lördag, juli 21, 2007

Dhimmifiering


Allt om islam i bloggen

David Gress, dansk-amerikansk historiker, i Jyllands-Posten den 4/2 -06:

Dhimmificering är icke-muslimers benägenhet att instinktivt ge sig själva fel och muslimer rätt. Den är benägenheten att möta muslimska krav, oavsett dessas art och berättigande, med att ödmjuka sig, ursäkta sig, beklaga och lova gottgörelse, ofta i form av pengar.

Att en sådan benägenhet är utbredd bland politiker, intellektuella och journalister i hela västvärlden är obestridligt.

Ordet betecknar att icke-muslimen frivilligt gör sig själv till en dhimmi. I klassisk muslimsk lag, sharia, är dhimmin en otrogen, som efter att muslimerna har erövrat hans land tillåts, om han har tur, att behålla livet och sin tro mot att följa de nya makthavarnas regler.

Den dhimmificerade blir arg på de som i hans ögon provocerar muslimer, men inte på muslimer som kräver ursäkter och censur:

"Den dhimmificerade påtar sig att försvara muslimska känslor och riktar därför sin ilska mot den som har sårat dessa känslor, i stället för att försvara yttrandefrihet och den västerländska civilisationen.

Det sistnämnda kan den frivillige dhimmin inte heller eftersom han redan andligt sett har förrått den civilisationen.

I de dhimmificerades ögon har muslimer principiellt alltid rätt.


Dhimmifiering är ett bra nyord för undfallenhet och rädsla inför muslimers våldsamhet när de känner sig kränkta. Klicka på rubriken.

Den socialistiska islamkramande regeringen var öppen för positiv särbehandling av muslimers krav på undantag i det svenska regelsystemet när detta avvek från muslimernas kulturmönster och nu håller den borgerliga regeringen på att anamma samma politik.

Mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, tryckfrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet och könsneutrala äktenskap, är några nyckelord för ett samhälle i positiv utveckling.

Religionstvång, religiöst präglade politiska system, förföljelse av homosexuella, grymma straff, åsiktskontroll, kvinnoförtryck, hedersmord, besinningslöst slaktande i inbördeskrigsliknande konflikter mellan religiösa grupper, är bara några av nyckelorden när samhällen präglade av islam ska beskrivas.

I England, Frankrike, Tyskland, Holland och Belgien, Finland, Norge och Danmark har regeringarna börjat inse problemet med radikala och militanta muslimska grupper.

Dhimmifieringen har även trängt in i FN. Med röstsiffrorna 24–14 antog FN:s nya råd för mänskliga rättigheter den 30 mars en resolution mot religiösa förolämpningar. Initiativet kom från muslimska stater som varken respekterar yttrande- eller religionsfrihet.

Fredens religion
En lila jävels betraktelse
-

Inga kommentarer: