torsdag, augusti 31, 2006

Knutby is back!

Klicka på rubriken!

Där finns utskrifter och ljudfiler i MP3-format, från drygt 125 predikningar inspelade hos sekten i Knutby.

Tröttkörda och utarmade medlemmar har delat med sig av de inspelningar de förväntas köpa för att kunna lyssna på predikningarna om och om igen.

Ett varmt tack till er som hjälpt till att sprida dyngan genom att dela med er av skivorna samt till er oförtröttliga, som har lyssnat och skrivit av de timslånga predikningarna. Ett veritabelt kraftprov. Jag blir omtöcknad av illamående efter ett par timmars lyssnande.

Förkortningar i länkarna:

ÅW = Högsta Hönset.- Åsa Waldau
http://www.alltominget.se/wiki/pmwiki.php/%c5saWaldau/%c5saWaldau

KW = Församlingsföreståndare med krigiska anslag.- Kim Wincent http://www.alltominget.se/wiki/pmwiki.php/KimWincent/KimWincent

PG = Peter gembäck http://www.alltominget.se/wiki/pmwiki.php/PeterGemb%e4ck/PeterGemb%e4ck

EG = Emma Gembäck http://www.alltominget.se/wiki/pmwiki.php/EmmaGemb%e4ck/EmmaGemb%e4ck

JG = Johan Grimborg http://www.alltominget.se/wiki/pmwiki.php/Main/JohanGrimborg

HF = Helge Fossmo Avflyttad till Kumlabunkern (fd föreståndare) http://www.alltominget.se/wiki/pmwiki.php/HelgeFossmo/HelgeFossmo

Predikningarna handlar förvånansvärt ofta om hur barn ska uppfostras till lydnad och kvinnor till underdånighet.

Fascinerande och skrämmande läsning/lyssnande!

Ledningsplogen och relationstavlan för Knutby FFS http://knutby.webspace4free.biz/

onsdag, augusti 30, 2006

Tryckfrihet. Klicka och läs

I dag går cirka 180 svenska tidningar ut med ett upprop för tryck- och yttrandefriheten.

VLT:s huvudredaktör Elisabeth Bäck, kommenterar: ”Egentligen kan man tycka att det är bedrövligt att det behövs. Men tyvärr är det så. Därför tar vi till en sådan extraordinär åtgärd som att förändra tidningens utseende. För aldrig i modern tid har tryckfriheten varit utsatt för ett så stort hot som nu. Under senare år har vi sett hur politiker lagt sig i vad vi skriver. Vi har en justitiekansler som vill skärpa lagstiftningen mot medierna. Och EU förstår inte alls den långtgående offentlighet som vi i Sverige har. Det finns hot mot det demokratiskt öppna Sverige, som vi är så vana och nöjda med. Det hotet måste slås tillbaka med kraft!”

Struntprat sade Bill
Strutsprat sade Bull

Bäck har nog svårt att förstå sambandet mellan orsak och verkan.

Snusk- och slaskjournalistiken som etablerats av Aftonbladet och Expressen, måste få påföljder.

Klarar inte uppropets 180 tidningar av att genomföra en internsanering, återstår bara lagstiftning. Presskåren har haft många år på sig att skapa civiliserade normer för publicitet, men har inte vågat.

Sifo gjorde en opinionsundersökning bland riksdagsledamöterna för någon månad sedan, med följande resultat:

* 89 procent av de tillfrågade ledamöterna tycker att enskilda polisers meddelarfrihet ska begränsas * 74 procent tycker att det bör införas en lag som begränsar medias möjlighet att bevaka kända personer*

68 procent tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål ska höjas kraftigt* 72 procent vill införa regler om ekonomiskt förtal så att företag och organisationer skall kunna kräva medierna på skadestånd.*

84 procent tycker att det är bra att media inte kommer åt pass- och körkortsbilder.

Bäck skriver: ” Det är skrämmande att politikerna i Sveriges riksdag inte inser faran och att de så lättvindigt är beredda att sälja bort denna allas vår demokratiska rättighet.”

Min kommentar: Det är skrämmande att Bäck inte tänker mera på journalistikens offer än på publicitetshyenorna!

Bäck skriver vidare: ”I Sverige har vi en lång tradition av yttrande- och tryckfrihet för såväl medborgare som massmedier. Det är folkets långa politiska kamp som har sett till att vi fått det. Ett fundament för vårt öppna och demokratiska samhälle.

Min kommentar: Korrekt! Varför har du och dina presskårskamrater låtit förfallet gå så långt att det enda som återstår är lagstiftning?

juristen Per Hultengård på Tidningsutgivarna:
"Det brukar sägas att man tänker mest på yttrandefriheten och att man känner starkast för den just när man erövrat den eller när man blivit av med den. Så länge man har yttrandefrihet tar man den för självklar och given."


Bäcks kommentar: ”Ord som är väl värda att skrivas och läsas igen. Om och om igen.”

Min kommentar: Nu har kanske du medverkat till att yttrandefriheten begränsas genom att inte slå larm om kvällspresskårens förfall.

tisdag, augusti 29, 2006

Getingar - Klicka och läs!

