borde ha skrivit grundutbildning.

Germund sa...

Korrigerat

Magnus Andersson sa...

De kräver att ingen inblandning sker i deras (statsfinansierade) utbildning, och det är f ö ibland en strid på liv och död mellan shia och sunni (men ibland strider shia och sunni ihop mot väst och Israel).

Förändrinen som du hoppas på kommer alltså inte genom att mainstream islam ges pengar för att hålla utbildning i Sverige. Jag håller till fullo med dem som menar att det är som att ge pengar till nazister för att hålla utbildning i Sverige.

Det är alltså mer än lovligt naivt, och den förändring som kommer i islam måste komma på gräsrotsnivå.

Bättre t ex med teaterföreställningar mot hedersvåld (även om teater nog är förbjudet enligt radikal islam).

Men sen kan man ju tycka att det är ett onödig självpåtagen uppgift att vi ska ändra på islam och andra länders kulturer, genom att ta hit dem och sen omprogrammera dem. En tendens är annars att radikaliseringen av unga muslimer rent av är större i väst än den är i vissa av de länder de kommer ifrån, såsom exempelvis Syrien.

rana karimzadeh sa...

Försvenskade imamer – nej tack!
Om den senaste diskussionen kring imamutbildning
Stöd våra protestkrav – underteckna vår namninsamling
Nu var den dags för det årliga utspelet kring ”imamutbildningen” och det kom också. Vi har Lars Lejonborg att tacka det för. Efter några omgångar är nuförtiden problematiken och de inbäddade elementerna är mer än välbekanta. Vem är de som ska utbildas? Handlar utbildningen även den kontroversiella religiösa delen också eller är det bara mycket väsen för en språkutbildning? Vilka problem siktar man att lösa? Vem gynnas och hur? Vi vill påstå att hela förslaget gynnar den islamiska rörelsen och däremot skadar samhället och i synnerhet barn och kvinnor inom invandrarfamiljer. Det går tvärt emot det moderna och sekulära samhällets principer. Förslaget måste läggas på is, för alltid.

länk Nej tack!