Centerpartistisk getingfälla. Kapa en petflaska och stoppa ned överdelen upp-och-ned-vänd i nederdelen av flaskan. Fyll till cirka 7 centimeters nivå med kraftig sockerlösning och äppelbitar eller outspädd saft. Den geting som kryper ned i flaskan , blir kvar där.

Klicka på bilden och hämta petflaskor bums!


En geting, vrålar någon och börjar fäkta hysteriskt mot det lilla gulsvartrandiga monster som blixtsnabbt förflyttar sig sidledes fram och åter intill offret.

Getingar sticker inte om man inte bråkar med dem säger experterna.

Bullshit sa Bill.
Shit, var ordet sa Bull


För tre dagar sedan satte sig en liten tigerfärgad krabat på min vänstra handflata och jag lät den krypa omkring en stund. Den kanske letade efter en lämplig punkt för en vänskaplig handskakning, tänkte jag.

Plötsligt och helt oprovocerat böjde den ned sin bakkropp och tryckte in sin svarta hullingförsedda gadd djupt i min handflata.

Snabbt som ögat tog jag fram min vita Victorinox (nästan unik) och fällde ut det lilla sylvassa knivbladet, grävde ut gadden och trodde att jag hade räddat situationen.

Smärtan var som vanligt sällsamt påtaglig och nu, först tre dagar senare börjar svullnaden och klådan avta.

Från och med i dag råder öppet krig mellan mig och getingarna.

I Centerpartiets valstuga såg jag en genial getingfälla i går och har tillverkat en likadan som jag nu ska fylla med sockerlösning och små äppelbitar vilket verkar vara deras favoritföda.

Rösta gärna på Centerpartiet som tack för tipset!

måndag, augusti 28, 2006

Kristendomens ljusgestalter

Klicka på rubriken och läs en värmande betraktelse av Biskop Emeritus Martin Lönnebo.

Tack vare Martin, KG Hammar, de flesta nuvarande biskopar, Karin LV, Göran KS, Kalle af H. och en hel rad av andra präster som tjänar ljuset, har jag hopp om Kyrkan.

Klicka gärna längs ned i Martins text så får du läsa ännu flera goda budskap.

Det är något alldeles speciellt med denne högreste och rakryggade goda symbol för omfamnande kristendom.


Martin är dessutom idégivare till Frälsarkransen som betyder så mycket för så många.

söndag, augusti 27, 2006

Kristendomen, tro eller myt?

Klicka på rubriken och läs en artikel som Anita B skickade en länk till.

Marianne Bloms artikel är läsvärd och stimulerande.

Jag deltog i den överhettade debatten om "Jesusmanifestet" våren 2003 med början i Svenska Dagbladet och kunde då inte begripa att ämnet gjorde vissa personer så upprörda.

Senare har jag kunnat studera hur fundamentalisterna och en del högkyrkliga präster, i bloggar och debattforum, verkligen ser sin tillvaro hotad av skepsisen mot fundamentet.

Gyllene regeln som tillskrivs Jesus från Nasaret, är lågprioriterad hos dessa syndens självutnämnda väktare.

Citat Blom "Hur ska vi idag förstå texter som skapades i en tid när man inte gjorde skillnad på existentiella fakta och mytologisk sanning? Bibeln vimlar av påståenden som blandar historiska skeenden med mytiska. Det fanns vid texternas och Bibelns tillkomst inget behov av att skilja fakta från myt, så som vi sedan lärt oss via ett vetenskapligt tänkande. Bibliska sanningar meddelades i en tid, när jorden var platt och Gud uppe i himlen och när patriarkatets kvinnosyn innebar att "Guds son" måste födas av en biologisk jungfru."

Mera av Blom "Hos Paulus och Markus (60-tal), liksom i det apokryfiska och kanske tidiga Thomasevangeliet (gömt och hittat 1945), finns ingenting om jungfrufödsel; hos Paulus heller ingenting om under, korsfästelse och himmelsfärd. Jesus upplevs och beskrivs närmast som en Gudsnärvaro. På 80-90-talen kommer Matteus och Lukas in i bilden och ger sina tillägg till tolkningen av Jesus Kristus. Nu är han inte längre riktigt "mänsklig" - hans far var helig ande och modern en jungfru. Markus saknar också en berättelse om Jesu uppståndelse och egentligen finns det ingenting som säger, att uppståndelsen var i modern mening kroppslig. Berättelserna bör ses som symboliskt skildrade erfarenheter.Om man fortsätter att läsa Nya Testamentet "kronologiskt", tycks Jesu mänsklighet avta mer och mer och hans gudomlighet tillta. Några årtionden efter texternas tillkomst var trossystemet fullbordat. Jesus var Gud och människa."

kyrkohistorikern Adolf Harnack skrev redan 1901:
"Levande tro tycks ha förvandlats till satser, kristlig hängivenhet till kristologi, brinnande hopp om Gudsrikets ankomst till dogmer om odödlighet och förgudning, profetior till teknisk exeges och teologi samt andens tjänare till prästerskap. Bröder och systrar ställs under förmyndare, under och helanden försvinner eller blir prästerliga påhitt, brinnande böner blir högtidliga hymner och liturgi och anden själv blir lag och tvång."


Min personliga sammanfattning.

Bibeln skrevs av människor för människor i den tidsanda som rådde när traderade myter, sagor och legender, dokumenterades för att ges en vidare spridning.

fredag, augusti 25, 2006

Personligan gör bort sig igen

Nu har det blivit en unken soppa av den rödgröna röran!

2006-08-25 06:49:00 Sveriges Radio Nyheter.

Kassaapparater för torgförsäljarna
Snart kan det bli krav på kassaapparater för torg- och marknadsförsäljare. Regeringen har med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet tagit fram ett förslag som innebär att alla knallar och torgförsäljare med kontantförsäljning på minst 150 000 kronor om året måste ha en godkänd kassaapparat.
Regeringens vill införa lagkravet på kassa-apparater från den 1 juli 2009 och räknar med att få in minst en och en halv miljarder i extra skatteintäkter om året.
Försäljare som ändå inte anser sig kunna ha någon kassaapparat kommer att kunna söka dispens hos Skatteverket. Handlare kommer också att kunna söka bidrag för att köpa kassautrustningen.

Råd & Rön

Råd & Rön är Konsumentverkets informationstidning med tester och rapporter som är ovärderliga för oss vilsna konsumenter. Som prenumerant får man också tillgång till informationen över nätet och kan söka specifika produkttester utan att bläddra i mängder med gamla tidningar. Där finns dessutom tester som inte publicerats i pappersutgåva.

Detta är gratisreklam för den bästa tidning jag någonsin har prenumererat på. Klicka på rubriken och prenumerera!

Tio nummer per år för 225 kronor är en bra julklapp till vänner och anhöriga.

Det senaste numret redovisar tester av batterier och batteriladdare, gummistövlar för barn samt inspelningsbara DVD-apparater.

En bra artikel om diskmaskiners miljödiskmedel som inte alls uppfyller kraven.

En annan artikel behandlar begravningskostnader samt tips och råd för alla som ska hantera en begravning

Textilhandelns etiska policy var mycket intressant att ta del av.

Grovsophanteringen studeras också tillsammans med flera andra konsumentproblem.

Att vara konsument innebär ju också ett ansvar för att även våra prylar får en värdig begravning när de inte behövs hos oss längre.

torsdag, augusti 24, 2006

Junilistan

Klicka på rubriken och läs Nils Lundgrens blogg. Inlägget 23/8 är intressant och jag tar mig friheten att citera:

"Blockens löften är tomma löften, så länge inte följderna för statsfinanserna redovisas."

Nils har tveklöst rätt här, men de etablerade partierna vet att de kan ge ihåliga löften och sedan hänvisa till att vallöften bygger på tänkta åtgärder i händelse av egen majoritet. Väljarna har inte rätt att begära uppfyllda vallöften om de inte ger ett parti egen majorietet. Det är politikens fallskärm numera.

Anständighet och hederlighet är lågprioriterat!

"Ett räkneexempel är att om alla de 400 000 företag som finns i Sverige anställer en enda person så får vi 100 miljarder kronor extra i statskassan. Då kan vi diskutera vilka områden som ska få del av dem. Åtgärder som skapar jobb behöver inte finansieras – de finansierar sig själva med råge. Att som höger- och vänsterblocken nu dela ut pengar till konsumtion och hålla kvar folk i arbetslöshet är djupt oansvarigt."

Jag vet inte om Nils har räknat rätt, men det ser vettigt ut och han borde behärska den här sortens uträkningar.

"varifrån kommer pengarna till det om man inte har halverat EU-avgiften, skurit ner den offentliga byråkratin och fått fler människor i riktiga jobb? Och Persson och Reinfeldt, varför vägrar ni nämna EU - den största kostnaden i vår tid."

Jag kommer inte att rösta på Junilistan, men jag tror att de har järnkoll arbetsmarknadspolitiken, vilket inget av riksdagspartierna har. De svamlar och förfalskar fakta.

onsdag, augusti 23, 2006

§1 i Kyrkoordningen. Klicka och läs!
För en vecka sedan ställde jag följande fråga angående Kyrkoordningen, till Ärkebiskopen och fick svar via ombud i dag, vilket jag gör tummen upp för med tanke på skiftesprocessen.

§1 i Kyrkoordningen.

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära1 §

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära,som gestaltas i gudstjänst och liv,är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter,är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i denoförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530,är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordiebokensamt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.

Min fråga:
Innebär detta att Svenska Kyrkans ledning verkligen hävdar att Gud manifesterat sig för Bibelns alla författare på liknande sätt som ärkeängeln Gabriel enligt muslimerna uppenbarade sig för Muhammed?

Innebär det att alla otidsenliga texter i GT, gäller som Guds ord för Svenska Kyrkan år 2006?
Jag har uppfattat att KG Hammar och de flesta av biskoparna har varit väldigt tydliga om att de liksom jag, uppfattat Bibeln som människors ord inspirerade av deras tankar om Gud.
Ge mig helst Din uppdaterade uppfattning om §1.

Svaret från kansliet.

Hej!

Jag besvarar din mail på ärkebiskopens uppdrag.

Eftrsom du inleder din fråga med att citera den första paragrafen i kyrkoordningen vill jag gärna börja med att hänvisa till en bok som heter Kyrkoordning för Svenska kyrkan - med kommentarer och angränsande lagstiftning.


Där finns förklarande texter till de olika paragrafernas innehåll.

När det gäller bibeltexterna vet vi ju att dessa sammanställts under en process som tog flera hundra år.

Det började med muntlig tradering som så småningom skrevs ner och kompletterades med nya texter.

Alla texter har sedan i olika omgångar skrivits av för hand, innan det fanns möjlighet att trycka texter, och översatts till olika språk.

Att allt detta har gjorts av människor som levat var och en i sin specifika historiska situation är viktigt att komma ihåg.

Såväl inom bibelforskningen som i övrigt bibelarbete inom Svenska kyrkan finns medvetenheten om att man måste reflektera över vad kontexten/den historiska situationen betyder för den specifika texten.

När vi säger att Bibeln är Guds ord är det ett sätt att uttrycka att i de bibliska skrifterna finns grunden för det som kyrkan tror och lär.

Det finns texter som är svårare än andra att förstå och det finns texter som vi kan tycka är svåra att försvara att de finns med.

Men eftersom kyrkan förvaltar sin tro och tradition från urkyrkan får texterna finnas med och förstås utifrån den historiska situation och den begreppsvärld och det bildspråk som var gällande då.

Med vänlig hälsning

Ginseng

Jag fortsättar att lyssna på radions P1 (klicka på rubriken) och hamnar i konsumentupplysningsprogrammet, där de tog upp Pågens limpa "Energi" som lanseras nästan som ett uppiggande naturläkemedel bara för att den innehåller Ginseng. En livsmedelsexpert intervjuades och berättade att det krävs tio limpor per dag för att uppnå den effekt som min enda Gerikomplexkapsel ger.

Inte nog med att bagerierna lurar i oss transfett/härdat fett (http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=12414), nu försöker de inbilla oss att vi inte bara blir mätta när vi äter en limpmacka, vi blir dessutom uppiggade av brödet.

En representant från Pågen, försäkrade att de inte lanserat limpan "Energi" för att ge ett intryck av att tillsatsen av Ginseng ger extra energi. Ginsengtillsatsen finns där enbart som en smakförbättrare!

Tror han att vi är korkade? frågade Bill.
Vi är korkade, svarade Bull.

Vi förstår inte att ordet "energi" betyder smak.

Miljöpartiet

Halvröret Maria Wetterstrand intervjuades i dag i Radions P1

På fullt allvar hävdade hon att alla människor ska garanteras full försörjning utan krav på motprestation och utan hänsyn taget till hur behovet av försörjning har uppkommit.

Hujedamej!

Har damen ett eget sedeltryckeri? frågade Bill.
Hon tror att pengar komer som manna från skyn, svarade Bull.

Hon erkände också att alla överenskommelser med Sossarna, måste fästas i otvetydig mening på undertecknade papper för att inte "bli bortfifflade"

Maria berättade att de har en plan för total avveckling av Sveriges kärnkraft på 12 år, men kunde inte redovisa hur.

Positiv inställning, men varför har inte Miljöpartiet tvingat fram alternativa energiomvandlingsmetoder under sina åtta år som viktigt stödparti till Socialdemokratin?

Jag har den senaste tiden känt ett obehag när jag sett Maria i debatter för att hon har verkat så spänd. I dagens utfrågning verkade hon avslappnad och lugn.

En av kommentatorerna gav henne tre av fem möjliga friska ishavstorskar.

Maria Wetterstrand är för Miljöpartiet, vad Gudrun Schyman var för Vänsterpartiet. Utan Maria skulle antagligen denna hattifnattrörelse åka ur Riksdagen med dunder och brak, om inte plan B lyckas.

Inför förra valet lovade Miljöpartiet att de inte skulle ge Socialdemokraterna sitt stöd utan att de fick ministerposter. Detta löfte svek de då, men trots detta , upprepade hon löftet nu.

Den här gången var det nog ett ofarligt löfte eftersom Socialdemokraterna antagligen misslyckas med sin grupplobbytaktik riktad till arbetslösa, äldre och muslimer. Utan dessa gruppers stöd, kommer de inte över 30 % väljarstöd enligt min ringa mening.

En grupp muslimer har startat en kampanj för riksdagskandidaten Mehmet Kaplan MP, vilken också lanseras av den avgående riksdagsmannen Gustav Fridolin. Lyckas den kampanjen, finns det en risk att den rödgröna röran får majoritet igen med Miljöpartiet som stark koalitionspartner.

Är det plan B? frågade Bill
Plan B, var ordet svarade Bull.

tisdag, augusti 22, 2006

Centerpartiet

Klicka på rubriken för att läsa en centerextremists politiska agenda.

Nyss intervjuades Centerpartiets ordförande Maud Olofsson i radions P1 och ju mer jag hörde desto mer förtvivlad blev jag.

"Så här är det", är Mauds vanligaste fras och det hade varit passande om hon hade använt den också för att belysa resultatet av Kärnkraftsomröstningen.

Med stor sorg konstaterar jag att hon inte ens antydde att landsbygden samt miljö- och energifrågorna, är viktiga i hennes agenda.

Maud Olofsson vrider Centerpartiet till att bli "Folkpartiet Light"

Kommentatorerna kunde också efteråt, konstatera den totala frånvaron av de gamla centeridealen. Göran Greider kallade Centerpartiet för ett högerliberalt parti i skuggan av moderaterna.

Även om utfrågarna missade att fråga om de gamla centeridealen, borde Maud själv ha tagit upp dem om hon hade tyckt att de var viktiga.

Det verkar som om Maud Olofsson tycker att det viktigaste målet är att Centerpartiet ska bli större än Folkpartiet.

Enligt min ringa mening vore det smartare att försöka vinna över väljare från den röd-gröna röran. Det är ett bra läge för det nu när ledningsrören i Miljöpartiet också har tappat miljöprofilen.

Hennes svammel om arbetslöshetspolitiken var rent pinsamt.

I programmet Ring P1 som sändes efteråt, fortsatte pinsamheterna och Mauds svar övertygade varken mig eller någon av dem som ringde, om att Centerpartiet i sin nuvarande form behövs.

Lite tidigare i P1, intervjuades en lantbrukare från Sköllersta som representerar den stora grupp av besvikna centerpartister dit jag räknar mig.

Så här är det Maud! Det är illa Maud, mycket illa.

Hur många av oss kommer att rösta på Centerpartiet?

Nya CenterpartietKlicka

måndag, augusti 21, 2006

Jesus från Nasaret

Jesus är ett väldigt vanligt namn, men Jesus Kristus, eller som jag föredrar, Jesus från Nasaret, begränsar urvalet till en enda välkänd historisk person. Klicka på rubriken för mera information.


Lena Einhorn är en i en lång rad av tänkare som grunnat över alternativa livsöden för Svenska Kyrkans centralgestalt. Läs hennes artikel i DN!


Andra svenskar som har funderat över Jesus från Nasaret är Alvar Ellegård och Roger Viklund.

Kort om Ellegårds teorier

Roger Viklunds tankar

En intressant teori om Jesus och åren mellan 12 och 30 i England

Jesus i Indien

Jag är skeptisk till mycket av det som står i Bibeln om Jesus från Nasaret, men jag vet att han tillsammans med muslimernas Muhammed och buddhisternas Siddharta Gautama (Buddha), fortfarande påverkar de flesta människor som lever på vår sargade planet.


Buddha levde troligtvis cirka 560-480 före vår tideräknings början och Muhammed ungefär lika långt efter.


Budskapen från Muhammed tolkas och ger upphov till många väpnade konflikter samt terrordåd.


Buddhas vägledning ger människan hela ansvaret.


Jesus offrade sig för mänskligheten och tog på sig våra synder enligt Bibeln.


För mig räcker det gott att de budskap som tillskrivs Jesus från Nasaret, utgör basen i de goda normerna för våra mellanmänskliga relationer.

söndag, augusti 20, 2006

Rapport från tomatodlingen


Klicka på rubriken! Då öppnas en sida med intressant information om vår röda läckerhet som över hela världen förekommer på matborden. Basingrediens i Pizza, sallader och köttfärssåser. Huvudingrediens i ketchup och populärt som godis.
På bilden under texten finns en planta som var väldigt hög när jag tog bort bladverket 80 centimeter upp från roten och planterade om den så att ett nytt rotsystem utvcklas efter hela denna stam. Efter detta har plantan blivit väldigt grov och bär stora gröna frukter.
http://www.odla.nu/fs/articles/file_266-1.html
Här kan du få svar på alla dina frågor om allt som växer i trädgården

torsdag, augusti 17, 2006

Människan Guds avbild?

Vilken bedrövlig gud vi har att lita till i så fall!

Det är nog snarare så att Gud i traditionen är människans avbild.

Eftersom ingen levande människa har sanningen om Gud, har vi gjort oss en gudsbild som vi lutar oss emot när vi tror på det som står i Bibeln och Koranen.

Det finns några diskussionsforum på nätet som då och då blossar upp i heta ideologiska och teologiska meningsutbyten.

Dessa bloggar är bland andra, Karin Långström Vinges och Walentines samt Kalle af, som avlivar myten om sodomi som lika med homosexualitet http://karlafhallstrom.blogspot.com/2006/08/sodomi.html#115541320198815135

Kalle om biblicism http://karlafhallstrom.blogspot.com/2006/08/biblicism-auktoritet-och-lobotomi.html

Karin är en av de fantastiska präster som gör att det känns skönt att vara medlem i Svenska Kyrkan och Walentine är en kaxig och stolt bög som har väldigt många kloka ord att förmedla. Kalle är en ny och glädjande bloggupptäkt.

Följ dessa bloggar och ta del av glädje och sorg i livets ljusa och mörka stunder.

Däremellan bjuder de på vardagliga glimtar av händelser att reflektera över.

Visst är det konstigt att de bokstavstrogna kristna människorna är så extremt fixerade vid sex och synd?

Fundera över detta!

onsdag, augusti 16, 2006

Dåligt humör

Your Emoticon is Grumpy
Maybe you're having a bad day... or maybe something just upset you. Either way, you're definitely seeing red!


Man kan bli på dåligt humör av många anledningar och jag tänker på historien om storbonden som alltid klagade över att vädret saboterade hans odlingar.

Efter en perfekt sommar med regn och sol utdelat enligt önskelistan, fick han frågan om vad han ansåg om årets väder. Nu kan du väl inte klaga i alla fall, eller?

"Äsch, det växer för mycket så att det tär på jorden"

Mitt dåliga humör beror på:

1- En anhörig har stora problem
2- Jag har ont i en lårmuskel som jag sträckte när jag klättrade på ett hustak
3- Jag har fått astmabesvär efter några dagars arbete med renovering av ett stall
4- Knarkande idrottsmän som ska vara ungdomars förebilder
5- Göran Persson
6- Gnället om välsignelseakten för samkönade relationer
7- Gnället om kvinnliga präster
8- Göran Perssons regeringsnickedockor
9- Maranatastollar och andra bibelfundamentalister http://www.webfixaren.com/eksten/index.asp?lank=gastbok
http://vajda.spaces.live.com/
http://www.sanningen.nu/
http://www.bibeltemplet.net/bibelsamtal/cgi/samtal.cgi
http://www.watchtower.org/
http://www.livetsord.se/default.asp
http://www.maranata.se/
http://www.xenu.net/ Scientologin avslöjas

10- Denna underbara sommar är på väg att ta slut.

söndag, augusti 13, 2006

Vilken sommar!

Det var en förfärlig vinter med högst fem dagars skidåkning.

Därpå följde en fantastisk vår och en sommar som enligt min ringa mening, slår alla trivselrekord. Nu ser det ju ut som om sommaren fortsätter ytterligare en tid och jag kommer att ackumulera så mycket välbefinnande så att det räcker för en riktigt usel vinter till.

Inte ens Socialdemokraterna kan göra mig på riktigt dåligt humör just nu, bara lite irriterad. Denna irritation ska jag tills vidare låta ta form här

Efter gårdagens akrobatiska övningar på dottern Agnetas hustak, där jag vinglande på lösa tegelpannor, försökte fixa en parabolantennanslutning, känns tillvaron väldigt trygg i dag.

Delsummering av sommaren 2006.

Massor med läckra svarta vinbär i frysen, som ska blandas i frukostfilen under vintern. En deciliter mosade svarta vinbär rörs tillsammans med egenhändigt mixad müsli, ned i sex deciliter Verums Hälsofil och toppas med två nävar Havrefras.

Tomater i sådana mängder att det räcker till hembränd köttfärssås och pizzafyllning till nästa skörd. 200 gram nyplockad tomat stavmixas med två matskedar Sweet Chili och en halv tesked Sambal Oelek. Två teskedar paprikapulver rörs ned i såsen.

Nu börjar äppelsäsongen och det ser ut att räcka både till direkt avnjutande och äppelmos. Äppelmoset varvas med svarta vinbär till frukost.

lördag, augusti 12, 2006

Kamali igen

Klicka på rubriken och läs vad Perssonligans integrationsutredare tycker att svensk polis ska syssla med.

Några citat ur artikeln:

"Ett konkret förslag är att polisens möjligheter att stoppa personer på gatan och kontrollera dem, ska begränsas."

"Personer med minst en förälder från Afrika, Asien eller Latinamerika ska gynnas."

"Utredaren vill även slopa den formulering i skollagen som talar om att skolan vilar på en värdegrund som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism."

"Masoud Kamali har även föreslagit att människor som bor i utsatta områden enligt lag ska få förtur till jobb jämfört med andra som har likvärdiga meriter."

Jag tror att sossarna sköt sig själva i fötterna, när de utsåg Masoud Kamali till integrationsutredare.

Tanken var naturligtvis att Kamali skulle bidra till att invandrarna från länder med prägel av Islam, skulle rösta på den rödgröna röran.

I stället tvingas AB Persson & Co nu antingen att avvisa Kamalis utredning som korkat trams eller acceptera den och visa Folket att islamkrameriet har nått rent oanständiga nivåer.

fredag, augusti 11, 2006

Masoud Kamali

I morse vaknade jag med ett ryck när Dagens Eko berättade att Regeringens integrationsutredare Masoud Kamali, har fått hjärnsläpp igen.

Nu verkar han vilja att alla företag med minst tio anställda, ska ha en minst en invandrare bland dessa. Om detta uttalande verkligen kommer från en regeringstjänsteman, är Sveriges regering antingen totalt maktkorrumperad, eller helt desperat inför valet.

För det första innebär hans förslag att arbetslösheten bland etniska svenskar skulle öka dramatiskt.

För det andra är det ett dråpslag mot den fria företagsamheten om en rekryterare måste prioritera etnicitet före kompetens.

Klicka på rubriken och läs om hur Kamali torterats i Iran.

Hans historia är naturligtvis mycket tragisk, men nu har han nog blivit felkompenserad

Masoud Kamali tillhörde en revolutionär cell, som med vapen i hand ville införa socialism i Iran.

I Sverige har han utrustats med ett skarpt vapen av Mona Sahlin för att bli frontsoldat i kampanjen "rädda sossemakten"

Masoud Kamali vill skrota alla myndigheter som inte arbetar efter hans agenda.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=559088

Regeringens integrationsutredare Masoud Kamali föraktar demokratin enligt Mauricio Rojas Folkpartiet, och jag håller med.
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_13422402.aspSådant trams skapar väl politikerförakt? frågade Bill.
Politikerförakt var ordet sa Bull.

torsdag, augusti 10, 2006

TvättdagDen som är nyfiken på mina favoritlakan kan klicka på rubriken.

Det är något kufiskt som händer med min hjärna när det är tvättdag. Det är ungefär som när jag tar en långpromenad i absolut perfekt höstväder då naturens sprakande färgspel försätter mig i ett behagligt meditativt tillstånd.

Tankarna fladdrar lätt och utan djupare begrundan, mellan religion, sport, fysikaliska fenomen och miljö/energi.

Vad är det som gör människor så fixerade vid idrottsliga prestationer?

Vad är det som gör människor så fixerade vid ord i religiösa dokument?

Hur kan det finnas människor som är ointresserade av hur naturen skövlas och våldtas av intressegrupper som drivs av girighet efter makt och pengar?

Hur kan det finnas människor som är ointresserade av hur våra efterkommande ska få sin energiförsörjning tryggad när fossilbränslereservoarerna sinat och kärnkraften blivit ohanterbar på grund av skaderiskerna vid uranbrytning och avfallshantering?

Eftersom hjärnan går på tomgång, glider den lätt vidare mellan väsentliga ämnen som att smultron och jordgubbar kommit in i en andra andning och att tomatöverskottet ska bearbetas och frysas som ersättning för de krossade-tomater-förpackningar som annars fyller skåphyllorna,

300 gram nyplockad bifftomat finhackas med stavmixern och blandas med en halv deciliter Sweet Chili samt en tesked Sambal Oelek och en deciliter ketchup.

Perfekt bas för pizzafyllning och köttfärssås.

måndag, augusti 07, 2006

Knutby igen

Om det blev för svalt med fläkt och blöt filt, kan du värma upp dig med att lyssna till en predikan från Knutby om hur riktiga karlar ska vara samt hur barn och kvinnor ska fostras till lydnad. Klicka på rubriken! Om jag inte hör fel så ska män vara som amerikanare.

http://adminknutby.forum24.se/adminknutby-forum-9.html
Mera besynnerligheter.

Källa:http://knutby.webspace4free.biz/

Sommarvärme


Klaga inte på värmen!

Klicka på rubriken och få information om snön som snart är här.

Njut av värmen och duscha kallt ibland.

Vill du sitta ute och lösa sudoku, kan du göra som jag. Tillämpa elementär fysik. Vind/köldeffekt/förångning fungerar tillfredsställande.

Bred en filt över ett bord. Dränk den med kallt vatten. Placera en kraftig fläkt på ena sidan om filten och dig själv i en bekväm fåtölj på andra sidan i en skyddad vrå.

Starta fläkten, håll i peruken och ha det så bra i svalkan!

lördag, augusti 05, 2006

Nya Centerpartiet

I Dagens Nyheters huvudledare utnämns Centerpartiet till "det socialliberala alternativet i svensk politik." Klicka på rubriken.

Centerpartiet har utvecklat Folkpartiets socialliberala profil och lagt till lite federalism och fri rörlighet för EU-medborgare.

Hon har en plan sade Bill!
Lysande Sickan sade Bull!


Som gammal centerextremist, anser jag att Centerpartiets nya väljare ska hämtas hos den rödgröna alliansens sympatisörer och inte hos den egna borgerliga alliansen.

Hjärntrust? frågade Bill.
Hjärnbrist svarade Bull.

Vem ska kämpa för människors trygghet under hotet från naturexploatörerna?

Blir det Unika Partiet kanske?

Människorna och naturen är redan valets stora förlorare.

Mera om Centerpartiet ◄Klicka
Ännu mera om Centerpartiet ◄Klicka
Det finns mera ◄Klicka
Och mera ◄Klicka
Och till sist ◄Klicka

fredag, augusti 04, 2006

Humlor

Jag avskyr getingar, gillar bin och älskar humlor. Klicka på rubriken för information om humlor. Det händer att jag sätter mig mitt i humlesvärmen som bearbetar mina lavendelblommor. Ibland kryper då några humlor omkring på en arm som jag håller nära blommorna och det är en märklig känsla.
Närkontakt med humlor rekommenderas varmt!
Humlorna är grovt underskattade som sällskapsdjur enligt min ringa mening. Några bilder från en av Agnetas solrosor. Klicka på bilderna så blir de tydligare.

Hemlös

Klicka på rubriken för att läsa Socialstyrelsens definition. I förrgår när jag var och handlade på Coop Forum råkade jag parkera framför denna lilla stuga i en rad av Friggebodar till salu.
En av kommunens hemlösa har flyttat in och det verkar som att han får bo kvar där tills vidare. Jag ska följa upp händelseförloppet.

Tomater

Jag är besatt av tomater. Hellre det än demoner förresten, men stundtals hemsöks jag även av webbdemonerna. I morse kom jag på att det första jag gör när jag vaknar strax före klockan sex, är att gå ut och inspektera alla tomatplantor. Igår fann jag den första mogna bifftomaten.

Golfbollen är med bara som jämförelseobjekt och vald endast för att de flesta vet hur stor en golfboll är. Tro inte att jag börjat spela golf, denna primitiva form av jordbruk;=)

Det finns inga rimliga möjligheter att hinna äta upp alla tomater denna sommar, men jag ska testa att krossa dem och frysa in dem i paket om vardera 500 gram. Det kan bli bra baser i vinterns hembrända pizzor och köttfärssåser.

torsdag, augusti 03, 2006

Kärnkraften och lögnerna

I morse intervjuades en talesman för kärnkraftsindustrin och han lovade att vi skulle få en dyr nota för stoppen i reaktorerna. Tack för det säger jag och hoppas att elprishöjningen räcker till elbolagsdirektörernas bonusar.

Denna talesman sade dock något av största intresse nämligen att om stoppet hade skett på vintern i sträng kyla, hade vi kanske tvingats importera elenergi från utlandet.

Stopp och belägg!

När debatten var som hetast inför den så kallade förtida avvecklingen av vår minsta och äldsta reaktor ett i Barsebäck, påstod kärnkraftsindustrin att det ofelbart skulle innebära dyr import. Detta slapp vi dock tack vare att de fick trimningstillstånd för de övriga reaktorerna.

Om vi kanske behöver importera elenergi med fem reaktorer (hälften) stående under sträng vinterkyla, har vi tveklöst en väldigt stor överkapacitet när alla reaktorerna är i drift.

Vi kan med till visshet gränsande sannolikhet avveckla några ytterligare omgående.

Ruwaida igen

Socialbyråkraternas nickedockor de politiska hattifnattarna MP, har samlat en del märkliga gestalter. En av de märkligaste är utan tvivel Ywonne Ruwaida, men hon har hård konkurrens och jag förstår att de båda halvrören i ledningen blir frustrerade.

Nu har Ruwaida lyckats förvandla ett mycket seriöst djurhållnings- och kulturprojekt till en fråga om rasism.

Kan ingen ge människan ett stort jäkla pussel och en jätteskål med godis?

Alternativt kan ledningsrören sätta henne på en internutredning om den organisatoriska strukturen i partiet. Det bör kunna hålla henne sysselsatt ett bra tag.

http://www.kolmarden.com/
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13359178.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10898132.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10186440.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10140155.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10140223.asp

onsdag, augusti 02, 2006

Kärnkraft - klicka på rubriken

Kommentar från Svenska Dagbladet under rubriken
Kommentar från Dagens Nyheter här

Vad var det jag sade?

Jag gillar den repliken!

När mitt gamla rättrådiga Centerparti fick en ny ledning, blev det halt och helt om för miljö- och energiprogrammet. Inför valet 2002 avsade jag mig mitt gamla medlemskap, på grund av de idiotiska förklaringar jag fick från valledningen när jag anmärkte på att det i 100-punkters-valmanifestet, fanns tre svaga meningar om miljö och energi.

Ingenting i partiet har sedan dess blivit bättre enligt min ringa mening och partiet kan vad rikspolitiken beträffar, lika gärna heta Folkpartiet Light.

På lokalplanet är det en helt annan sak.

Jag har under många års valarbete träffat centerpartistiska lokalpolitiker i hela Sverige och alltid imponerats av det jordnära och folknära sunda förnuft som präglat arbetet i alla sammanhang.

Snart är det val igen och naturligtvis kommer jag att ge Centerpartiet min röst igen tack vare förhoppningen om att nästa mandatperiod ska präglas av förnyelse och återgång.

Förnyelse inom ledningen och återgång till att sätta miljöfrågorna främst.

Vad spelar det för roll om folket i lilla Sverige anstränger sig för att skydda miljön i stället för att skada den?

Vad spelar det för roll om bilarna i lilla Sverige drivs med biogas, vätgas, etanol, rapsmetylester och så vidare?

Vad spelar det för roll om lilla Sverige satsar på direkt solenergiomvandling, vindkraft och olika former av vattenkraft?

Vad spelar det för roll om lilla Sverige inför ett strikt återvinnings- och kretsloppssystem?

Dessa invändningar och några till, får jag oftast höra när jag beklagar mig över den nya centerpolitiken, men det spelar stor roll!

Någon måste ta initiativ och ledning. Någon måste visa att det är möjligt och till och med lönsamt.

Det är en bra uppgift för lilla Sverige!

Nya Centerpartiet ◄Klicka

tisdag, augusti 01, 2006

Rapport från plantagen. Klicka för tomatfakta.

Bland över ettusen gröna tomater
syntes i dag en avvikande färg när
jag efter det ihärdiga stilla regn
som till slut gav 25 millimeter i
regnmätaren, vågade mig ut. Så här ser det ut i allmänhet.
Undantaget.
Det blir också väldigt många paprikor.
Nyss åt jag de fem första mogna
tomaterna till lunchefterrätt.
Mums!